Většina českých domácností si příští rok připlatí za energie.

2.12.2018

České domácnosti si v příštím roce připlatí za elektřinu a plyn, roste také cena uhlí. Alternativou při vytápění jsou méně kvalitní druhy smrkového dřeva, které kvůli kůrovcové kalamitě v meziroční komparaci zlevňují.

Podle analytiků mohou některým lidem náklady vzrůst až o několik tisíc korun ročně. Řada dodavatelů již také ohlásila zdražení. To odůvodňují především strmým růstem velkoobchodních cen. Výhodu tak mají zákazníci se zafixovanými cenami. Výši jejich plateb ovlivňuje pouze regulovaná část ceny, kterou stanovuje Energetický regulační úřad (dále jen „ERÚ“).

Ten přitom před zhruba týdnem oznámil, že regulovaná část ceny elektřiny pro domácnosti vzroste v průměru o 2,2 procenta, u plynu regulované ceny pro maloodběratele klesnou o 2,5 procenta. Regulovaná složka tvoří více než polovinu konečné ceny elektřiny a asi čtvrtinu konečné ceny plynu. Jsou v ní zahrnuty především poplatek za přenos a distribuci, u elektřiny také příspěvek na obnovitelné zdroje energie.

„Regulované složky cen energií se v  příštím roce změní minimálně, tj. o jednotky procent. Svou stabilitou tak alespoň částečně vykompenzují dopady prudkých výkyvů, které do koncových cen přenáší neregulovaná složka, jejíž výši stanoví dodavatelé na základě velkoobchodních tržních cen. Patrný je tento efekt zejména u elektřiny na hladině nízkého napětí, kde regulaci podléhá – podle typu odběru – přibližně 55 % z výsledné ceny. U plynu je odpovídající podíl u maloodběratelů a domácností zhruba 25 %, v průměru pro všechny kategorie zákazníků přibližně 22 %“ (zdroj a více na: https://www.eru.cz/cs/-/regulovane_ceny_2019).

Grafy č. 1: Složky cen u elektřiny pro maloodběratele a domácnosti v roce 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ERÚ, http://www.eru.cz/-/regulovane_ceny_2019, 2018, vlastní zpracování

Graf č. 2: Ceny elektřiny v roce 2019

1543330996_30-elektrina-2019

Zdroj: ČTK, www.ceskenoviny.cz/zpravy/cesi-si-priplati-za-energie-nekteri-az-tisice-korun-rocne/1692192, vlastní zpracování, 2018

„Očekáváme, že elektřina zdraží v průměru asi o deset procent, přičemž velcí dodavatelé přistoupí k méně výraznému zvýšení cen. Proti tomu menší hráči, kteří odebírají elektřinu přímo z burzy a často nevyužívají zajištění, budou muset na zákazníky přenést vyšší proporci nárůstu cen silové elektřiny. Lze tedy očekávat, že pro klienty menších dodavatelů bude zvýšení cen významnější," uvedl portfolio manažer společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler. Do vyšších cen tzv. silové elektřiny se podle něj promítají zejména rostoucí ceny uhlí, emisních povolenek a také odstávky některých jaderných elektráren,“ doplnil Tomáš Pfeiler“ (zdroj a více na: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/analytici-elektrina-a-plyn-pristi-rok-zdrazi-alternativou-drevo/1677275 a také na: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/analytici-elektrina-a-plyn-pristi-rok-zdrazi-alternativou-drevo/1677275)

Druhou část konečných cen skutečně určují dodavatelé. Část prodejců uvedla, že od Nového roku zvýší ceny svým zákazníkům, kteří nemají zafixovány ceny. U E.ON si tito klienti připlatí za elektřinu v průměru osm procent, u Bohemia Energy o osm až deset procent.

Již dříve oznámil růst cen elektřiny o osm procent pro část zákazníků ČEZ. Bude se jednat o klienty, kteří nemají zafixovány ceny, elektřinou netopí a neohřívají pomocí ní vodu. Pro většinu z nich se bude jednat o zdražení do 40 korun měsíčně. Důvodem je další růst cen na velkoobchodních burzách. O jaký podíl klientů jde, mluvčí neuvedl. Sdělil jen, že cenu elektřiny u ČEZU má zafixovanou zhruba 40 procent zákazníků. ČEZ je největším dodavatelem elektřiny v tuzemsku.

Cena elektřiny na Pražské energetické burze pro rok 2019, na který se teď obchodníci nejvíce zásobují, činí nyní přes 53 eur (1376 Kč) za megawatthodinu (MWh), meziroční nárůst je téměř poloviční.

