JURIS REAL nabízí k prodeji chatu v překrásném prostředí Štěchovic.

5.11.2018

Vážení a milí čtenáři, milovníci přírody, turisté, trampové, rybáři, houbaři, cílem dnešní aktuality vám není ani tak představit prodávanou realitu v nádherném okolí Štěchovické a Slapské přehrady. Tuto roli bezesporu plní inzerát paní Ivany Bachové na našich webových stránkách, jež se ve své realitní praxi mj. dlouhodobě a úspěšně věnuje i obchodnímu segmentu rekreačních nemovitostí, a která disponuje tel. č.: 777 306 102 a e-mailem: bachova@rkjuris.cz. Cílem této aktuality je vás spíše seznámit s nedotčenou přírodou v okolí námi nabízené nemovitosti, kde se vyskytují i mloci.

Městys Štěchovice se nachází v okrese Praha-Západ ve Středočeském kraji, a to jen 28 km jižně od centra hlavního města. Štěchovice jsou s Prahou spojeny okresní silnicí vedoucí souběžně s dálnicí Praha-Příbram, bohatou sítí autobusových linek příměstské dopravy a také dálkovými linkami do jižních Čech.

Štěchovice jsou od nepaměti spojené s řekou Vltavou. Obě strany Vltavy spojuje most Dr. Beneše, sloužící pro automobilovou dopravu.

Obrázek č. 1: Most Edvarda Beneše

250px-Stechovice-Benesuv_most

Zdroj:https://cs.wikipedia.org/wiki/Most_Dr._Edvarda_Bene%C5%A1e_(%C5%A0t%C4%9Bchovice), vlastní zpracování, 2018

Ve Štěchovicích se nachází také secesní kostel svatého Jana Nepomuckého s farou. V obci se do Vltavy vlévá říčka Kocába, kolem níž se nachází mnoho trampských osad a úchvatná příroda.

Obrázek č. 2: Secesní kostel sv. Jana Nepomuckého

250px-Kostel_stech

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svatého_Jana_Nepomuckého_(Štěchovice), vlastní zpracování, 2018

Obrázek č. 3: Kocába

3cae8ea2-882b-4277-bffe-38093bce0536_146_110_crop

Zdroj: http://www.kudyznudy.cz/aktivity-a-akce/aktivity/zlatonosna-ricka-kocaba.aspx, vlastní zpracování, 2018

Na katastrálním území Štěchovic se na Vltavě nacházejí dvě přehrady: Štěchovická nedaleko vlastních Štěchovic (její vzdutí zatopilo někdejší, proslulé Svatojánské proudy) a Slapská u Třebenic. Štěchovická byla vybudována v letech 1938 až 1944. Ke Svatojánským proudům vedla po dnes již zatopené stezce historicky první turisticky značená cesta Klubu českých turistů (KČT). V současné době vede štěchovickou strání nad přehradní nádrží zeleně značená trasa, která je zároveň i naučnou stezkou Svatojánské proudy, s atraktivními výhledy (viz podrobněji níže o našem výletě č. 1). A vůbec turistickými značenými trasami se to v okolí Štěchovic jen hemží. Štěchovice také leží na cyklotrase 7 EV 7, Vltavská.

Obrázek č. 4: Turistická mapka okolí

A061019_TOM_MAPA_STECHOVICE_2_N

Zdroj: https://cestovani.idnes.cz/svatojanske-proudy-pohrbila-stechovicka-prehrada-fsr-/tipy-na-vylet.aspx?c=A061019_114635_igcechy_tom, vlastní zpracování, 2018

Např. server https://cestovani.idnes.cz/ hovoří o přírodních krásách této nádherné lokality takto: „Vltavské údolí mezi obcemi Štěchovice a Slapy patří k nejkrásnějším přírodním výtvorům v naší vlasti. Řeka se tu zařezala hluboko do krajiny, aby si v několika meandrech prorazila cestu mezi tvrdými vulkanickými horninami tzv. jílovského pásma. Vzniklo hluboké kaňonovité údolí ozdobené příkrými skalisky“ (zdroj a více na: https://cestovani.idnes.cz/svatojanske-proudy-pohrbila-stechovicka-prehrada-fsr-/tipy-na-vylet.aspx?c=A061019_114635_igcechy_tom). Není proto divu, že právě v těchto místech čerpal Bedřich Smetana inspiraci, klid a pohodu ke zkomponování „Vltavy“, to jest druhé symfonické básně z cyklu „Má vlast“.

Výlet č. 1: „Za prvorepublikovými trampy podél řeky Vltavy“

Přestože současná turistická cesta krajinou bývalých Svatojánských proudů nevede už peřejemi nespoutané řeky, neztrácí nic na své zajímavosti. Od hráze Slapské přehrady, kde si můžete představit začátek Svatojánských proudů a shlédnout mnohé, přenesené památky z Horního Slapu (Ferdinandův sloup a sochu sv. Jana Nepomuckého), vede levým břehem vltavského údolí nad vodami Štěchovické přehrady zelená turistická značka v délce asi 8 km (viz naše mapka-obr. č. 5). Je koncipována jako naučná stezka a přináší mnoho zajímavých informací o historii, současnosti a cenné přírodě vltavského kaňonu. Obzvláště přitažlivý je pak úsek v meandru pod Bílou skálou, kde chodník traverzuje příkré skály vysoko nad vodou. Dokonce nechybí ani dva umělé tunýlky, lávky a bezpečnostní zábradlí.

