Senátoři požadují možnost oddlužení i pro nejchudší vrstvy obyvatelstva.

4.1.2019

Navrhli taktéž zrušit podmínku, podle níž by splátka věřitelům musela být ve výši nákladů na odměnu insolvenčního správce. Sněmovní verzi přitom podporoval i ministr spravedlnosti Jan Kněžínek. Vážení čtenáři, jak určitě víte, tak se Společná realitní a advokátní kancelář JURIS REAL, spol. s r. o. mj. dlouhodobě a úspěšně zabývá dražbami, exekucemi, ale i vymáháním pohledávek, kam insolvence rovněž spadá. Na rozdíl od exekučního řízení, které je možné charakterizovat jako jednotlivé vymáhání pohledávek, lze insolvenční řízení považovat za kolektivní, hromadné vymáhání pohledávek. I z těchto výše uvedených důvodu nemůžeme opominout při monitoringu legislativy i nejnovější vývoj v problematice osobních bankrotů (srov. https://www.pravniprostor.cz/aktuality/aktuality/senat-vratil-novelu-insolvencniho-zakona-snemovne).

Senátoři z legislativní novely též doporučili vypustit ustanovení o soudním přezkumu, pakliže by dlužník během pěti let nezaplatil alespoň 30 procent dlužné částky. Zmírnění podmínek požadovaly po Senátu organizace pracující s lidmi v předlužení. Českou asociaci věřitelů naopak senátní rozhodnutí zklamalo. Předloha ve sněmovní verzi počítá se dvěma variantami oddlužení. První z nich předpokládá, že lidé splatí věřitelům za tři roky nejméně 60 procent svých dluhů. Kabinet původně navrhoval polovinu závazků. Ve druhé variantě by měli uhradit za pět let aspoň 30 procent dlužné částky. Pokud by zaplatili méně, o jejich oddlužení by rozhodoval soud. Soud by musel v takových případech uznat, že se dlužník o splacení dluhů pod dohledem insolvenčního správce snažil. Právě tuto podmínku chce Senát zrušit jako nadbytečnou a zatěžující. Vstup do osobního bankrotu by měl být podle sněmovní verze zamítnut, jestliže by splátky stačily jen na měsíční asi tisícikorunovou odměnu insolvenčnímu správci. „Aby někdo byl vůbec schopen dosáhnout na oddlužení, tak musí mít 9 500 korun čistého příjmu. Pro spoustu lidí je to nedosažitelná částka,“ konstatoval senátor ČSSD Jiří Dienstbier. Podle něj by pak na oddlužení nedosáhla asi polovina invalidních důchodců (zdroj a více na: http://www.ceska-justice.cz/2018/12/senat-chce-umoznit-vyhlaseni-osobniho-bankrotu-i-nejchudsim-novelu-vratil-poslancum/).

Oddlužení bude podle insolvenčního správce Oldřicha Řeháčka z Administrace insolvencí City Tower umožněno i dlužníkům, jejichž příjmy nepostačují na úhradu odměny insolvenčního správce a současně na splátku věřitelům minimálně ve stejné výši. „Nebude tak zbytečně prohlubována dluhová past, ve které se nacházejí,“ dodal Řeháček. Sněmovní verze omezení vstupu do oddlužení podle něj nespravedlivě poškozovalo dlužníky i věřitele. Prezident České asociace věřitelů Pavel Staněk má naopak za to, že přijetím senátní verze „ztratí věřitelé jakoukoli jistotu, že dosáhnou sebemenšího uspokojení svých práv“. Sněmovní verze je podle Staňka „poměrně blízká spravedlivému kompromisnímu řešení, které by vyvážilo potřeby dlužníků na jedné straně s právy věřitelů na straně druhé“ (zdroj a více na: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/senat-vratil-novelu-insolvencniho-zakona-snemovne-chce-bankr/r~2631205e042c11e984f6ac1f6b220ee8/?redirected=1545817750).

Pavel Staněk, prezident České asociace věřitelů k rozhodnutí Senátu vrátit Poslanecké sněmovně návrh zákona doslova poznamenal: „Výsledek hlasování senátu je pro věřitele velmi špatnou zprávou. Pokud bude novela v této podobě přijata, ztratí věřitelé jakoukoli jistotu, že dosáhnou sebemenšího uspokojení svých práv. Věříme, že se poslanecká sněmovna vrátí ke svému původnímu návrhu, jehož výsledná podoba byla již poměrně blízká spravedlivému kompromisnímu řešení, které by vyvážilo potřeby dlužníků na jedné straně s právy věřitelů na straně druhé. Zároveň považujeme na velmi nešťastné, že se tímto krokem přijetí oddlužovací novely opět odsouvá na neurčito a osoby, které se nacházejí v dluhové pasti, tak budou muset nadále čekat, zda se jejich situaci vůbec kdy podaří vyřešit. Přitom hlavním smyslem této novely bylo právě poskytnout dlužníkům rychlé řešení jejich problému a umožnit jim brzké navrácení do normálního života (zdroj a více na: https://www.mesec.cz/aktuality/senatori-chteji-oddluzeni-pro-vice-lidi-zmeny-vratili-poslancum/?utm_source=newsletter-html-w&utm_medium=text&utm_campaign=2018-12-23%20%E2%80%93%20vyj%C3%A1d%C5%99en%C3%AD%20Pavla%20Sta%C5%88ka).

Snazší oddlužení by mohli mít podle schválené verze novely také senioři. Bez dluhů by mohli být již za tři roky. Takové oddlužení by ale mohli využít pouze jednou.

Mgr. Petr Jezdinský