Aktuality

28. října jsme si při výročí vzniku Československa připomněli i památku Dr. Vávro Šrobára, který je spojen se sídlem naší kanceláře; Při oslavách vzniku republiky došlo i k částečnému znovuotevření Národního muzea v Praze.

11.11.2018

Vážení čtenáři, je to dnes přesně 14 dnů, co jsme si připomněli 100 let od vzniku československého státu. Přesto má dnešní den, kdy koncipujeme tento článek, důležitou symboliku. 11. listopad (toho dne roku 1918 bylo totiž ve vlakovém voze v Le Francport u severofrancouzského města Compiègne podepsáno příměří mezi Spojenci a Německem, jímž byly na západní frontě ukončeny boje 1. světové války) je totiž věnován památce válečných veteránů, a byli to právě legionáři na francouzské, italské či ruské frontě, kteří se nejvíce zasloužili o vznik Československa. Ano, stoleté oslavy založení našeho státu tak trochu logicky přehlušily výročí konce 1. světové války. V dnešní aktualitě se mj. zaměříme jednak na osobu Prof. MUDr. Vavro Šrobára, jednoho z tzv. „Mužů 28. října 1918“, a jednak i na další unikátní nemovitost, kterou naše dnešní pojednání začneme, a to Národní muzeum v Praze, které bylo pro širokou veřejnost částečně znovuotevřeno právě dne 28. října.

Více

JURIS REAL nabízí k prodeji chatu v překrásném prostředí Štěchovic.

5.11.2018

Vážení a milí čtenáři, milovníci přírody, turisté, trampové, rybáři, houbaři, cílem dnešní aktuality vám není ani tak představit prodávanou realitu v nádherném okolí Štěchovické a Slapské přehrady. Tuto roli bezesporu plní inzerát paní Ivany Bachové na našich webových stránkách, jež se ve své realitní praxi mj. dlouhodobě a úspěšně věnuje i obchodnímu segmentu rekreačních nemovitostí, a která disponuje tel. č.: 777 306 102 a e-mailem: bachova@rkjuris.cz. Cílem této aktuality je vás spíše seznámit s nedotčenou přírodou v okolí námi nabízené nemovitosti, kde se vyskytují i mloci.

Více

Kupní ceny realit dále rostly, nejvíce u bytů, nejméně pak u pozemků.

2.11.2018

Vážení klienti, milí čtenáři i vzhledem ke skutečnosti, že včera bankovní rada České národní banky opětovně zvýšila úrokové sazby, vracíme se dnešní aktualitou k problematice „Dostupnosti bydlení v České republice“, která se bohužel zhoršuje. Nechceme na tomto místě předbíhat, zvýšení úrokových sazeb se budeme věnovat v závěru článku, nicméně vyšší úrokové sazby zase zdraží hypotéky, což sníží dostupnost bydlení pro občany. Nepříjemnou ekonomickou externalitu pak v této souvislosti samozřejmě představuje i zvyšování nájemného, takže celkově v České republice dochází ke zdražování bydlení. Bylo by ale nespravedlivé, abychom v této souvislosti kritizovali pouze tuzemskou centrální banku. Za drahé bydlení může především nedostatek imobilií na straně nabídky, který je způsoben pomalým („až šnečím“) tempem stavebně-povolovacích procesů, které jsou náchylné k různým „obstrukcím“ v podobě tzv. dozorčích prostředků, řádných i mimořádných opravných prostředků ve stavebním (správním) řízení, a v neposlední řadě i správních žalob ve správním soudnictví nejen ze strany ekologických hnutí. Obzvlášť tristní je v tomto ohledu i aplikační praxe Nejvyššího správního soudu, který o kasačních stížnostech bězně rozhoduje skoro dva roky a než se věc, v níž správní orgán prvoinstančně a druhoinstančně rozhodl chybně, vrátí zpět a je pravomocně rozhodnuto znovu, může uplynout i více než pět let. I z výše popsaných důvodů jsme toho názoru, že by ze strany územně-samosprávných celků (měst, obcí, městských částí) zatím nemělo docházet k překotné privatizaci bytového fondu, o které hovořili někteří členové zastupitelstva před letošními komunálními volbami např. v Lysé nad Labem.

Více

Povídání o stadionu Sparty, vyprávění o historii naší země

1.11.2018

Vážení a milí čtenáři, z důvodu blížícího se 290. derby „pražských S“, které se bude hrát v neděli dne 4. listopadu 2018 od 17:00 hod. na Letné, věnujeme naše dnešní pojednání logicky další unikátní nemovitosti, a to stadionu Sparty na Letné. Vždyť je Společná realitní a advokátní kancelář JURIS REAL, spol. s r. o. taktéž tzv. klubovým partnerem AC Sparty Praha, a celý říjen jsme se věnovali velmi společenskému naléhavému a náročnému tématu, tj. dostupnosti bydlení pro občany, která se v České republice bohužel zhoršuje. Navíc dnes, to jest 1. listopadu 2018, kdy koncipujeme tyto řádky, zřejmě opětovně zvýší bankovní rada České národní banky na svém zasedání úrokové sazby. Z tohoto důvodu se k otázce „Dostupnosti bydlení“ vrátíme hned v další (druhé) a třetí listopadové aktualitě. Jak s naší společnou realitní a advokátní kanceláří, tak i se Spartou je pak koneckonců spojeno jméno legendárního Vlasty Buriana. Vlasta Burian, který byl po 2. světové válce nespravedlivě perzekuován, se v těžkých válečných letech stal i trenérem Sparty, a tzv. „na oko“ zaměstnal i několik hráčů „Rudých“ ve svém divadle, čímž obešel nacistický zákaz profesionalismu ve fotbale!