Obrázek č. 5: Mapa naučné stezky po bývalých Svatojánských proudech

TOM5711d3_svatojanske

Zdroj: Martin Janoška, https://cestovani.idnes.cz/svatojanske-proudy-slapska-prehrada-dsd-/po-cesku.aspx?c=A141105_175335_po-cesku_tom, vlastní zpracování, 2018

Chodník prochází také lokalitou Ztracenka, která připomíná, že okolí Vltavy bylo kdysi kolébkou trampingu. Ztracenka, dříve Údolí ztracené naděje, je nejstarším kempem na území České republiky, kde se scházeli první trampové již před první světovou válkou. Osada původně stála těsně u břehu vltavského zákrutu, kde končily poslední peřeje Svatojánských proudů. V souvislosti s výstavbou Štěchovické přehrady byla však postupně přemístěna výše do svahu. Přestože do dnešních dob osada značně změnila svůj vzhled, některé sruby vykazují ještě původní podobu a styl z dob trampských začátků. Nejstarší stavby pocházejí ze 30. let 20. století, tj. z období velké světové hospodářské krize, kdy panoval u nás největší rozmach trampingu, protože občané „utíkali“ právě do přírody. Pěší výlet kolem bývalých Svatojánských proudů končí samozřejmě v „našich“ Štěchovicích (zdroj: https://cestovani.idnes.cz/svatojanske-proudy-pohrbila-stechovicka-prehrada-fsr-/tipy-na-vylet.aspx?c=A061019_114635_igcechy_tom.)

Obrázek č. 6: Pohled na meandr na řece Vltavě z vyhlídky Máj

TOM1677a6_stechovice13

Zdroj: Martin Janoška, https://cestovani.idnes.cz/svatojanske-proudy-pohrbila-stechovicka-prehrada-fsr-/tipy-na-vylet.aspx?c=A061019_114635_igcechy_tom, vlastní zpracování, 2018

Výlet č. 2: Neplacená exkurze do nitra Štěchovické elektrárny

Přehrada Štěchovice (srov. např. http://www.atlasceska.cz/stredocesky-kraj/vodni-nadrz-stechovice/) je kvůli svému zasazení do krajiny a také díky žulovému obkladu celé stavby považovaná zřejmě za nejkrásnější ze všech stupňů Vltavské kaskády. Byla vybudována v letech 1937 až 1945. Aktuálně je jejím hlavním úkolem vyrovnávání nepravidelného odtoku z vodní elektrárny Slapy a následné plynulé odpouštění vody do Vranské nádrže a samozřejmě též výroba elektrické energie. Umělé jezero, které zasahuje až k hrázi VD Slapy, je 9,4 km dlouhé a jeho objem činí 11,2 mil. m3 vody. Ve Štěchovicích pracují hned dvě vodní elektrárny: Středotlaká průtočná, se dvěma Kaplanovými turbínami o výkonu 2 x 11,25 MW, pracující ve špičkovém režimu. Příhodná konfigurace terénu v okolí přehrady však umožnila vybudovat ještě přečerpávací vysokotlakou hydroelektrárnu, se spádem 220 metrů a s akumulační nádrží na kopci Homole. Po rekonstrukci v letech 1992 až 1996 je tato elektrárna vybavena jednou moderní reverzní Francisovou turbínou s generátorem o výkonu 45 MW (zdroj: http://www.visitvltava.cz/cz/vodni-dilo-stechovice/28/).

Obrázek č. 7: Hráz Štěchovické přehrady05b9ef45-52a7-4d95-8f4d-a5ea11ee6f14_656_449_crop

Zdroj:, http://www.kudyznudy.cz/aktivity-a-akce/aktivity/vodni-elektrarna-stechovice.aspx, vlastní zpracování, 2018

Další informace včetně virtuální prohlídky elektrárny naleznete na: https://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/obnovitelne-zdroje/voda/stechovice.html.

Kromě virtuální prohlídky je možná samozřejmě i „fyzická“ prohlídka nitra vodní elektrárny, a to celoročně vždy po předchozím objednání. Zevrubnější informace k prohlídce lze najít na: https://www.cez.cz/cs/o-spolecnosti/kontakty-skupina-cez/informacni-centra/ic-stechovice.html).

Obrázek č. 8: Turbína uvnitř vodního díla ve Štěchovicích

04_stechovice

Zdroj: https://www.cez.cz/cs/o-spolecnosti/kontakty-skupina-cez/informacni-centra/ic-stechovice.html, vlastní zpracování, 2018

Výlet č. 3: „Za lenošením či aktivním sportem na Slapskou přehradu“

Doposud pátou největší přehradou v České republice je přehrada Slapy postavená roku 1950. Kromě vodních sportů jako je např. jachting, vodní lyžování, windsurfing, ale také koupání je přehrada využívána lodní dopravou. Přehrada je součástí tzv. Vltavské kaskády. Význam nádrže spočívá zejména v ochraně před povodněmi.  Přehradní hráz se nachází asi 30 km od Prahy směrem proti proudu Vltavy. Byla vytvořena především za účelem regulace toku řeky Vltavy a výroby elektrické energie. Přehrada je ale také vyhledávanou rekreační lokalitou. V okolí nádrže se totiž nachází krásná příroda a zajímavosti, které přímo vybízí k pěším a cyklistickým výletům (zdroj: http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Prehrada-Slapy.aspx).

Obrázek č. 9: Vodní nádrž Slapy

9e491910-b037-4e95-907c-f30ae69f6370_656_449_crop

Zdroj: http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Prehrada-Slapy.aspx, vlastní zpracování, 2018

Mgr. Petr Jezdinský