Aktuality

Většina Evropanů si nikdy díky současným cenám rezidenčních nemovitostí nepořídí vlastní rodinný dům.

20.11.2017

Většina obyvatel starého kontinentu by si chtělo pořídit vlastní rodinný dům, avšak mnozí se smířili se skutečností, že si jej pravděpodobně nikdy v životě nekoupí. Když tento aspekt porovnáme s našimi zjištěními v ČR, že se svou bytovou otázkou je spokojeno vyšší procento vlastníků než nájemců, zdá se, že více obyvatel našeho světadílu pocítí pro futuro neuvěřitelnou sociální frustraci.

Více

Užití předsmluvní odpovědnosti nejen v realitním právu

19.11.2017

V poslední aktualitě jsme se částečně dotkli (osvětově) problematiky tzv. předsmluvní odpovědnosti (lat. culpa in contrahendo), kterou si dnes poněkud zevrubněji přiblížíme. Bohužel naši realitní makléři se v aplikační praxi s porušováním předsmluvní odpovědnosti setkávají velmi často, a jak jsme již uvedli ve zmiňované minulé aktualitě, realitní činnost opravdu nelze vykonávat zadarmo, poněvadž makléře stojí čas a peníze, tj. dobu, kterou mohou strávit např. na školení, aby se odborně zdokonalovali a finanční prostředky např. za právníky, benzín atd.

Více

Při prodeji nemovitosti trvejte na podpisu exkluzivní (výhradní) smlouvy ze strany realitní kanceláře.

14.11.2017

Prodáváte byt, rodinný dům či pozemek. Pak si uvědomte, že smlouvu o provizi z prodeje reality lze uzavřít i ústně. Stačí pouze, jestliže RK prokáže, že vynaložila se sháněním zájemců úsilí.

Více

Developeřina je v Česku tvrdý chleba.

4.11.2017

Ve vyřizování stavebního povolení totiž Česká republika skončila na nelichotivém 127. místě ze 185 porovnávaných zemí. Toto zjištění vyplývá z každoroční zprávy Doing Business, kterou uveřejnila Světová banka. SB v ní samozřejmě hodnotí i další parametry, jako je např. transparentnost nebo komplikovanost. Nejlépe v hodnocení vyšlo Dánsko, nejhůře Afghánistán. ČR tak má v tomto ohledu blíže k chudému jihu (pozn. autora: Jedná se dle hospodářského zeměpisu o státy ležící na jižní polokouli s výjimkou Jihoafrické republiky, Austrálie a Nového Zélandu, tj. většinou rozvojové země) než ke členským státům EU, se kterými by se měla porovnávat. Byrokracie a úřední mašinérie v podobě stavebních úřadů a rigidní legislativa tak našincům zdražuje nové i seconhandové rezidenční nemovitosti a v konečném důsledku i při nedostatku volných bytů v osobním vlastnictví i bydlení v družstevních i nájemních bytech (nájemné). Kdy se developeři a občané tedy dočkají lepší situace? A mohou v ní i s ohledem na výsledek voleb do Poslanecké sněmovny vůbec doufat?

Více

Airbnb a jiné platformy deformují realitní trh v metropoli a zhoršují bydlení v samotném centru hlavního města.

26.10.2017

Např. jen na neuhrazených ubytovacích poplatcích z krátkodobého ubytování přijde metropole ročně zhruba o 120 milionů korun. Praha se proto snaží dostat sdílené ubytování pod kontrolu, prvním krokem se stalo zřízení nového informačního webu.

Více

Recenze článku Marka Loužka s názvem: „Nemovitost není stroj na peníze“.

22.10.2017

Dne 14. října 2017 vyšel v MF DNES na str. 12 článek doc. PhDr. Ing. Marka Loužka, Ph.D, vysokoškolského pedagoga (a nejen renomovaného a předního ekonoma v České republice), který působí především jako docent na Katedře sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a uznávaný externista na řadě univerzitách a vysokých školách, vedle toho, že je autorem řady monografií, jenž s ohledem na zajímavost i realitního tématu dnes „přetiskujeme“. Tuto aktualitu jsme pak samozřejmě doplnili vlastními komentáři či názory. S některými myšlenkami samozřejmě i argumentačně nesouhlasíme.

Více

Problematika právní úpravy výpovědi smlouvy o nájmu bytu (resp. uplynutí sjednané doby) na dobu určitou v nynější aplikační praxi

18.10.2017

Nájem bytu lze sjednat jak na dobu neurčitou, tak i na dobu určitou. Jestliže v nájemní smlouvě chybí údaj o délce nájmu, pak platí, že byl sjednán na dobu neurčitou. Řada pronajímatelů byt pronajímá na dobu určitou, např. na jeden rok, aby si nájemce nejprve vyzkoušela. Navíc tato praxe v podobě uzavírání smluv o nájmu bytu na dobu určitou je podmíněna i současnou ekonomickou situací v České republice. S cenami bytů a jejich nedostatkem v osobním vlastnictví roste samozřejmě i nájemné a konkurence (de facto národohospodářská externalita) na realitním trhu, která se týká právě i pronajímání bytů.

Více

Činnost úvěrových registrů v České republice pod drobnohledem

13.10.2017

Chcete si např. v hypoteční bance půjčit finanční prostředky na své nové vytoužené bydlení? Pak vězte, že používání tzv. úvěrových registrů při rozhodování o poskytnutí např. právě hypotečního úvěru není jen českým vynálezem či specifikem, naopak tyto registry představují, řekněme obchodní instrument komerčních bank a dalších institucí, jako jsou např. mobilní operátoři, energetické společnosti atd., který je v současné době hojně používán po celém světě. Navíc nový zákon o spotřebitelském úvěru aktuálně stanovuje obligatorní povinnost poskytovatele prověřit bonitu (úvěruschopnost) žadatele o úvěr, nicméně jak konkrétně posoudit, zda je zájemce o půjčku schopen splácet, již ale v právní normě pohříchu nenajdeme. Proto se staly zejména pro obchodní banky a nebankovní instituce určitým vodítkem právě úvěrové registry.

Více

Vysoké ceny rezidenčních nemovitostí ve městech vyhání obyvatele Prahy a Brna na venkov.

11.10.2017

Tak např. průměrná cena nového bytu v hlavním městě vzrostla za poslední rok o 15 pct na 75 791 korun za m2. Vysoké ceny bytů v kombinaci s jejich nedostatkem nutí lidi stěhovat se na okraj měst a za jejich hranice, což má samozřejmě podle našeho názoru i svůj negativní vliv či dopad na národní hospodářství, silniční a komunální infrastrukturu, městskou či příměstskou hromadnou dopravu, ekologii, sociální stratifikaci a demografii.

Více

Platit hypoteční úvěr se v tuzemsku vyplatí podle Čechů více, než pravidelně měsíčně hradit nájemné. Aneb co je pro lidi výhodnější? Hypotéka nebo nájem?

7.10.2017

V úvodu naší aktuality citované zjištění platí pro všechny kraje a většinou pak nezáleží ani na velikosti bytu.

Více