Aktuality

Ceny bytů v hlavním městě i nadále rostou, i když o něco pomaleji.

11.1.2019

Realitní kanceláře a developeři se shodují na tom, že vysoké ceny realit jsou především v našem hlavním městě zapříčiněný nedostatkem bytů, nikoliv „např.“ zvyšováním úrokových sazeb ze strany ČNB atd. Nové byty se de facto nestaví kvůli dlouhým povolovacím procesům ze strany stavebních úřadů. Ano, v Praze se fakticky bohužel nestaví a developerské projekty lze počítat "na prstech ruky". Touto cestou se také jako ekonomická externalita zvyšují nájmy. Nové vedení Prahy se snaží „rozpumpovat" výstavbu na tzv. brownfieldech, ale to je běh na dlouhou trať. Existují tam ekologické zátěže, stavební uzávěry, resp. muselo by dojít ke změně územního plánu. Tuzemská ekonomika se sice nachází podle ministerstva financí a České národní banky tzv. na vrcholu konjunktury, např. mzdy tak už neporostou či jen velmi málo, nicméně to ale neznamená, že by mělo v dohledné době dojít k finanční krizi či tzv. splasknutí realitní bubliny. Ta by mohla být způsobená jen externími vlivy, jako je prohlubování italské finanční (bankovní) krize či úplným nezvládnutím BREXITU. Na podzim minulého roku jsme si zrovna připomněli deset let od počátku světové finanční krize, nicméně od té doby jsou finanční trhy daleko více také kontrolovány ze strany jednotlivých centrálních bank. Generelně se snižuje i tzv. dostupnost bydlení (viz graf č. 1).

Více

Senátoři požadují možnost oddlužení i pro nejchudší vrstvy obyvatelstva.

4.1.2019

Navrhli taktéž zrušit podmínku, podle níž by splátka věřitelům musela být ve výši nákladů na odměnu insolvenčního správce. Sněmovní verzi přitom podporoval i ministr spravedlnosti Jan Kněžínek. Vážení čtenáři, jak určitě víte, tak se Společná realitní a advokátní kancelář JURIS REAL, spol. s r. o. mj. dlouhodobě a úspěšně zabývá dražbami, exekucemi, ale i vymáháním pohledávek, kam insolvence rovněž spadá. Na rozdíl od exekučního řízení, které je možné charakterizovat jako jednotlivé vymáhání pohledávek, lze insolvenční řízení považovat za kolektivní, hromadné vymáhání pohledávek. I z těchto výše uvedených důvodu nemůžeme opominout při monitoringu legislativy i nejnovější vývoj v problematice osobních bankrotů (srov. https://www.pravniprostor.cz/aktuality/aktuality/senat-vratil-novelu-insolvencniho-zakona-snemovne).

Více

Před pěti lety nabyl účinnosti nový občanský zákoník.

2.1.2019

Zákon č. 89/2012 Sb. přitom zůstává terčem kritiky profesních organizací právníků. Soudcovské unii tak např. vadí nejednoznačnost a někdy i nesrozumitelnost jednotlivých ustanovení soukromoprávního kodexu. Část advokátů se zase domnívá, že je právní předpis zbytečně konkrétní a podrobný. Notářská komora má připomínky a výhrady k úpravě dědického práva. Právnické stavy jsou ale současně v jednotě proti rozsáhlejším změnám zákoníku. Ministerstvo spravedlnosti sdělilo na dotaz ČTK, že po několika dílčích novelizacích chystá další, a to např. k bytovému spoluvlastnictví. Předmětná právní norma nahradila od 1. ledna 2014 socialistický zákoník z roku 1964. Změnu prosadil někdejší ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (dříve ODS, nyní TOP 09). Hodnotitelé tehdy předpisu vytýkali např. opuštění zažité právní terminologie a právních institutů. Tvrdili také, že diskuse nad konečnou podobou 3 081 paragrafů nebyla dostatečná - uvažovalo se taktéž proto o posunutí tzv. legisvakační lhůty mezi platností a účinností o jeden rok (zdroj a více na: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pravnici-maji-i-po-peti-letech-vyhrady-k-obcanskemu-zakoniku/1703967).

Více

Jaké legislativní zásahy ovlivní realitní právo v roce 2019?

1.1.2019

Vážení klienti, milí čtenáři, vzhledem k tomu, že se ani v letošním roce nedočkáme přijetí zákona o realitním zprostředkováním, což poctivé realitní kanceláře kritizují a zřejmě i legislativní novely zákona o České národní bance ze strany Ministerstva financí, která má de iure dát za cíl tolik vytoužený právní rámec striktním doporučením ČNB ohledně poskytování hypotečních úvěrů (viz např.: https://www.hypoindex.cz/clanky/rok-2018-realitni-a-hypotecni-boom-konci/), a s ohledem také na skutečnost, že soudci v právě uplynulém roce 2018 de facto akademikům „rozcupovali“ návrh nového kodexu civilního procesního práva, který má po letech existence a několika novelizacích nahradit občanský soudní řád, zaměříme nutně naši pozornost na legislativní priority ministerstva životního prostředí, kterými jsou: „Boj“ se suchem, jenž se velmi citelně dotýká i obchodního (realitního) segmentu zemědělských pozemků a samozřejmě i samotného hospodaření na zemědělských pozemcích, „zápas“ se znečištěním ovzduším a „bitvu“ s odpady.