„V oblasti plynárenství klesne regulovaná složka v celorepublikovém průměru o 0,6 %. Mírný růst (o 0,5 %) čeká velkoodběratele. Naopak maloodběratelé a domácnosti by si v průměru měli u regulované složky polepšit o 2,48 %. Při zprůměrování všech typů odběru bude pokles nejvýraznější na distribučním území E.ON Distribuce (o víc než 5 %). „Regulované ceny související s dodávkou plynu pro rok 2019 jsou významně ovlivněny především výší korekčních faktorů, které vznikly neočekávaně dlouhou zimou v minulém roce, a tím pádem zvýšenou spotřebou plynu. Provozovatelé plynárenských sítí z důvodu vyšší skutečné spotřeby plynu, než byla plánována, vybrali od zákazníků více prostředků, než bylo úřadem stanoveno. Rozdíl mezi plánem a skutečností se promítá do regulovaných cen pro rok 2019 tak, aby bylo zajištěno, že zákazníci v regulovaných cenách nehradí více, než vyžaduje bezpečný a spolehlivý provoz plynárenských soustav," upřesňuje Petra Grigelová, ředitelka Odboru regulace plynárenství ERÚ“ (zdroj a více na: https://www.eru.cz/cs/-/regulovane_ceny_2019).

Avšak roste také cena plynu. Na pražské energetické burze stoupla v meziroční komparaci o více než čtvrtinu na skoro 23 eur (597 Kč) za MWh. Trh s evropským zemním plynem pak může ovlivnit hrozící eskalace rusko-ukrajinské krize. Společnost MND zdraží plyn, ceny některých produktů u obou komodit zvyšuje také Centropol. Situaci na trhu analyzují největší distributor plynu v ČR, společnost innogy nebo Pražská plynárenská.

Graf č. 3: Složky cen u plynu pro maloodběratele a domácnosti v roce 2019

Zdroj: ERÚ,  http://www.eru.cz/-/regulovane_ceny_2019, 2018, vlastní zpracování

Graf č. 4: Ceny zemního plynu v roce 2019

1543331257_31-plyn-2019

Zdroj: ČTK, www.ceskenoviny.cz/zpravy/cesi-si-priplati-za-energie-nekteri-az-tisice-korun-rocne/1692192, vlastní zpracování, 2018

O skoro polovinu stoupla meziročně také velkoobchodní cena plynu. První z významnějších dodavatelů, E.ON, už na situaci zareagoval, a od listopadu proto zdražil části klientů cenu plynu v průměru o pět procent. Jakého podílu zákazníků se navýšení dotkne, společnost nespecifikovala. Uvedla pouze, že se změna ceny netýká odběratelů, kteří mají uzavřené produkty s fixací ceny na několik let. Podle analytiků budou E.ON následovat další společnosti. „Domácnostem bude plyn v příštím roce zdražovat, a to o pět až sedm procent. Na vývoj na trhu s plynem už v srpnu zareagoval ERÚ, který navýšil takzvanou indikativní cenu plynu pro letošní čtvrté čtvrtletí o osm procent," podotkl hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda (viz výše) – zdroj a více na: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/analytici-elektrina-a-plyn-pristi-rok-zdrazi-alternativou-drevo/1677275.

Analytik portálu TZB-info Jan Schindler konstatoval, že dobrou volbou při uzavírání nové smlouvy na odběr energií, může být paradoxně i vyšší cena, než kterou má zákazník nyní. „Na rozdíl od minulosti bych sázel na nabídky finančně silných společností a volil bych co nejdelší garanci ceny," uvedl. Dle názoru zakladatele portálu Porovnej24.cz Zbyňka Laiska mohou lidé u elektřiny a plynu stále ušetřit změnou dodavatele. Jako modelový příklad uvedl běžnou rodinu, žijící v domě o rozloze do 200 metrů čtverečních, která využívá elektřinu na topení a svícení. „Jestliže zvolí levnějšího dodavatele na trhu, který ale současně splňuje stejné podmínky jako stávající dodavatel, může ušetřit více než 4 000 korun ročně," dodal (zdroj a více na: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/analytici-elektrina-a-plyn-pristi-rok-zdrazi-alternativou-drevo/1677275).

