Češi se při nákupu rezidenční imobilie většinou nezajímají o technický stav nemovitosti.

8.2.2018

V tuzemsku se každým rokem uskuteční až sto tisíc realitních transakcí, přičemž velkou část z nich tvoří prodej bytů nebo rodinných domů. Přestože pořízení nemovitosti představuje velkou investici (často na celý život), nevěnují kupující dostatečnou pozornost kvalitě a technickému stavu kupované nemovitosti. Zatímco v západoevropských státech by si kupující nekoupil žádnou realitu bez předchozího důkladného prověření, v České republice se tak děje pouze v jednom případě ze sta.

„Všechny realitní transakce, při kterých dochází k převodům imobilií bohužel neproběhnou zcela bez problémů. Stále častěji (a to samozřejmě i díky zvýšenému nárůstu převodů nemovitostí v poslední době) se lze proto v aplikační praxi „realitního“ práva (v námi diskutované problematice občanského i stavebního) setkat i s případy vadného plnění“ (zdroj a více na: http://www.rkjuris.cz/skryte-vady-pri-zcizeni-realit-12).

„Je skutečně zarážející, jak málo se naši občané zajímají o technický stav rezidenční či i komerční nemovitosti, kterou si kupují. A obzvlášť u tak vysokých investic, jako jsou byty,  rodinné nebo i činžovní domy,“ konstatuje Jana Povondrová, project manager ve Společné realitní a advokátní kanceláři JURIS REAL, spol. s r. o.

Např. certifikace budov pod značkou „Prověřená nemovitost“ spočívá v důkladné prohlídce objektu, prověření všech technických parametrů i nemovitosti jako celku, včetně velice podrobné fotografické dokumentace.

Certifikát „Prověřená nemovitost“ je odborně garantovaným dokumentem zpracovaným na podkladě znalostí z oboru pozemních staveb.

A právě takový dokument by měl být, spolu s průkazem energetické náročnosti budovy, využíván k ochraně práv kupujícího a ke splnění povinnosti informovat o všech právních okolnostech spjatých s prodejem nemovitostí.

„Naším cílem není hledat vady či nedostatky za každou cenu, ale detailně prověřit a popsat stav nemovitosti. Při kontrole nám vůbec nepřísluší hodnotit finanční hodnotu imobilie a hledat tak de facto argument pro stanovení cen. Naše společnost in concreto prověřuje technický stav, ty další parametry jsou záležitostí prodávajícího a kupujícího,“ dodává Lošťák. Podle Lošťáka si Češi obecně myslí, že všechno vědí nejlépe, a na odborníky, kteří jim nabízejí specifickou službu postavenou na odbornosti, hledí s nedůvěrou. „V západní Evropě je tomu přesně naopak. Tam si nikdo nekoupí dům bez podrobné technické kontroly jeho aktuálního stavu. Přesto již i u nás začíná přibývat lidí, kteří si uvědomují důležitost stavu a kvality nemovitosti, kterou si chtějí koupit,“ připouští Lošťák.

„Na tomto místě přinášíme přehled typických (obvyklých) závad.

Starší reality mívají problémy:

- s nezateplenou konstrukcí budov, která způsobuje citelné (vysoké) tepelné ztráty,

- se statikou konstrukcí střech,

- se statikou u nosných částí konstrukcí,

- se starými kotli bez pravidelné kontroly a seřízení,

- s komíny bez revizí.

Novostavby a imobilie po rekonstrukcích pak „bojují“:

- s vlhkými konstrukcemi obvodového zdiva a vzlínáním vody do zdí vlivem špatné hydroizolace,

- se špatně zateplenými šikminami střech, tepelnými mosty a srážením vody v minerální vatě,

- se statickými závadami na konstrukcích,

- s prasklinami na zdech a stropech,

- s plísněmi, které vznikly či průběžně vznikají vlivem špatného nadimenzování zateplovacích systémů“ (zdroj a více na: http://www.rkjuris.cz/skryte-vady-pri-zcizeni-realit-12).

Mgr. Petr Jezdinský