Vyprávění o Praze 3, povídání o prvorepublikové architektuře aneb lukrativní Vinohrady a hrdý Žižkov promlouvají.

1.3.2019

Vážení čtenáři a sousedé, MČ Praha 3 je městskou částí hl. m. Prahy (resp. územím), kde má naše Společná realitní a advokátní kancelář JURIS REL, spol. s r. o. sídlo. Jedná se o významnou část Prahy, která v sobě nese neskutečné historické poselství. Staré činžovní domy i rodinné vily mají ve většině případů osobitost a ducha. Nechybí ale ani novostavby bytových komplexů, které nabízejí moderní bydlení a přitom nijak nenarušují atmosféru lokálního patriotismu, který je pro tuto oblast tak typický.

Obrázek č. 1: Vila prof. MUDr. Vavro Šrobára na Královských Vinohradech, sídlo Společné realitní a advokátní kanceláře JURIS REAL, spol. s r. o.

vila

Zdroj: JURIS REAL, spol. s r. o., vlastní zpracování, 2019

Lokalitu MČ Prahy 3 můžeme z pohledu kvality bydlení rozdělit na několik oblastí. Část přináležející k Vinohradům, bezesporu jedné z nejvyhledávanějších čtvrtí v Praze jako takové, nabízí opravdu excelentní kvalitu bydlení, a to nikoliv snad díky významnému rozšíření moderní zástavby typu polyfunkčních budov, ale zejména proto, že se jedná o centrum metropole s velkou koncentrací kulturních a historicky významných objektů. Nejvýznamnější památku představuje Kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad, kde se konají vyhlášené farmářské trhy (srov. http://trhyjirak.cz/).

Obrázek č. 2: Kostel Nejsvětějšího srdce Páně

120px-010_Chrám_Nejsvětějšího_srdce_Páně

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Nejsv%C4%9Bt%C4%9Bj%C5%A1%C3%ADho_srdce_P%C3%A1n%C4%9B_(Vinohrady), vlastní zpracování, 2%19

V případě této jmenované sakrální stavby jde o stavbu známého slovinského architekta Jože Plečnika, která byla realizována v letech 1928-1932. Pamětihodnost je inspirována Noemovou archou. V roce 2014 jej radnice Prahy 3, Ministerstvo kultury České republiky a Slovinsko nominovalo na zápis na seznam Světového kulturního dědictví UNESCO. V roce 2018 byl do kostela vložen nový oltář čelem k lidu. Na návrh architektů Josefa Pleskota a Norberta Schmidta ho z jednoho kusu Carrarského mramoru vytvořil sochař Petr Váňa. Posvěcen byl 24. listopadu 2018.

Ale na Praze 3 – Vinohradech najdeme především lokalitu s činžovními domy a velkými rodinnými vilami, které jsou již z větší části kvalitně zrekonstruovány, a které stojí na vlastních pozemcích, a to buď jako solitérní stavby, nebo v podobě řadových domů.

Druhou významnou částí Prahy 3 představuje oblast Žižkova, kde lidé zde žijící, jsou velmi pyšní na to, že jsou právě „Žižkováci“. Žižkovská republika a nebo chcete-li, město ve městě či stát ve státě, bylo a vlastně ještě je území o rozloze několika desítek čtverečních kilometrů. Začínalo Příběnickou ulicí nad Bulharem a táhlo se přes „Žižkaperk“ až k náměstí Jiřího z Poděbrad a daleko za „Olšana“.

Jednou z nejznámějších staveb, která se na Žižkově vůbec nachází, je nepřehlédnutelný Žižkovský vysílač. Ten stojí na hranici Žižkova s Vinohrady v Mahlerových sadech v těsném sousedství židovského hřbitova.

