Aktuality

Většina českých domácností si příští rok připlatí za energie.

2.12.2018

České domácnosti si v příštím roce připlatí za elektřinu a plyn, roste také cena uhlí. Alternativou při vytápění jsou méně kvalitní druhy smrkového dřeva, které kvůli kůrovcové kalamitě v meziroční komparaci zlevňují.

Více

Jaké jsou výhody dražeb nemovitostí z praktického hlediska?

1.12.2018

Vážení čtenáři, v minulosti jsme se už zabývali našimi službami, jako jsou převody nemovitostí, resp. developingem. V našem dnešním článku poukážeme na výhody dražeb, které rovněž úspěšně provádíme. V dražbě lze totiž velmi výhodně koupit nejen „levné" rezidenční nemovitosti, nýbrž i luxusní rodinné domy a byty za miliony. Naše aktualita je tak ryze informativního charakteru a má upozornit na pozitiva veřejných dražeb. Právní aspekty, popř. rozdíl mezi nedobrovolnou (nucenou) a dobrovolnou dražbou naleznete na: http://www.rkjuris.cz/realitni-kancelar/drazby-nemovitosti.

Více

Vlastníky zemědělských pozemků v tuzemsku ohrožuje eroze i sucho.

13.11.2018

O tom, jak ohrožuje sucho a kůrovec např. vlastníky lesních pozemků jsme Vás přitom informovali dne 10. května letošního roku v článku na: http://www.rkjuris.cz/vlastniky-lesu-a-zemedelce-v-ceske-republice-trapi-sucho-a-kurovec-67. Samozřejmě, že obchodní segment pozemků velmi bedlivě pozorujeme, a pečlivě vnímáme i dlouhodobě nepříznivý stav ohledně sucha. Aktuálně se tedy v tuzemsku v souvislosti s půdou také stále více hovoří o suchu a schopnosti půdy vodu absorbovat. Podle našeho názoru je retenční schopnost půdy momentálně nejpalčivějším problémem „české půdy“ generelně, jak ukazují „např.“ grafy č. 1 a 2, kdy nejpostiženější oblasti České republiky suchem, jsou znázorněny tmavě červenou barvou. Vinu za sucho i záplavy nenese ovšem jen zemědělská výroba. „Na pomyslném druhém“ místě viníka za nedostatečnou retenci vody stojí na některých místech ČR nadměrná stavební činnost. Jakákoliv stavba totiž podstatně snižuje objem půdy, jež by mohla něco zadržet.

Více

28. října jsme si při výročí vzniku Československa připomněli i památku Dr. Vávro Šrobára, který je spojen se sídlem naší kanceláře; Při oslavách vzniku republiky došlo i k částečnému znovuotevření Národního muzea v Praze.

11.11.2018

Vážení čtenáři, je to dnes přesně 14 dnů, co jsme si připomněli 100 let od vzniku československého státu. Přesto má dnešní den, kdy koncipujeme tento článek, důležitou symboliku. 11. listopad (toho dne roku 1918 bylo totiž ve vlakovém voze v Le Francport u severofrancouzského města Compiègne podepsáno příměří mezi Spojenci a Německem, jímž byly na západní frontě ukončeny boje 1. světové války) je totiž věnován památce válečných veteránů, a byli to právě legionáři na francouzské, italské či ruské frontě, kteří se nejvíce zasloužili o vznik Československa. Ano, stoleté oslavy založení našeho státu tak trochu logicky přehlušily výročí konce 1. světové války. V dnešní aktualitě se mj. zaměříme jednak na osobu Prof. MUDr. Vavro Šrobára, jednoho z tzv. „Mužů 28. října 1918“, a jednak i na další unikátní nemovitost, kterou naše dnešní pojednání začneme, a to Národní muzeum v Praze, které bylo pro širokou veřejnost částečně znovuotevřeno právě dne 28. října.

Více

JURIS REAL nabízí k prodeji chatu v překrásném prostředí Štěchovic.

5.11.2018

Vážení a milí čtenáři, milovníci přírody, turisté, trampové, rybáři, houbaři, cílem dnešní aktuality vám není ani tak představit prodávanou realitu v nádherném okolí Štěchovické a Slapské přehrady. Tuto roli bezesporu plní inzerát paní Ivany Bachové na našich webových stránkách, jež se ve své realitní praxi mj. dlouhodobě a úspěšně věnuje i obchodnímu segmentu rekreačních nemovitostí, a která disponuje tel. č.: 777 306 102 a e-mailem: bachova@rkjuris.cz. Cílem této aktuality je vás spíše seznámit s nedotčenou přírodou v okolí námi nabízené nemovitosti, kde se vyskytují i mloci.

Více

Kupní ceny realit dále rostly, nejvíce u bytů, nejméně pak u pozemků.

