Aktuality

Z dražby bytu dlužníka může společenství vlastníků získat až 10 procent.

18.4.2018

Až statisíce korun musí v některých kauzách řádní členové společenství vlastníků jednotek doplácet na jednotlivé sousedy (nepoctivé vlastníky), kteří SVJ nehradí příspěvky na správu domu, vodné, stočné, teplo, osvětlení společných prostor či nepřispívají do tzv. fondu oprav. Společná realitní a advokátní kancelář JURIS REAL, spol. s r. o. se přitom tématu dražeb dlouhodobě a úspěšně věnuje.

Více

Zemědělská půda zdražuje.

9.4.2018

Začalo jaro, a právě z tohoto důvodu přinášíme aktualitu ze zemědělství. „Hektar zemědělské půdy dnes v průměru vyjde na 235 tisíc korun, tedy o 28 tisíc korun více než loni. V růstu ceny půdy se odrážejí dostupné a výhodné úvěry, které banky na nákup půdy poskytují. Nejdražší pozemky jsou v okolí velkých měst, v oblastech s vysokou kvalitou půdy a tam, kde lze získat ucelenější pozemky v rámci jedné lokality nebo kdo je potenciál přeměny na pozemky stavební“ (zdroj: Veletržní listy/Země živitelka/Komerční příloha Hospodářských novin/pátek 25. 8. 2017/IV).

Více

Problematika GDPR v SVJ a bytových družstvech

8.4.2018

Nový právní rámec na ochranu osobních údajů nabude účinnosti 25. 5. 2018. Tzv. General Data Protection Regulation (GDPR) vznikl s cílem max. hájit práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. Tato regulace se dotkne i činnosti členů výborů společenství vlastníků jednotek (SVJ) a členů představenstev bytových družstev (BD). Konkrétně se jedná například o právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu nepřesných údajů, právo na výmaz v případě, že přestane existovat právní důvod zpracování osobních údajů (takzvané „právo být zapomenut”) nebo právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. To vše by mělo mít upravený postup a systém, v opačném případě hrozí vysoké sankce (srov. v této souvislosti např. JANEČKOVÁ, Eva. Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Výrobní družstevnictví. Časopis českých a moravských výrobních družstev. ročník 64, ISSN 0322-7677, s. 23 až 25.)!

Více

Developeři loni prodali v ostatních krajích v součtu více bytů než v metropoli.

2.4.2018

To naopak v předchozích letech byl poměr opačný. Zatímco loni připadalo na Prahu 47,5 procenta, předloni to bylo 57,5 procenta. Toto zjištění vyplývá z informací developerských společností Trigema, Skanska Reality a Central Group.

Více

Jak vypadá realitní trh v metropoli na konci měsíce března a počátku měsíce dubna letošního roku, tj. tedy de facto na konci I. kvartálu?

1.4.2018

V kontextu, jež je uveden v nadpisu, přinášíme v dnešní aktualitě výstižný text Lenky Brdkové, se kterým jsme se setkali dne 23. března 2018 na stránkách mimořádné přílohy MF DNES s názvem „Reality“. Pozor, podotýkáme, že se z naší strany nejedná o „aprílový žertík“. Jsme toho názoru, že článek paní Brdkové je bohužel velmi názorný.

Více

Předkupní právo na rozcestí?

14.3.2018

Vážení klienti, milí čtenáři, již v naší historicky první aktualitě na stránkách http://www.rkjuris.cz/navrat-predkupniho-prava-do-ceskeho-pravniho-radu-z-realitniho-pohledu-1 jsme vás oslovili jménem pana JUDr. Tomáše Mádla, ředitele a jednatele Společné realitní a advokátní kanceláře JURIS REAL, spol. ohledně velmi komplikované problematiky předkupního práva. Dnes se k této zmíně látce zhruba po deseti měsících ve formě literární rešerše vracíme.

Více

Centrální bankéři a lidé z byznysu varují před vznikem realitní bubliny.

10.3.2018

V současné době se lze v odborném tisku setkat s následujícími prohlášeními: Ceny bytů v centru Prahy jsou až bláznivé. Experti očekávají za pár let propad cen bytů poté, co lidé nebudou schopni splácet své původně levné hypotéky. Bráníme realitní bublině. Ceny nemovitostí jsou nadhodnocené o 10 procent, říká viceguvernér ČNB. Máme se bát přehřátí české ekonomiky a hrozí prasknutí realitní bubliny? Žádné další intervence proti silné koruně v blízké době nechystáme, upozorňuje ve Výzvě viceguvernér ČNB Mojmír Hampl. To by mohlo Čechům mimo jiné zlevnit třeba dovolené atd.

Více

Starší byty jsou v metropoli podle studie Trigemy šestkrát dražší než na Ústecku.

8.3.2018

Ceny starších bytů v hlavním městě byly na konci loňského roku více než šestkrát vyšší než v nejlevnějším Ústeckém kraji. Zatímco v Praze stál metr čtvereční v průměru 80.504 korun, na Ústecku 13.213 korun. Toto zjištění vyplývá ze statistik developerské firmy Trigema.

Více

V roce 2030 může v metropoli chybět až 50.000 bytů.

3.3.2018

V hlavním městě může v roce 2030 chybět až 50.000 bytů. Důvodem je pomalé tempo povolování bytové výstavby. V Praze je přitom podle strategického plánu potřeba ročně zhruba 6.000 nových bytů.

Více

Nastoupí místo bankéřů do hypotečních bank roboti, aneb pohled do možná dost blízké budoucnosti.

1.3.2018

Aneb dnešní zamyšlení má „trochu“ futurologický nádech. V této souvislosti jsme si všimli zajímavého článku Alžběty Vejvodové v týdeníku Ekonom, který nese název „Bankéře nahrazují roboti“, jenž vyšel dne 8. 2. 2018.

Více