Oslava kvalitního vína ve Valticích

8.7.2018

Vážení a milí čtenáři, reality nepředstavují pouze nemovitosti, jako jsou: Byty, rodiné nebo činžovní domy, chaty, chalupy, komerční prostory či pozemky, nýbrž i unikátní imobilie, jako jsou např.: Hrady, zámky nebo i takové vinné sklepy. Z výše popsaného důvodu proto dnes přinášíme aktualitu, která voní kvalitním vínem s přívlastkem. Vždyť je i doba dovolených, a koneckonců se i do krásných Valtic můžete podívat. Navíc "takový" Lednicko-valtický areál je od roku 1996 součástí světového a kulturního dědictví UNESCO. Ve Valticích má sídlo vinařská akademie i tzv. SALON VÍN České republiky. Navštivme Valtice, hlavní město vína a nechť je nám odměnou kvalitní výběr z hroznů či bobulí nebo slámové či ledové víno. Valtice jsou přeci místem šikovných vinařů, kteří dosáhli úspěchů i v tvrdé mezinárodní konkurenci, zejména co se pak týká bílých vín, a přiznejme si poctivě, že na pěstování červeného vína nemáme dostatečné přírodní podmínky, resp. "prostě" sluníčko. Samozřejmě taková rarita, jakou je "mělnická" Svatá Ludmila představuje výjimku, která potvrzuje pravidlo.

CHATEAU_VALTICE_Vinarska_stodola

 

Tzv. "Vinařská stodola ve Valticích"

Zdroj: (Vinné sklepy Valtice, 2018)

 

"Vinařská stodola, která vyrostla v areálu společnosti Chateuau Valtice  – Vinné sklepy Valtice, není jen zastávkou pro turisty a znalce dobrého vína. Investor chtěl vybudovat nadčasovou stavbu, která bude navazovat na historické lichtenštejnské stavby i architektonický koncept Lednicko-valtického areálu. Známé rodinné vinařství zprvu investovalo hlavně do obnovy a modernizace technologiií na zpracování hroznů a výroby vína. Až před pár lety nazrál čas zamyslet se nad tím, jak blíž oslovit milovníky vína a nabídnout jim další zážitek. Prvním krokem byla oprava vstupní haly do velkého Křížového sklepa pocházejícího z roku 1640, která získala i ocenění Grand Prix obce architektů 2011. Přibližně před pěti lety se začala rodit myšlenka na vybudování chrámu vína s moravskou rotundou, sklepem a prodejnou vína ve stylu klasické stodoly. V nadzemní části Vinařská stodola nabízí návštěvníkům stylizovanou prodejnu s charakteristickými zděnými archivními vinnými boxy. Do krovu otevřený prostor umožňuje v interiéru vystavit řadu cenných dobových fragmentů. Dominantou je především historický dřevěný  vinný lis z roku 1803, restaurovaný a převezený ze zámeckého sklepa. Podzemní část Vinařské stodoly je přístupná po barokizujícím točitém schodišti. V interiéru s historickým režným zdivem se nachází degustační sklep a centrální rotunda se zázemím pro podzemní i nadzemní část objektů. "Ve vrcholu rotundy je kruhový okulus, který se v architektuře nazývá také božím okem, symbolizující boží prozřetelnost nebo slunce. Ten je také jediným zdrojem denního světla v rotundě. Tady je jednoznačná inspirace římským Pantheonem, a to včetně osmi vstupů, které jsme sem také zakomponovali," říká David Šťastný, ředitel Chateau Valtice. Po obvodu rotundy stojí barriquové sudy, k nimž podle něho brzy přibudou velké hliněné amfory. Uprostřed, přímo pod světelným okem, pak bude stát skleněná pyramida ukrývající největší vinařské poklady Chateau Valtice. Jak připomíná Šťastný, číslo osm má symbolický význam nejen v posvatné geomjetrii. Znázorněno bývá například jako nekonečno (ležatá osmička), osmiramenné hvězdy, osmi úhelník (symbolizující sloučení kruhu a čtverce – v posvátné geometrii někdy nazývaný kvadratura kruhu). Často bývá číslo osm symbolizováno také bájným hadem "uroborosem". Tyto a další symboly jsou citlivě zakomponovány i nad rotundou v zadlážděném náměstí. Odtud mohou návštěvníci znovu nahlédnout do rotundy přes skleněný a v noci nasvícený okulus. Po jeho obvodu je vytesáno do žuly staré motto moravských stavů "UNIO TE STANTE VIREBO – STOJÍŠ-LI SE MNOU, BUDU SILNÝ", které vyjadřuje jednotu Moravy. Motto se objevilo mimo jiné na unikátním moravském stříbrném tolaru a dukátu v roce 1620, jejichž ražba však byla po prohranné bitvě na Bílé hoře Moravanům zakázána."

