Do bytů v metropoli muselo svítit sluníčko, aneb pojednání o jedné novele pražských stavebních předpisů.

7.5.2018

Z Pražských stavebních předpisů (dále jen „PSP“) mizí požadavek na tzv. „oslunění bytu”. Nahradí jej požadavek tzv. „denního osvětlení”. O změně rozhodli pražští radní, kteří vyšli vstříc stavebním investorům. Novelizovaná podoba předpisů pak začne platit ještě letos.

Toto oslunění „jednoduše“ znamenalo, že 1. března musely do bytové jednotky dopadat přímé sluneční paprsky na třetinu podlahové plochy po dobu 90 minut. Požadavek musely splňovat nově budované byty. Pražské stavební předpisy, které jsou prováděcím právním předpisem ke stavebnímu zákonu, nabyly účinnosti od srpna 2016. Zmiňovaná „pražská stavební právní norma“ řešila i to, že pokud 1. března slunce nesvítilo, pak se prováděl průměr slunečního svitu v hodinách během 40 dní v únoru a březnu“ (srov. a více na: https://www.novinky.cz/domaci/469419-praha-rusi-pozadavek-na-osluneni-bytu-stacit-bude-denni-svetlo.html).

Podle ředitele Institutu plánování a rozvoje (IPR) Ondřeje Boháče byl předpis o oslunění absurdní a architekti museli navrhovat domy roztodivných tvarů, aby normu splnili. Byty, které nevyhovovaly předpisu, byly podle jeho názoru kolaudovány a prodávány jako ateliéry, přitom ale sloužily k bydlení. Podle IPR s exempcí (výjimkou) sousedního Slovenska požadavek na oslunění nikde v cizozemsku v podobě jako v České republice není. Oslunění bude vystřídáno již platným předpisem o denním osvětlení. To znamená, že všechny pobytové místnosti musí mít okna. Podle návrhu novely součet ploch všech oken nesmí být menší než desetina podlahové plochy místnosti. Prvek denního osvětlení ještě doplní požadavek dostatečného odstupu budov od sebe (srov. a více na: https://www.estav.cz/cz/6296.praha-novelizuje-stavebni-predpisy-vyradi-pozadavek-na-osluneni-bytu).

Jaroševský k výše uvedenému sděluje: „Jeden z typických příkladů takovéto stavby najdeme podle IPR na Žižkově. V Jeseniově ulici se tu nachází rezidenční komplex čtyř domů, které mají velmi neobvykle „pokroucené“ zdi. Tento architektonický jev zde způsobila právě snaha dodržet povinné proslunění. Podle informací deníku Metro ale architekti i tak normu nesplnili. Některé byty musely být zkolaudovány jako zmíněné ateliéry, kde si však nelze zřídit trvalé bydliště“ (zdroj a více: JAROŠEVSKÝ, Filip. Do bytů musí svítit sluníčko. Radní chtějí změnit předpisy. Deník Metro, č. 70, dne 11. 4. 2018, s. 3.).

Ne všichni experti na stavebnictví však se schválenou novelou PSP ale souhlasí!  

„O vyjádření k odstranění požadavku na oslunění z Pražských stavebních předpisů požádala redakce TZB-info Ing. Bc. Jaroslava Vychytila, Ph.D., z Katedry konstrukcí pozemních staveb Fakulty stavební ČVUT v Praze, který je specialistou na denní osvětlení a oslunění budov a akustiku staveb: Stavebníci nejsou nuceni projektovat prapodivné tvary objektů z důvodu přísných požadavků na proslunění, ale mnohdy proto, že se takové tvary architektům líbí. Ti samozřejmě nechtějí být svázáni mnoha předpisy. Norma ČSN 73 4301 je v tomto ohledu relativně benevolentní. Stačí proslunit alespoň 1/3 obytných místností, jedná-li se o byt nebo ½ obytných místností u rodinného domu. Jinými slovy, budeme-li hovořit pouze o bytu, nemusí být 2/3 jeho obytných ploch prosluněny vůbec. To znamená, že tyto místnosti mohou být orientovány na neosluněnou stranu. Pokud by se na požadavek týkající se proslunění bral ohled již v počáteční fázi návrhu, nemusí se řešit problémy s nedodržením požadavků a následné kolaudaci na ateliéry. Samozřejmě jsem si vědom, že ve stísněných zastavovacích situacích s tím může být problém. Proto je třeba doporučit, aby již od počátku návrhu spolupracoval architekt se světelným technikem. Také je třeba zdůraznit, že požadavek na proslunění není výmysl posledních let, jak bývá často argumentováno. Vždyť se o něm píše již v Athénské chartě vydané roku 1933“ (zdroj a více na: https://stavba.tzb-info.cz/denni-osvetleni-a-osluneni/17236-radni-schvalili-novelu-prazskych-stavebnich-predpisu-se-zrusenym-pozadavkem-osluneni).

Mgr. Petr Jezdinský