Česká národní banka se při oslavě sto let od zavedení československé Koruny opět otevře široké veřejnosti.

16.9.2019

Vážení čtenáři, v dnešní aktualitě se budeme věnovat tzv. unikátní imobilii, kterou bezesporu představuje centrála České národní banky (dále jen „ČNB“). ČNB totiž po třech letech opět otevře prostory svého pražského sídla veřejnosti. Den otevřených dveří se uskuteční v sobotu 21. září 2019, a to v rámci letošních oslav 100. výročí zavedení československé koruny. Zpřístupněn bude např. bývalý trezor, pracovna guvernéra či zasedací místnost bankovní rady. Avšak i malí návštěvníci si přijdou na své. Celým dnem je totiž bude provázet kreslená korunka, která jim zábavnou formou vysvětlí principy fungování “Banky bank“. Pro ratolesti jsou připraveny rovněž hry a pracovní listy vztahující se k naší měně.

Obrázek č. 1: Logo ČNB

0

Zdroj: www.cnb.cz, vlastní zpracování, 2019

„Zářijový Den otevřených dveří završí letošní oslavy 100 let od vzniku naší samostatné měny. Po třech letech bude mít široká veřejnost opět jedinečnou možnost nahlédnout mimo jiné do místnosti, kde bankovní rada přijímá zásadní rozhodnutí. Tato akce má pro mne velký smysl, protože ji vnímám jako příležitost přiblížit veřejnosti poslání a práci centrální banky,“ konstatoval guvernér ČNB Jiří Rusnok.

Obrázek č. 2: Ing. Jiří Rusnok, současný guvernér ČNB

dod_2016_11.jpg_128100454

Zdroj: https://www.cnb.cz/cs/verejnost/servis-pro-media/fotogalerie/Den-otevrenych-dveri-Ceske-narodni-banky-2016/, vlastní zpracování, 2019

Obrázek č. 3: Budova ČNB Na Příkopě

bankovni_budovy_01.jpg_1524004447

Zdroj: https://www.historie.cnb.cz/cs/bankovni_budovy_a_pobockova_sit/bankovni-budovy/na_prikope_ii.html, vlastní zpracování, 2019

Vážení návštěvníci webových stránek Společné realitní a advokátní kanceláře JURIS REAL, spol. s r. o., autor tohoto povídání nechce být v tomto článku brán za škarohlída, zastánce zavedení Eura (pozn. ke kterému jsme se ve smlouvě o přistoupení k EU ostatně stejně zavázali, akorát to našim občanům z politiků nikdo neumí vysvětlit – to ostatně bohužel platí i pro veřejnoprávní média typu Česká televize či Český rozhlas) či bojovníka proti naší měně – tuto problematiku necháme na jindy – nicméně je třeba si uvědomit, že „Koruna“ není původní československou či českou měnou na území Československa či Českých zemích. Koruna totiž byla zavedena na našem území již 2. srpna 1892, tj. v období Rakouska-Uherska, kdy nahradila Zlatý. Jedna koruna se skládala ze 100 dílčích jednotek – haléřů. Jejich oficiální německý název byl Heller, maďarský filler. Pisatel tohoto článku si naopak velmi dobře pamatuje na hodiny národního hospodářství a bankovnictví pana doc. Blažka na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, který nám velmi zajímavě přednášel o tom, že po vzniku Československa dne 28. října 1918 mělo dokonce dojít k nahrazení názvu „Koruna“, přitom tehdejší politici zvažovali úplně nové názvy jako např.: „Rašín“, „Říp“ nebo „Sokol“.

Obrázek č. 4: Rakouská strana bankovky – hodnota 10 korun

290px-AHK_10_1904_obverse

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousko-uhersk%C3%A1_koruna, vlastní zpracování, 2019

Obrázek č. 5: Československá stokorunová bankovka z roku 1931, jejímž autorem je Max Švabinský.