CHATEAU_VALTICE_ZAMECKY_SKLEP_A.D.1430_03

 

Staleté sudy ve valtických sklepích

Zdroj: (Vinné sklepy Valtice, 2018)

 

"Na stavbu byly použity tradiční materiály, jako je stará pálená cihla, dřevo, kovářské prvky, i tradiční stavební postupy – stavba kleneb nebo ručně stříkaná fasáda," popisuje architekt Jiří Marek z ateliéru M2AI.COM. Součástí projektu byla také realizace vodovodů, fontány, jezírka s padající vodou, kanalizace a přípojky nízkého napětí. "Návrh vinařské prodejny a degustačního sklepa s ústředním motivem chrámu vína s rotundou respektuje jedinečnost místa, historické prvky i specifika Lednicko-valtického areálu. Stylizace do podoby vinařské stodoly umožňuje umístit prostorově i provozně náročnou funkci do tradičního objemu jako hospodářské zázemí zámku, charakteristického horizontální hmotou s vertikálními akcenty vstupů a převýšené sedlové střechy. Celková koncepce stodoly i chrámu vína byla ztvárněna velmi pokorně a konzervativně, aby stavba měla šanci zůstat výrazná a nadčasová," doplňuje architekt Jan Mléčka z M2AI.COM. Předprostor vinařství je v návaznosti na "vinařské náměstí" členěn do tří provázaných funkčních celků. "Směrem k městskému centru a zámeckému parku se areál otevírá přírodně – krajinářskou parkovou úpravou, která organicky přechází ve vlastní objem architektury, jak je pro Lednicko-valtický areál charakteristické. Dlážděná plocha náměstí ve středu s výrazným akcentem fontány a vzrostlé zeleně, poskytuje návštěvníkům stín i místo k odpočinku, přechází objektem historické vrátnice, který areál i okolní zástavbu přirozeně začleňuje do měkkého svahu Reistny. Park, náměstí i vinohrad, byť v naprosté většině leží na pozemcích Chateau Valtice, jsou velkoryse poskytovány k užívání veřejnosti," popisuje Šťastný."

Kolonáda_Reistna_Valtice

 

Kolonáda Reistná ve Valticích

Zdroj:  (Vinné sklepy Valtice, 2018)

 

Materiály a výrobky dodané na stavbu byly vybírané tak, aby naplňovaly představy vynařů i autorů projektu o tom, jak historické vinařství prezentovat a stvrdit staleté tradice výroby vína v tomto prostoru a jejich vazbu na současné vinařství. Proto byly použity ty nejtradičnější materiály a technologie, jako je kámen, dřevo a cihla, byť některé jejich formy mají moderní výraz a nejedná se o historizující objekt v plném slova smyslu. „Přednost stavby spatřujeme ve velkorysém řešení všech prostor objektu i přilehlého okolí a napojení na Valtice, nazývané hlavním městem vína. Jednoduchá a jasná forma vinařské prodejny ovládá nástupní prostor do areálu a objemem odpovídá velikosti a významu vinařství. Předností se může jevit i poměrně pečlivá koordinace technického vybavení, zejména provedení a funkčnost vzduchotechniky zajišťující vytápění podzemní části objektu a její koncové prvky zakomponované do interiéru. Tak jako na všech stavbách Lichtenštejnů se i tady pracuje velmi citlivě s historickou symbolikou založenou na principech posvátné geometrie,“ uzavírá Šťastný. (Autor: Denisa Holajová, realitní magazín real – immo, realitní příloha deníku E15, duben 2018, s. 19 až 21).

Mgr. Petr Jezdinský