Aktuality

Vlastníky lesů a zemědělce v České republice trápí sucho a kůrovec.

10.5.2018

Vážení čtenáři a milí klienti, v poslední době se lze v médiích setkat s informacemi, že zejména východ naší republiky postihlo velké sucho, resp. pozemky určené k plnění funkcí lesa i z důvodu právě již zmíněného dlouhodobého sucha i kůrovcová kalamita. Lesním hospodářům nepomohly přitom ani bohužel abnormálně vysoké sněhové srážky, se kterými jsme se setkali v uplynulých zimních měsících. Z tohoto důvodu věnujeme dnešní článek vlastníkům lesů, resp problematice lesních pozemků.

Více

Do bytů v metropoli muselo svítit sluníčko, aneb pojednání o jedné novele pražských stavebních předpisů.

7.5.2018

Z Pražských stavebních předpisů (dále jen „PSP“) mizí požadavek na tzv. „oslunění bytu”. Nahradí jej požadavek tzv. „denního osvětlení”. O změně rozhodli pražští radní, kteří vyšli vstříc stavebním investorům. Novelizovaná podoba předpisů pak začne platit ještě letos.

Více

Jak je na tom český venkov v roce 2018?

2.5.2018

To je právě otázka, na kterou se budeme v dnešní aktualitě snažit odpovědět, a to jak ze sociologického, tak i především zemědělského pohledu či hlediska. Přeci jenom jsou zemědělské pozemky realitní komoditou, se kterou velmi čile přicházíme do styku.

Více

Nájemné v České republice loni vzrostlo o 14 procent.

1.5.2018

Průměrná nabídková cena nájemního bydlení v ČR ke konci uplynulého roku v meziroční komparaci vzrostla o 13,8 procenta na 197 korun za m2. Z jednotlivých krajských měst se nejvíce zvýšila v Hradci Králové (o 28 procent), naopak v Karlových Varech pouze o 0,6 procenta.

Více

Z dražby bytu dlužníka může společenství vlastníků získat až 10 procent.

18.4.2018

Až statisíce korun musí v některých kauzách řádní členové společenství vlastníků jednotek doplácet na jednotlivé sousedy (nepoctivé vlastníky), kteří SVJ nehradí příspěvky na správu domu, vodné, stočné, teplo, osvětlení společných prostor či nepřispívají do tzv. fondu oprav. Společná realitní a advokátní kancelář JURIS REAL, spol. s r. o. se přitom tématu dražeb dlouhodobě a úspěšně věnuje.

Více

Zemědělská půda zdražuje.

9.4.2018

Začalo jaro, a právě z tohoto důvodu přinášíme aktualitu ze zemědělství. „Hektar zemědělské půdy dnes v průměru vyjde na 235 tisíc korun, tedy o 28 tisíc korun více než loni. V růstu ceny půdy se odrážejí dostupné a výhodné úvěry, které banky na nákup půdy poskytují. Nejdražší pozemky jsou v okolí velkých měst, v oblastech s vysokou kvalitou půdy a tam, kde lze získat ucelenější pozemky v rámci jedné lokality nebo kdo je potenciál přeměny na pozemky stavební“ (zdroj: Veletržní listy/Země živitelka/Komerční příloha Hospodářských novin/pátek 25. 8. 2017/IV).

Více

Problematika GDPR v SVJ a bytových družstvech

8.4.2018

Nový právní rámec na ochranu osobních údajů nabude účinnosti 25. 5. 2018. Tzv. General Data Protection Regulation (GDPR) vznikl s cílem max. hájit práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. Tato regulace se dotkne i činnosti členů výborů společenství vlastníků jednotek (SVJ) a členů představenstev bytových družstev (BD). Konkrétně se jedná například o právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu nepřesných údajů, právo na výmaz v případě, že přestane existovat právní důvod zpracování osobních údajů (takzvané „právo být zapomenut”) nebo právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. To vše by mělo mít upravený postup a systém, v opačném případě hrozí vysoké sankce (srov. v této souvislosti např. JANEČKOVÁ, Eva. Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Výrobní družstevnictví. Časopis českých a moravských výrobních družstev. ročník 64, ISSN 0322-7677, s. 23 až 25.)!

Více

Developeři loni prodali v ostatních krajích v součtu více bytů než v metropoli.

2.4.2018

To naopak v předchozích letech byl poměr opačný. Zatímco loni připadalo na Prahu 47,5 procenta, předloni to bylo 57,5 procenta. Toto zjištění vyplývá z informací developerských společností Trigema, Skanska Reality a Central Group.

Více

Jak vypadá realitní trh v metropoli na konci měsíce března a počátku měsíce dubna letošního roku, tj. tedy de facto na konci I. kvartálu?

1.4.2018

V kontextu, jež je uveden v nadpisu, přinášíme v dnešní aktualitě výstižný text Lenky Brdkové, se kterým jsme se setkali dne 23. března 2018 na stránkách mimořádné přílohy MF DNES s názvem „Reality“. Pozor, podotýkáme, že se z naší strany nejedná o „aprílový žertík“. Jsme toho názoru, že článek paní Brdkové je bohužel velmi názorný.

Více

Předkupní právo na rozcestí?

14.3.2018

Vážení klienti, milí čtenáři, již v naší historicky první aktualitě na stránkách http://www.rkjuris.cz/navrat-predkupniho-prava-do-ceskeho-pravniho-radu-z-realitniho-pohledu-1 jsme vás oslovili jménem pana JUDr. Tomáše Mádla, ředitele a jednatele Společné realitní a advokátní kanceláře JURIS REAL, spol. ohledně velmi komplikované problematiky předkupního práva. Dnes se k této zmíně látce zhruba po deseti měsících ve formě literární rešerše vracíme.

Více