Ceny starších větších bytů vzrostly oproti „krizovému“ roku 2008 až o pětinu.

2.10.2018

Ceny starších bytů kategorie 3+1 se v tuzemsku zvýšily proti „předkrizovému roku 2008“ průměrně o 19,8 procenta na 2,54 mil. korun. Byty kategorie 2+1 zdražily o 14 procent na 1,95 mil., nejmenší byty 1+1 o 12,8 procenta na 1,41 mil. korun.

Toto zjištění vyplývá z údajů realitního serveru Realitycechy.cz.

Výše jmenovaný server začal sledovat ceny starších bytů v krajských městech na počátku září roku 2008.

Po začátku světové finanční krize, kterou odstartoval krach americké banky Lehman Brothers v polovině téhož měsíce, jehož neslavné, desetileté výročí jsme si minulý měsíc připomněli, začaly ceny rezidenčních nemovitostí postupně klesat (viz níže). Svého dna dosáhly zhruba po pěti letech. Byty všech kategorií tehdy zlevnily téměř o třetinu.

Regionální rozdíly však byly výrazné!

Byty kategorie 1+1 nejvíce zlevnily v Ústí nad Labem (o 54,5 procenta), v Liberci (o 43,6 procenta) a v Brně (o 42,9 procenta). Ceny nevzrostly nikde, pouze byty 2+1 v Brně a 3+1 v Olomouci zůstaly na úrovni roku 2008.

Taktéž v porovnání aktuálních cen s těmi předkrizovými se jednotlivá krajská města velmi liší.

U kategorie 1+1 vzrostly ceny nejvíce v Brně (o 51,9 procenta) a Olomouci (o 40,8 procenta). Naopak v Ústí nad Labem a v Ostravě se nyní stále nabízejí malé byty za nižší cenu než v roce 2008.

V Ústí nad Labem malé byty zlevnily o 36,4 procenta, v Ostravě o 22,2 procenta, v Karlových Varech o více než desetinu.

U bytů 2+1 ceny vzrostly nejvíce v Olomouci, téměř o tři pětiny. Klesly pouze v Ostravě (o 2,5 procenta).

Olomouc drží pomyslné prvenství také ve zdražení bytů kategorie 3+1, o 83,4 procenta. V Brně ceny vzrostly o 73 procent, v Liberci o 63 procent. Byty v této kategorii nezlevnily nikde, nejméně zdražily v Ústí nad Labem (o pět procent) a v Ostravě (o sedm procent).

Dostupnost vlastního bydlení ovlivňovaly rovněž úrokové sazby hypotečních úvěrů. Sazby de facto  sedm let klesaly a vedle růstu příjmu tuzemských domácností byly jedním z důležitých aspektů, který pomohl znovu nastartovat zájem o vlastní bydlení. Vedlejším efektem zvýšené poptávky se však stal enormní růst cen rezidenčních imobilií.

Tabulka 1: Ceny starších bytů v září 2008, 2013, 2018 (v mil. Kč) a jejich vzájemná komparace (v procentech):

Město

Kategorie

Září 2008

Září 2013

Změna 2013/08

Září 2018

Změna 2018/08

Praha

1+1

2,88

2,06

-28,5

3,44

19,4

 

2+1

4,33

3,04

-29,8

4,86

12,2

 

3+1

5,25

4,47

-14,9

6,76

28,8

Liberec

1+1

1,10

0,62

-43,6

1,30

18,2

 

2+1

1,52

1,19

-21,7

1,76

15,8

 

3+1

1,76

1,51

-14,2

2,87

63,1

Hradec Králové

1+1

1,50

1,19

-20,1

1,64

9,3

 

2+1

2,07

1,66

-19,8

2,13

29,0

 

3+1

2,40

1,91

-20,4

3,35

39,6

Pardubice

1+1

1,39

0,95

-31,7

1,39

0

 

2+1

1,86

1,33

-28,5

2,06

10,8

 

3+1

2,18

1,77

-18,8

2,62

20,2

Jihlava

1+1

1,18

0,76

-35,6

1,29

9,3

 

2+1

1,49

1,22

-18,1

1,77

18,8

 

3+1

1,68

1,45

-13,7

2,49

48,2

České Budějovice

1+1

1,40

0,83

-40,7

1,32

-5,0

 

2+1

1,91

1,31

-31,4

2,15

12,6

 

3+1

1,84

1,47

-20,1

2,34

27,2

Plzeň

1+1

1,50

0,95

-36,7

1,55

3,3

 

2+1

1,92

1,56

-18,8

2,48

29,2

 

3+1

2,32

1,99

-14,2

3,31

42,7

Karlovy Vary

1+1

1,17

0,73

-37,6

1,04

-11,1

 

2+1

1,82

1,30

-28,6

2,18

19,8

 

3+1

2,39

1,78

-25,5

3,14

31,4

Ústí nad Labem

1+1

0,77

0,35

-54,5

0,49

-36,4

 

2+1

0,93

0,59

-36,6

0,98

5,4

 

3+1

1,00

0,67

-33,0

1,05

5,0

Brno

1+1

1,56

0,89

-42,9

2,37

51,9

 

2+1

2,29

2,29

0

3,32

45,0

 

3+1

2,63

1,63

-38,0

4,57

73,4

Olomouc

1+1

1,25

0,79

-36,8

1,76

40,8

 

2+1

1,62

1,44

-11,1

2,54

56,8

 

3+1

1,99

1,99

0

3,65

83,4

Zlín

1+1

1,17

0,91

-22,2

1,24

6,0

 

2+1

1,47

1,30

-11,6

2,04

38,8

 

3+1

1,83

1,81

-1,1

2,54

38,8

Ostrava

1+1

0,90

0,56

-37,8

0,70

-22,2

 

2+1

1,22

0,80

-34,4

1,19

-2,5

 

3+1

1,57

1,12

-28,7

1,68

7,0

Medián (průměr) Česká republika

1+1

1,25

0,89

-28,8

1,41

12,8

 

2+1

1,71

1,16

-32,2

1,95

14,0

 

3+1

2,12

1,44

-32,1

2,54

19,8

Zdroj: Realitycechy.cz, vlastní zpracování, 2018

O pádu banky Lehman Brothers a jeho desetiletém výročí pojednává např. velmi zajímavý článek Jaroslava Bukovského a Vladana Galistla, který nese název: „Konec lehmanovské dekády“, jenž vyšel dne 14. září 2018 v deníku E15 na straně 8 až 9. Autoři textu velmi správně mj. poukazují na skutečnost, že během následující dekády se zásadně změnil přístup regulátorů (zejména centrálních bank) vůči finančnímu sektoru, který je aktuálně širší a samozřejmě i daleko přísnější. Jako kdyby v tomto ohledu vůbec neexistovala smithova, friedmanova nebo klausova neviditelná ruka trhu. Nelze se proto divit ingerencím České národní banky v otázce hypoték. S nárůstem cen bytů totiž souvisí i poměrně silná restriktivní politika ČNB v oblasti hypotečního úvěrování, která se dotýká několika doporučení (pozn. To poslední je pak aktuální od 1. října 2018.) a vedle toho i zvyšování úrokových sazeb. O této problematice jsme ale pojednali v předcházející aktualitě.

Mgr. Petr Jezdinský (s využitím Realitycechy.cz)