Více

Tuzemské hypotéky patří v členských státech EU k šestým nejdražším, Češi pak na úvěrech na bydlení nedluží nejvíce z občanů EU.

14.10.2018

Vážení a milí čtenáři, dnešní aktualitou ukončíme de facto náš „celoříjnový“ seriál o dostupnosti bydlení v ČR. Česká republika je přitom s průměrnou sazbou 2,2 procenta šestou nejdražší zemí v Evropské unii. Průměrné úrokové sazby hypotečních úvěrů se totiž v Evropě pohybují od 1,09 procenta v Dánsku a 1,56 procenta ve Francii, až po 3,44 procenta v Maďarsku a 4,4 procenta v Polsku. Toto zjištění vyplývá z analýzy společnosti ChytryHonza.cz, která vychází z dat Eurostatu, Evropské centrální banky a Crédit Foncier.

Více

Otázka dostupnosti bydlení pro občany se řešila již za první republiky.

10.10.2018

Vážení čtenáři a klienti, dnešní aktualitou, ve které se pokusíme o malou komparaci dostupnosti bydlení za první republiky se soudobým stavem, de facto navážeme na náš „říjnový seriál“ o dostupnosti bydlení v České republice. Vybrali jsme totiž pro vás velmi zajímavý článek Evy Sovové, jenž nese jméno „Dostupnost bydlení řešili už za první republiky“, a který vyšel v týdeníku 5+2 (ve speciálním tématu s názvem „Financování bydlení“), číslo 33, dne 14. září 2018, na str. 24 až 25.

Více

Ceny bytů v metropoli rostou především díky byrokracii stavebních povolovacích procesů.

4.10.2018

Hlavní příčinu růstu cen bytů v hlavním městě představuje velká administrativa při povolování nové výstavby. Zatímco např. v „tříjazyčné“ Belgii trvá proces povolování nového developerského projektu pouze šest měsíců, v Praze je to v průměru až sedm let! Nabídka bytů tak logicky nestačí reagovat na příliv nových obyvatel, kterých v letech 2006 až 2016 do Prahy přibylo 100.000. Dalšími důvody růstu cen bytů jsou inflace nebo růst mezd. Naopak vliv sdíleného bydlení, jako je např. Airbnb, na kupní ceny bytů se neprokázal. Toto zjištění vyplývá z výsledků studie Centra ekonomických a tržních analýz (CETA), které uveřejnilo na tiskové konferenci. Už dnes je na tom Praha s nedostatkem bytů hůř nežli třeba Berlín.

Více

Ceny starších větších bytů vzrostly oproti „krizovému“ roku 2008 až o pětinu.

2.10.2018

Ceny starších bytů kategorie 3+1 se v tuzemsku zvýšily proti „předkrizovému roku 2008“ průměrně o 19,8 procenta na 2,54 mil. korun. Byty kategorie 2+1 zdražily o 14 procent na 1,95 mil., nejmenší byty 1+1 o 12,8 procenta na 1,41 mil. korun.

Více

Nová doporučení České národní banky, která nabývají účinnosti dnem 1. října 2018.

1.10.2018

Česká národní banka rozšiřuje od 1. 10. 2018, tj. ode dneška pravidla pro poskytování hypotečních úvěrů o požadavky na výši příjmu. Výše dluhu žadatele o hypotéku by pro futuro neměla překročit devítinásobek jeho ročního čistého příjmu. Žadatel by měl zároveň na splátku dluhu vynakládat max. 45 procent svého měsíčního čistého příjmu (Zdroj: Kovářová, Hana. Hypotéky a půjčky na bydlení podle doporučení České národní banky. Magazín Stavba-komerční příloha Hospodářských novin, týdeníků Ekonom a Respekt, září 2018, s. 60 až 61.).

Více

Malý exkurz do vinic v České republice

16.9.2018

Vážení a milí čtenáři, v dnešní aktualitě se, jak již ostatně napovídá její název, zaměříme na vinice v České republice. Náš článek pak pojímáme jako zajímavost, vždyť září je také měsícem, kdy se pořádají vinobraní. V tomto ohledu lze souhlasit s názorem Milana Teichmanna, realitního makléře Společné realitní a advokátní kanceláře JURIS REAL, spol. s r. o., který je mj. i odborníkem na obchodní segment pozemků, že vinice se v inzertní nabídce realitních kanceláří de facto neobjevují (resp. jen výjimečně s velkou dávkou štěstí). Je to z toho důvodu, že vinice se dědí z generace na generaci a vinaři své pozemky prakticky neprodávají. Ano, vinice je druh zemědělského pozemku (a to spolu s ornou půdou, chmelnicí, zahradou, ovocným sadem a trvale travním porostem), takže tak zase nebudeme vzdáleni realitní praxi. Vedle toho v měsíci září jsme se věnovali společensky velmi komplikovaným tématům, jako jsou hypoteční úvěry či exekuce. K tomu se přidávají i nesplnitelné sliby kandidátů do komunálních voleb v oblasti bydlení v probíhající předvolební kampani. Nechť je tedy dnešní aktualita oddechovým pojednáním, které slouží všem občanům. Na druhou stranu jsou špičková moravská a česká vína exkluzivní a exkluzivní jsou i naše služby Společné realitní a advokátní kancelář JURIS REAL, spol. s r. o. Vždyť se zabýváme jak realitními transakcemi, tak i developingem. Navíc pan JUDr. Tomáš Mádl, ředitel a jednatel Společné realitní a advokátní kanceláře JURIS REAL, spol. s r. o. byl členem organizačního výboru Světové filatelistické výstavy Praga 2018, a organizačně se na jmenované akci též významně podílel.

Více