Advokátní kancelář

Advokát Mgr. Jan Drobník zajišťuje tyto činnosti:

Právní servis v oboru nemovitostí, stavebního a bytového práva, 
zakládání a registrace obchodních společností s kompletním právním servisem, 
právní pomoc v oblasti společnostního a družstevního práva, 
smlouvy všech typů a druhů s respektováním individuálních potřeb podle každého konkrétního případu, 
právní zastupování před soudními a správními orgány, 
vymáhání pohledávek, 
poradenství a servis v oblasti práva daňového a finančního, 
pomoc při zajišťování souvisejících odborných činností - notářské služby, zajišťování znaleckých posudků a dobrozdání ve všech oblastech včetně oceňování majetku, zajišťování služeb auditorů, dražebních služeb, zajišťování překladatelského servisu v oblasti práva - spolupráce s odborníky a kompetentními osobami ve všech uvedených oblastech, 
konkurzy a vyrovnání vč. ekonomického poradenství, 
právní pomoc v oblasti manželského a rodinného práva, 
právní pomoc v oblasti pracovního práva,
právní pomoc v trestněprávních věcech včetně obhajoby v trestním řízení, 
rešerše, právní rozbory ve všech oborech platného právního řádu, 
osvětová činnost v oboru " Právo " formou přednášek, konzultací a seminářů.
 

Mgr. Jan Drobník, spolupracující advokát  
tel.: 603 789 364  
e-mail: drobnik@advokatipraha.com