ERÚ v souvislosti se zvýšením cen energií varuje před účelovými změnami v zálohových platbách za energie! Zálohové platby, které spotřebitelé platí za energie každý měsíc, musí odrážet reálnou spotřebu. To samé platí i o případných změnách v nastavení jejich výše. ERÚ přibývá stížností od spotřebitelů, kterým jsou zálohy navyšovány bez legitimního důvodu. Energetický zákon jasně a jednoduše říká, že pokud dodavatel elektřiny, plynu nebo tepla uplatňuje zálohové platby, mohou být stanoveny nejvýše v rozsahu důvodně předpokládané spotřeby pro další období. Takovým důvodným předpokladem může být např. nárůst spotřeby v daném odběrném místě, díky kterému stoupne odhadovaná spotřeba i pro další období. Stejně tak do záloh může promluvit zvýšení cen, pakliže k němu dodavatel přistoupil. „Pokud pro to neexistují objektivní důvody, dodavatel by zálohy samovolně navyšovat neměl. Spotřebitel by se v takových případech měl dodavateli hned ozvat a návrh nových záloh rozporovat. V případě, že se nedohodnou, může lidem pomoci ERÚ, ať už v rámci vyjednávání nebo mimosoudního řešení sporů," konstatuje Miroslav Rottner, ředitel Odboru právní ochrany spotřebitele ERÚ. V některých případech se jedná o pouhý omyl, který dodavatel rychle napraví. Zálohy vyšší než přiměřené ale mohou účelově účtovat společnosti, které se ocitly ve finanční tísni a snaží se tím alespoň na krátký čas napravit svou nedostatečnou likviditu. Jestliže taková společnost později ukončí svou činnost a skončí v insolvenci, musí lidé o vrácení přeplatků žádat prostřednictvím přihlášení pohledávek v rámci insolvenčního řízení. Úspěšnost jejich vymáhání však bývá nízká. ERÚ se setkává i s opačným problémem, s podezřele nízkými zálohami. Přes počáteční zdání to znovu bude spotřebitel, který na nesprávnou kalkulaci doplatí, jak vysvětluje Miroslav Rottner: „Někde jsou spotřebitelům nabízeny zálohy nesmyslně nízké, jinde jim dodavatel slibuje, že u něj budou platit jen deset měsíčních záloh místo dvanácti. Zádrhel ale přijde s ročním vyúčtováním, kde se nedostatečná výše záloh projeví konečným nedoplatkem. Při stejné spotřebě a podobné ceně jsou nižší zálohy jen prodejní lákadlo, které může být za určitých podmínek posouzeno dokonce jako nekalá obchodní praktika" (zdroj a více na: https://www.eru.cz/cs/-/eru-varuje-pred-ucelovymi-zmenami-v-zalohovych-platbach-za-energie).

Rostoucí ceny energií předznamenávají ale bohužel i zvýšenou aktivitu podomních prodejců, zprostředkovatelů a i tzv. „energetických šmejdů“ – více informaci o tomto fenoménu naleznete na: https://www.eru.cz/cs/-/rostouci-ceny-energii-predznamenavaji-zvysenou-aktivitu-prodejcu-a-zprostredkovatelu. ERÚ také vydalo tzv. „Desatero obrany před „šmejdy“ v energetice“, které je určitě dobré si nastudovat na: https://www.eru.cz/cs/informacni-centrum/desatero-obrany.

Analytik ENA Jiří Gavor, který působí i jako výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií, upozornil, že sice mírnějším tempem, ale pravidelně a dlouhodobě rostou i ceny uhlí. „Anomálie nastala u dřeva, kde méně kvalitní druhy kvůli kůrovcové kalamitě zlevnily, tvrdé zdravé dřevo ale naopak dále podražilo. Pevná paliva jsou stále nejlevnější variantou, nicméně z hlediska komfortu a přiměřené ceny boduje plyn. U nízkoenergetických nových domů s minimální spotřebou bych jednoznačně doporučil elektrické vytápění," uzavřel (zdroj a více na: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/analytici-elektrina-a-plyn-pristi-rok-zdrazi-alternativou-drevo/1677275).

Tabulka č. 1: Přibližné roční náklady vybraných paliv na vytápění, teplou vodu a elektřinu pro ostatní elektrické spotřebiče (modelováno pro rodinný dům se čtyřčlennou domácností, s podlahovou plochou 150 metrů čtverečních a výpočtovou tepelnou ztrátou pět až deset kilowattů)

Hnědé uhlí (automatický kotel)

41.673 Kč

Černé uhlí (automatický kotel)

45.525 Kč

Koks (prohořívací kotel s AKU nádrží)

49.810 Kč

Dřevo (zplyňovací kotel)

41.638 Kč

Dřevěné brikety (klasický kotel na dřevo s AKU nádrží)

47.598 Kč

Dřevěné pelety (speciální kotel)

51.668 Kč

Štěpka (kotel na štěpku)

48.102 Kč

Rostlinné pelety (speciální kotel)

47.696 Kč

Zemní plyn (kondenzační kotel)

50.850 Kč

Elektřina akumulace (teplovodní akumulační nádrže)

52.917 Kč

Elektřina přímotop (podlahové elektrické plochy)

45.000 Kč

Tepelné čerpadlo (země/voda)

42.388 Kč

Zdroj: ČTK, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/analytici-elektrina-a-plyn-pristi-rok-zdrazi-alternativou-drevo/1677275, vlastní zpracování, 2018

 

Mgr. Petr Jezdinský