Vláda České republiky hodlá až zdvojnásobit poplatek za vklad do katastru nemovitostí.

15.6.2019

Vážení a milí čtenáři a klienti, včerejší poklidný teplý večer přinesla Česká tisková kancelář (ČTK) na svých internetových stránkách pro oblast realitního práva poměrně zásadní a překvapivou zprávu, a to sice, že vláda chce zdvojnásobit poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Webové stránky Společné realitní a advokátní kanceláře JURIS REAL, spol. s r. o. jsou důsledně (striktně) apolitické, avšak občané, kteří poctivě sledují politiku, národohospodářský vývoj nejen v tuzemsku, nýbrž i ve světě (zejména pak v sousedním Německu, na kterém jsme proexportně navázáni), ekonomické výhledy pro futuro, problémy s placením sociálních služeb, valorizace důchodů, resp. rozpočtové právo v národohospodářské rovině, postupnou byrokratizaci veřejné (především daňové) správy, eventuálně „Tzv. jízdenky zadarmo“, nemusí být zase tolik zaskočeni. V této rovině totiž platí pořekadlo, že „Všechno souvisí se vším“ a neúprosné daňové pravidlo, že „Stát musí někde vybrat peníze“.

Obrázek č. 1: Vláda České republiky je vrcholný orgán výkonné moci (exekutivy) v ČR. Její postavení vymezuje Ústava České republiky. Úřad vlády ČR sídlí v budově Strakovy akademie.

0098_f

Zdroj: https://www.vlada.cz/cz/urad-vlady/strakova-akademie/navstivte-strakovu-akademii-21411/, vlastní zpracování, 2019

Obrázek č. 2: Strakova akademie, pohled od Vltavy

220px-Náplavka_hrad_gif

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Strakova_akademie, vlastní zpracování, 2019

Zatímco aktuálně se platí 1.000 korun. Nově to má být 2.000 korun. Návrh vláda vložila do sazbového daňového balíčku, který předložila Sněmovně a který mj. zvyšuje spotřební daň z alkoholu a cigaret. Vláda návrh na zvýšení poplatku obhajuje inflací nebo vyššími administrativními náklady. Součástí zmíněného balíčku je i zdanění výher nad 100 tisíc korun 15 procenty. Analytici oslovení Novinkami se shodli, že vláda se snaží najít nové zdroje vzhledem k horšímu vývoji státního rozpočtu v důsledku zpomalení ekonomiky. Potřebuje totiž plnit sliby např. ohledně zvyšování důchodů.

Podle ministerstva zemědělství vyšší náklady souvisí s ochranou vlastníků nemovitostí před podvodnými převody. Zatím není jisté, kdy se Sněmovna k projednání balíčku dostane. „V případě správních poplatků za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí došlo jak k nemalému nárůstu inflace od jejich posledního zvyšování před více než sedmi lety, tak k navýšení nákladů spojených s řízením o vkladu, a to mimo jiné v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, která nabyla účinnosti 1. ledna 2014,“ konstatuje vláda v důvodové zprávě. Od roku 2014, kdy vstoupil v účinnost nový občanský zákoník, je o změnách v katastrálním operátu informován výrazně větší počet lidí, sdělil v tiskovém prohlášení mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý. „Český úřad zeměměřický a katastrální od té doby rozesílá upozornění všem dotčeným osobám ke každému návrhu k provedení změn v zápisu do katastru nemovitostí před jeho vlastním provedením. Toto opatření významně chrání vlastníky nemovitostí před podvodnými převody nemovitostí, které se v minulosti stávaly,“ doplnil.

Obrázek č. 3: Budova Českého úřadu zeměměřického a katastrálního v Praze-Kobylisích, kde společně pracují geodeti (technici) a právníci (stejně jako na ostatních katastrálních pracovištích).

images

Zdroj: www.google.com, vlastní zpracování, 2019

Obrázek č. 4: Organizační schéma Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Český úřad zeměměřický a katastrální je podle ustanovení § 2 zákona č. 2/1969 Sb., Kompetenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů, tzv. ústřední orgán státní správy.

download

Zdroj: https://www.cuzk.cz/O-resortu/Struktura-resortu.aspx, vlastní zpracování, 2019

Vláda uvádí, že celkový výnos ze správních poplatků za vklady do katastru představuje asi 740 milionů korun. S ohledem na meziroční pokles počtu vkladových řízení zhruba o pět až sedm procent lze podle vlády očekávat navýšení příjmů veřejných rozpočtů asi o 695 milionů korun ročně. Z toho půl miliardy by měl získat Český úřad zeměměřický a katastrální a zhruba 175 až 195 milionů Všeobecná pokladní správa.

Obrázek č. 5: Budova Českého úřadu zeměměřického a katastrálního v Praze-Kobylisích, která je taktéž sídlem Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KÚ pro Středočeský kraj – katastrální pracoviště Praha-východ, resp. Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj – katastrální pracoviště Praha-západ.

download

Zdroj: www.google.com, vlastní zpracování, 2019

„Mně to přijde neuvěřitelné,“ sdělil poslanec ODS Vojtěch Munzar. Vláda podle jeho slov už neví, kde by vytáhla další peníze od lidí. Vládní argument považuje za ne úplně férový v situaci, kdy vláda vybírá „Nekřesťanské peníze“ na dani z nabytí nemovitých věcí a odmítá návrhy na zrušení této daně. „Jeví se to jako pokus o zalátání deficitního rozpočtu. Otázkou je, zda s navýšením správního poplatku se dá očekávat i nárůst komfortu ve vztahu ke klientovi,“ řekla k navýšení platby za katastr poslankyně STAN Věra Kovářová. „Přijde mi jako nesmyslný návrh. Jde to proti vizi uživatelsky přívětivého státu. Ve chvíli, kdy se katastr digitalizuje, by měly náklady klesat, tak proč by se měl zvyšovat poplatek,“ míní poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík.

Mgr. Petr Jezdinský (s využitím ČTK a novinky.cz)