2.11.2018

Vážení klienti, milí čtenáři i vzhledem ke skutečnosti, že včera bankovní rada České národní banky opětovně zvýšila úrokové sazby, vracíme se dnešní aktualitou k problematice „Dostupnosti bydlení v České republice“, která se bohužel zhoršuje. Nechceme na tomto místě předbíhat, zvýšení úrokových sazeb se budeme věnovat v závěru článku, nicméně vyšší úrokové sazby zase zdraží hypotéky, což sníží dostupnost bydlení pro občany. Nepříjemnou ekonomickou externalitu pak v této souvislosti samozřejmě představuje i zvyšování nájemného, takže celkově v České republice dochází ke zdražování bydlení. Bylo by ale nespravedlivé, abychom v této souvislosti kritizovali pouze tuzemskou centrální banku. Za drahé bydlení může především nedostatek imobilií na straně nabídky, který je způsoben pomalým („až šnečím“) tempem stavebně-povolovacích procesů, které jsou náchylné k různým „obstrukcím“ v podobě tzv. dozorčích prostředků, řádných i mimořádných opravných prostředků ve stavebním (správním) řízení, a v neposlední řadě i správních žalob ve správním soudnictví nejen ze strany ekologických hnutí. Obzvlášť tristní je v tomto ohledu i aplikační praxe Nejvyššího správního soudu, který o kasačních stížnostech bězně rozhoduje skoro dva roky a než se věc, v níž správní orgán prvoinstančně a druhoinstančně rozhodl chybně, vrátí zpět a je pravomocně rozhodnuto znovu, může uplynout i více než pět let. I z výše popsaných důvodů jsme toho názoru, že by ze strany územně-samosprávných celků (měst, obcí, městských částí) zatím nemělo docházet k překotné privatizaci bytového fondu, o které hovořili někteří členové zastupitelstva před letošními komunálními volbami např. v Lysé nad Labem.

Více

Povídání o stadionu Sparty, vyprávění o historii naší země

1.11.2018

Vážení a milí čtenáři, z důvodu blížícího se 290. derby „pražských S“, které se bude hrát v neděli dne 4. listopadu 2018 od 17:00 hod. na Letné, věnujeme naše dnešní pojednání logicky další unikátní nemovitosti, a to stadionu Sparty na Letné. Vždyť je Společná realitní a advokátní kancelář JURIS REAL, spol. s r. o. taktéž tzv. klubovým partnerem AC Sparty Praha, a celý říjen jsme se věnovali velmi společenskému naléhavému a náročnému tématu, tj. dostupnosti bydlení pro občany, která se v České republice bohužel zhoršuje. Navíc dnes, to jest 1. listopadu 2018, kdy koncipujeme tyto řádky, zřejmě opětovně zvýší bankovní rada České národní banky na svém zasedání úrokové sazby. Z tohoto důvodu se k otázce „Dostupnosti bydlení“ vrátíme hned v další (druhé) a třetí listopadové aktualitě. Jak s naší společnou realitní a advokátní kanceláří, tak i se Spartou je pak koneckonců spojeno jméno legendárního Vlasty Buriana. Vlasta Burian, který byl po 2. světové válce nespravedlivě perzekuován, se v těžkých válečných letech stal i trenérem Sparty, a tzv. „na oko“ zaměstnal i několik hráčů „Rudých“ ve svém divadle, čímž obešel nacistický zákaz profesionalismu ve fotbale!

Více

Tuzemské hypotéky patří v členských státech EU k šestým nejdražším, Češi pak na úvěrech na bydlení nedluží nejvíce z občanů EU.

14.10.2018

Vážení a milí čtenáři, dnešní aktualitou ukončíme de facto náš „celoříjnový“ seriál o dostupnosti bydlení v ČR. Česká republika je přitom s průměrnou sazbou 2,2 procenta šestou nejdražší zemí v Evropské unii. Průměrné úrokové sazby hypotečních úvěrů se totiž v Evropě pohybují od 1,09 procenta v Dánsku a 1,56 procenta ve Francii, až po 3,44 procenta v Maďarsku a 4,4 procenta v Polsku. Toto zjištění vyplývá z analýzy společnosti ChytryHonza.cz, která vychází z dat Eurostatu, Evropské centrální banky a Crédit Foncier.

Více

Otázka dostupnosti bydlení pro občany se řešila již za první republiky.

10.10.2018

Vážení čtenáři a klienti, dnešní aktualitou, ve které se pokusíme o malou komparaci dostupnosti bydlení za první republiky se soudobým stavem, de facto navážeme na náš „říjnový seriál“ o dostupnosti bydlení v České republice. Vybrali jsme totiž pro vás velmi zajímavý článek Evy Sovové, jenž nese jméno „Dostupnost bydlení řešili už za první republiky“, a který vyšel v týdeníku 5+2 (ve speciálním tématu s názvem „Financování bydlení“), číslo 33, dne 14. září 2018, na str. 24 až 25.

Více

Ceny bytů v metropoli rostou především díky byrokracii stavebních povolovacích procesů.

4.10.2018

Hlavní příčinu růstu cen bytů v hlavním městě představuje velká administrativa při povolování nové výstavby. Zatímco např. v „tříjazyčné“ Belgii trvá proces povolování nového developerského projektu pouze šest měsíců, v Praze je to v průměru až sedm let! Nabídka bytů tak logicky nestačí reagovat na příliv nových obyvatel, kterých v letech 2006 až 2016 do Prahy přibylo 100.000. Dalšími důvody růstu cen bytů jsou inflace nebo růst mezd. Naopak vliv sdíleného bydlení, jako je např. Airbnb, na kupní ceny bytů se neprokázal. Toto zjištění vyplývá z výsledků studie Centra ekonomických a tržních analýz (CETA), které uveřejnilo na tiskové konferenci. Už dnes je na tom Praha s nedostatkem bytů hůř nežli třeba Berlín.

Více