Obrázek č. 3: Starý židovský hřbitov na Žižkově

thumbs_pha3-zidovsky-hb-na-zizkove_110306_014

Zdroj: http://www.praguecityline.cz/pamatky/stary-zidovsky-hrbitov-na-zizkove, vlastní zpracování, 2019

Vysílač byl zprovozněn roku 1992 a díky vyhlídkovým plošinám pro veřejnost umožňuje návštěvníkům i obyvatelům Prahy zajímavý pohled na město z ptačí perspektivy. Na Sladkovského náměstí u budovy c. k. reálky na Žižkově (postavena v letech 1898 až 1899) byl vybudován podle projektu architekta Josefa Mockera v letech 1899 až 1903 novogotický trojlodní kostel sv. Prokopa s jednou věží (vysvěcen roku 1903). Zajímavý je též blízký secesní kostel svaté Anny. Na Olšanském náměstí se nachází barokní kostel sv. Rocha. Mezi ulicí Italskou a náměstím Winstona Churchilla leží areál Vysoké školy ekonomické (VŠE). Na témže náměstí (jde o plochu rekultivovanou po zániku plynárny pražské obce na Žižkově) vyrostla v 30. letech 20. století funkcionalistická budova domu odborových svazů (tehdy dvanáctipodlažní sídlo penzijního úřadu), aktuální sídlo centrály odborových svazů ČR (zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDi%C5%BEkov).

Obrázek č. 4: Žižkovský televizní vysílač

80px-Zizkov_Television_Tower_Prague

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDi%C5%BEkov, vlastní zpracování, 2019

Avšak nesmíme zapomenout ani na pravoslavný Chrám Zesnutí přesvaté Bohorodice na Olšanských hřbitovech, který je velice zajímavé navštívit při bohuslužbě. Ženám doporučujeme vstup pouze se šátkem na hlavě! Pravoslavná mše se samozřejmě liší od té římskokatolické, kdy pravoslavní duchovní stojí před oltářem, nikoliv za oltářem. Pokřižování je samozřejmě jiné atd.

Obrázek č. 5: Chrám Zesnutí přesvaté Bohorodice na Olšanských hřbitovech

Olšany_Uspěnský_chrám_vstup

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1m_Zesnut%C3%AD_p%C5%99esvat%C3%A9_Bohorodice_(%C5%BDi%C5%BEkov), vlastní zpracování, 2019

Obrázek č. 6: Kostel sv. Prokopa

90px-Kostel_svatého_Prokopa_(Žižkov)

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDi%C5%BEkov, vlastní zpracování, 2019

Obrázek č. 7: Jezdecká socha Jana Žižky na Vítkově

76px-Žižka

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDi%C5%BEkov, vlastní zpracování, 2019

Obrázek č. 8: VŠE (stará budova)

Vse

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vysok%C3%A1_%C5%A1kola_ekonomick%C3%A1_v_Praze, vlastní zpracování, 2019

Obrázek č. 9: Dům odborových svazů

250px-Dum_odborovych_svazu

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFm_odborov%C3%BDch_svaz%C5%AF, vlastní zpracování, 2019

Obrázek č. 10: Telefonní ústředna ve Fibichově ulici

thumbs_pha3-ustredna-ve-fibichovy_110306_005

Zdroj: http://www.praguecityline.cz/pamatky/telefonni-ustredna-ve-fibichove-ulici, vlastní zpracování, 2019

Obrázek č. 11: Stadion FK Viktorie Žižkov

220px-Praha,_Žižkov,_stadion_Viktorie_Žižkov

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/FK_Viktoria_%C5%BDi%C5%BEkov, vlastní zpracování, 2019 

V obvodu Prahy 3 bydlí převážně starší lidé, kteří zde většinou vyrostli, a také jejich děti, po vzoru svých rodičů s velmi hluboko zapuštěnými kořeny. Bohatá síť MHD, škol, obchůdků a tolik typických restaurací, kaváren, barů a výčepů nejrůznějších kategorií vytváří působivý kolorit a zejména kvalitní občanskou vybavenost.

Mgr. Petr Jezdinský