Biennale, které se v Praze bude konat na podzim, dostává již pevné kontury.

Vážení čtenáři a klienti, členové PRESTIGE PHILATELY CLUB PRAGUE (dále jen „PPCP“), jehož historicky prvním prezidentem je pan JUDr. Tomáš Mádl, ředitel Společné realitní a advokátní kanceláře JURIS REAL, spol. s r. o. pilně pracují i přes světovou pandemii koronaviru na Biennale 2020, které se bude konat v Národním muzeu (NM) v našem nádherném hlavním městě mezi 7. až 22. listopadem 2020. Slavnostní zahájení a otevření výstavy se přitom koná 6. 11. v prostorách Pantheonu NM, za účasti více než sta VIP osobností, a to nejen ze světa filatelie, nýbrž i naší politiky, kultury a médií.

Obrázek č. 1: Exteriér Národního muzea v Praze

HB NM_web

Zdroj: www.google.com, vlastní zpracování, 2020

Obrázek č. 2: Interiér Národního muzea v Praze

43b79d42-3468-47ab-abcc-ef35efd19e3c

Zdroj: www.google.com, vlastní zpracování, 2020

Předně „Poklady světové filatelie“, tj. exponáty PPCP, Club de Monte Carlo a Vindobony budou adjustovány v nových, překrásných, honosných a především reprezentativních rámech.

Obrázek č. 3: Rám s exponáty PPCP

Frame-PPCP-1-683x1024

Zdroj (převzato z): https://www.ppcp.cz/biennale/galerie-2/, vlastní zpracování, 2020

Obrázek č. 4: Rám s exponáty Club de Monte Carlo (CMC), in concreto detail připraveného exponátu A. Bergaminiho

Frame-MC-1-683x1024

Zdroj (převzato z): https://www.ppcp.cz/biennale/galerie-2/, vlastní zpracování, 2020

Samotné výstavní prostory budou tvořit 3 sály o celkové rozloze přes 500m2 v II. patře muzea. Hned v prvním vstupním sále A mohou filatelisté navštívit velký prodejní stánek České pošty, která pro Biennale vydává mimo jiné sérii příležitostných známek, dále informační point PPCP a videoprojekci s dokumentem o dějinách filatelie. Bude zde také instalován bankomat pro prodej EURO bankovek vydaných v rámci Biennale. Filatelistické a poštovně historické exponáty budou vystaveny v sálech B a C, celkem ve více než 20 velkých „3D“ vitrínách 160/160cm, ve větším počtu menších 3D vitrín a v 50 nových výstavních rámech PPCP formátu A0.

V sále B se mj. chystá instalace velkého projektu „500 let pošty v českých zemích“. Tento exponát je největším souborem známek a dopisů s jednotícím kontextem, jaký kdy byl v dějinách české filatelie vystaven. Bude složen z částí „zlatých“ výstavních exponátů a sbírek několika předních členů PPCP, jako je právě JUDr. Tomáš Mádl. Podobný projekt s názvem „Rakousko/Uhersko – Evropská velmoc“ představí kolegové z vídeňské Vindobony. Do sálu B budou připraveny rovněž menší tematické exponáty, mj. „První známky světa“, „Nejvzácnější poštovní razítka rakouské monarchie“, „Letecké známky z našeho území“, „Philipp von Ferrary“, „Londýnská exilová vydání“ (další sbírka JUDr. Tomáše Mádla) a další.

Obrázek č. 5. Philipp von Ferrary, člověk, který dal známkám příběh.

220px-Philipp_von_Ferrary

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Philipp_von_Ferrary, vlastní zpracování, 2020

Nejvýznamnější částí výstavy budou ale bezesporu desítky jednotlivých rarit mezinárodního významu umístěných v samostatných rámech v části sálu B a v sálu C.

Tyto známky a dopisy, zapůjčené ze sbírek členů Prestige Philately Club Prague, Club de Monte Carlo a Vindobona, budou vystaveny se souvisejícím textovým a obrazovým materiálem, tedy v novém stylu filatelistického výstavnictví, který je srozumitelný a atraktivní pro širokou, laickou (nefilatelistickou) veřejnost a o jehož prosazení PPCP dlouhodobě (konzistentně) usiluje.

Obrázek č. 6: Plán výstavních prostor 

Floor-layout-1-1024x728

Zdroj: https://www.ppcp.cz/biennale/plan-vystavy-a-exponaty/, vlastní zpracování, 2020

 

V Praze dne 20. června 2020

Mgr. Petr Jezdinský (s využitím webových stránek PPCP)