Více

Proces povolování developerské výstavby v Hamburku je třikrát rychlejší než v metropoli.

12.12.2018

Vážení klienti, milí čtenáři. De facto po celý rok jsme se věnovali společensky naléhavé a komplikované problematice, kterou bezesporu představuje dostupnost bydlení v České republice. Několikrát jsme tak přinášeli informace o zvyšování úrokových sazeb ze strany ČNB, resp. o zdlouhavých stavebně povolovacích procesech daných soudobou legislativou, tj. správním řádem a stavebním zákonem. Velmi symbolicky tak proto dnešní aktualitou z developmentu zakončíme letošní rok na našich stránkách: www.rkjuris.cz. Ostatně jsme i developerskou společností.

Více

S příchodem zimy rostou rapidně ceny kvalitních rekreačních nemovitostí.

9.12.2018

Standardně totiž existuje nejnižší počet nabídek právě v zimním období, tj. tedy od prosince do ledna. Investice do rekreačních objektů jsou v současnosti na velkém vzestupu. Největší zájem je samozřejmě o lokality blízko velkých měst s dobrou dojezdovou vzdáleností (max. 30 minut až jedna hodina) do zaměstnání. Trend chat a chalup se tak vrací. Je to také způsobeno tím, že byty jsou pro velkou množinu občanů v tuzemsku nedostupné, a někteří lidé do nájmu (pozn. „do cizího“) „prostě“ jít nechtějí. Česká republika přitom představuje chatařskou a chalupářskou velmoc. Tuto skutečnost nelze mylně přisuzovat pouze tzv. normalizaci, nýbrž faktu, že Češi vždy tíhli k přírodě. První trampské osady vznikaly již za první republiky. Nadšením pro rekonstrukce a stavařinu současní chataři a chalupáři však zrovna neoplývají. Preferují rekreační reality v dobrém stavu, případně již po rekonstrukci. Chtějí se vyhnout nejrůznějším potížím např. se špatnou střechou, vlhkostí nebo narušenými stavebními základy. Současní chataři a chalupáři vyhledávají zejména klid a místo pro relaxaci a odpočinek.

Více

Do O2 arény nejen za hokejem

7.12.2018

Vážení čtenáři, tuto aktualitu věnujeme pražské O2 aréně, tj. další pražské (resp. evropské) unikátní imobilii, a to nikoliv z toho důvodu, že právě v těchto dnech v ní vrcholí boje o medaile na letošním mistrovství světa ve florbale. Je to jednak z toho důvodu, že se dnešním připomenutím vrátíme i k úspěchu českých tenistek ve finále FED CUPU, jednak je také advent a doba nakupování vánočních dárků, ke které se přímo nabízí de facto přilehlá Galerie Harfa, a jednak zimní období vybízí k návštěvě hokejové zápasu (byť v současné době jenom toho ligového) či lední revue. Navíc v Galerii Harfa nemusíte pouze vybírat vánoční dárky, můžete v ní rovněž navštívit Síň slávy českého hokeje.

Více

Většina českých domácností si příští rok připlatí za energie.

2.12.2018

České domácnosti si v příštím roce připlatí za elektřinu a plyn, roste také cena uhlí. Alternativou při vytápění jsou méně kvalitní druhy smrkového dřeva, které kvůli kůrovcové kalamitě v meziroční komparaci zlevňují.

Více

Jaké jsou výhody dražeb nemovitostí z praktického hlediska?

1.12.2018

Vážení čtenáři, v minulosti jsme se už zabývali našimi službami, jako jsou převody nemovitostí, resp. developingem. V našem dnešním článku poukážeme na výhody dražeb, které rovněž úspěšně provádíme. V dražbě lze totiž velmi výhodně koupit nejen „levné" rezidenční nemovitosti, nýbrž i luxusní rodinné domy a byty za miliony. Naše aktualita je tak ryze informativního charakteru a má upozornit na pozitiva veřejných dražeb. Právní aspekty, popř. rozdíl mezi nedobrovolnou (nucenou) a dobrovolnou dražbou naleznete na: http://www.rkjuris.cz/realitni-kancelar/drazby-nemovitosti.

Více

Vlastníky zemědělských pozemků v tuzemsku ohrožuje eroze i sucho.

13.11.2018

O tom, jak ohrožuje sucho a kůrovec např. vlastníky lesních pozemků jsme Vás přitom informovali dne 10. května letošního roku v článku na: http://www.rkjuris.cz/vlastniky-lesu-a-zemedelce-v-ceske-republice-trapi-sucho-a-kurovec-67. Samozřejmě, že obchodní segment pozemků velmi bedlivě pozorujeme, a pečlivě vnímáme i dlouhodobě nepříznivý stav ohledně sucha. Aktuálně se tedy v tuzemsku v souvislosti s půdou také stále více hovoří o suchu a schopnosti půdy vodu absorbovat. Podle našeho názoru je retenční schopnost půdy momentálně nejpalčivějším problémem „české půdy“ generelně, jak ukazují „např.“ grafy č. 1 a 2, kdy nejpostiženější oblasti České republiky suchem, jsou znázorněny tmavě červenou barvou. Vinu za sucho i záplavy nenese ovšem jen zemědělská výroba. „Na pomyslném druhém“ místě viníka za nedostatečnou retenci vody stojí na některých místech ČR nadměrná stavební činnost. Jakákoliv stavba totiž podstatně snižuje objem půdy, jež by mohla něco zadržet.

Více