220px-CS_100_Korun_Kč_1931

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Koruna_%C4%8Deskoslovensk%C3%A1, vlastní zpracování, 2019

Jaké jsou v krátkosti úkoly ČNB?

ČNB je centrální banka České republiky a orgán, který vykonává dohled nad finančním trhem v zemi. ČNB je právnickou osobou veřejného práva se sídlem v Praze. Jsou jí svěřeny kompetence správního úřadu v rozsahu stanoveném zákonem, sama ale správním úřadem není. Hospodaří samostatně s vlastním majetkem. Do její činnosti lze zasahovat pouze na základě zákona. Dle ustanovení článku 98 Ústavy České republiky a podle zákona č. 6/1993 Sb., o ČNB, ve znění pozdějších předpisů, je hlavním cílem její činnosti péče o cenovou stabilitu (dřívější znění Ústavy před takzvanou euronovelou uvádělo jako hlavní cíl péči o měnovou stabilitu). Dosažení a udržení cenové stability, tj. vytváření nízkoinflačního prostředí v ekonomice, je trvalým příspěvkem centrální banky k vytváření podmínek pro udržitelný hospodářský růst. Předpokladem účinnosti měnových nástrojů vedoucích k cenové stabilitě je nezávislost centrální banky. ČNB dále pečuje o finanční stabilitu a o bezpečné fungování finančního systému v ČR. ČNB taktéž podporuje obecnou hospodářskou politiku vlády, jestliže není tento vedlejší cíl v rozporu s cílem hlavním. V souladu s ním určuje měnovou politiku, vydává bankovky a mince, řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank, vykonává dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijním připojištěním, družstevními záložnami a institucemi elektronických peněz.

Hosté se během zajímavé prohlídky budou moci seznámit mj. i s fungováním peněžního oběhu a platebního styku. V expozici ČNB, která je umístěna v prostorách původního trezoru, budou mít možnost projít si výstavu „Lidé a peníze“, kde se dozví vše o historii peněz až do současné doby a kde si potěžkají též zlatou cihlu. V prostorách garáží se představí speciální útvary Policie ČR. V malém sále Kongresového centra ČNB, které se nachází v budově bývalé Plodinové burzy na Senovážném náměstí, budou mít návštěvníci možnost vidět druhou největší zlatou minci na světě, která byla vyrobena jako symbol letošního 100. výročí koruny. V předsálí pak bude promítán film s názvem „Česká vysokohmotností mince“, který dokumentuje její výrobu. Ve velkém sále se zájemci mohou těšit na prezentaci Státní tiskárny cenin, která tiskne mimo jiné i korunové bankovky, a České mincovny, jež razí české oběžné mince. O patro níže se v prostorách bývalé knihovny ČNB budou v průběhu dne konat přednášky členů bankovní rady. Návštěvníci si budou moci dokonce před televizními kamerami vyzkoušet práci tiskového mluvčího a rovněž se dozvědí, v čem je komunikace centrální banky specifická.

 

Tabulka č. 1: Program Kongresového centra ČNB

Čas

Název

Přednášející

11.00 – 12.00 

Současná ČNB a výzvy do budoucna

Ing. Jiří Rusnok, guvernér ČNB

13.00 – 13.45

ČNB - mýty a fakta

Ing. Tomáš Nidetzký, viceguvernér ČNB

14.00 – 14.45

ČNB a její role na cestě k euru

Ing. Marek Mora, viceguvernér ČNB

15.00 – 16.00

100 let česko-slovenské koruny
Panelová diskuse s rodinami zakladatelů čs. měny A. Rašína a K. Engliše (Karolina Breitenmoser-Stranski a František Plhoň) a autory první pamětní bankovky (Eva Hašková, Martin Srb)

 

Jakub Kunert, hlavní archivář ČNB

Zdroj: https://www.cnb.cz/cs/cnb-news/aktuality/Den-otevrenych-dveri-CNB-00003/, vlastní zpracování, 2019

 

Mgr. Petr Jezdinský (s využitím ČNB)