Právní poradenství

Právní poradenství

Společnost JURIS REAL, spol. s r. o. je společná realitní a advokátní kancelář, která prostřednictvím spolupracujícího advokáta, pana Mgr. Jana Drobníka a podnikového právníka, pana Mgr. Pavla Ryby nabízí svým stávajícím či budoucím klientům právní služby  zejména v oboru REAL ESTATE (právních vztahů k nemovitostem), tj. zejména v problematice spojené, jak se smluvní agendou, kdy se většinou jedná o smlouvy kupní, zástavní, o nájmu bytu, o úschově, tak i v případě spolupracujícího advokáta i v oblasti spojené s litigací (spornou agendou) např. ve sporech, které se typicky týkají nájemních vztahů.

Advokát Mgr. Jan Drobník pak vedle výše uvedeného zajišťuje speciálně tyto činnosti:

právní servis a pomoc v oblasti stavebního a bytového práva (bytová družstva a SVJ),

zakládání a registrace obchodních korporací s kompletním právním servisem,

sepis smluv všech typů a druhů s respektováním individuálních potřeb podle každého konkrétního případu,

právní zastupování před justičními a správními orgány,

vymáhání pohledávek,

insolvenční právo vč. ekonomického poradenství,

právní pomoc v oblasti manželského a rodinného práva,

právní pomoc v oblasti pracovního práva,

právní pomoc v trestněprávních věcech včetně obhajoby a zastupování poškozeného v trestním řízení,

rešerše, právní rozbory ve všech oborech platného právního řádu

Mgr. Jan Drobník, spolupracující advokát

tel.: 603 789 364, e-mail: AK.Drobnik@email.cz