BIENNALE PRESTIGE PHILATELY CLUB PRAGUE 2020 napsalo velký filatelistický příběh!

Vážení čtenáři, v rámci aktuálních epidemiologických opatření skončila ke dni 27. prosince logicky i vládní exempce (výjimka) pro mimořádné výstavy, jako Rembrandt v Národní galérii, Sluneční králové a Poklady světové filatelie (obě v Historické budově Národního muzea v Praze), jejichž konání mělo status „státního zájmu“.

Vždyť na výstavě PPCP se prezentovala nejen česká či slovenská špička, ale i členové nejslavnějšího filatelistického klubu, tj. Club de Monte-Carlo de l'Elite de la Philatélie (CMC) či Vindobony, rakouského nejstaršího klubu sběratelů známek. Co exponát, to opravdu světová rarita, a nejednalo se pouze „např.“ o Červeného mauricia, Penny black, rumělkového merkura, 2 Cents „Hawaiian Missionary“ z roku 1851, rakouský chybotisk 3kr z roku 1867 či Přetisk 50/50, které byly v médiích nejčastěji skloňovány, nýbrž i „např.“ o nejdražší německou známku, první korespondenční lístek či osobní korespondenci z polárních výprav („např.“ dopis od Amundsena atd.). Nejvýznamnější filatelistické kusy si můžeme ještě jednou připomenout v krátkém videu s Davidem Kopřivou, členem PPCP a kurátorem výstavy na: https://www.nm.cz/program/vystavy/poklady-svetove-filatelie.

Výstava PRESTIGE PHILATELY CLUB PRAGUE trvala celých 10 dní, což jednoduše znamená, že byla historicky zřejmě nejdelší filatelistickou výstavou všech dob! I světové výstavy jsou totiž max. 5-denní. Avšak PPCP navzdory všem obtížím dokázal uskutečnit nebývalý a zejména konceptově nadčasový mezinárodní filatelistický projekt (letos jediný na světě), představit filatelii poprvé v dějinách v Národním muzeu, vydat nejlepší katalog v historii českého filatelistického výstavnictví atd.

Obrázek č. 1: Výstava se konala v úchvatném prostředí Historické budovy Národního muzea.

unnamed

Zdroj: www.google.com, vlastní zpracování, 2020

A právě zkrácení výstavy díky se zhoršující se epidemiologické situaci bylo jejím jediným negativem. Nicméně přes všeobecný lockdown, omezení počtů návštěvníků, zavřené pokladny, vstupenky pouze on line, striktní oddělení obou výstav v Historické budově Národního muzea a padající rezervační systém, přišlo takřka 3 000 zájemců, vyprodala se většina katalogů a stále ještě lze zaznamenat samé pozitivní a nadšené ohlasy, což je dáno zejména kontextovou a srozumitelnou adjustací (prezentací) jednotlivých vzácných exponátů především pro nefilatelistickou veřejnost, pro kterou byla výstava hlavně určená. Smysl a cíle PRESTIGE PHILATELY CLUB PRAGUE se totiž nenaplňují uvnitř klubu, ale nachází se mimo něj ve veřejném prostoru.

Autor tohoto článku by na tomto místě ale nejvíce vyzdvihl osvětovou přednáškovou činnost jednotlivých členů PPCP (Tomáš Mádl, David Kopřiva, Martin Němeček, Miloš Hauptman) se zajímavým přesahem do historie (výstavu navštívilo i několik historiků – asi největší zájem u nich vzbudil exponát Tomáše Mádla k 25. výročí vzniku de iure neexistující Československé republiky) a nezištnou obětavou pomoc při popisování filatelistických exponátů široké laické veřejnosti.

Obrázek č. 2: Rekonstrukce archu prvních známek světa - 240 kusů Penny Black

RIE881cde_IMG_2867

Zdroj: https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/cerveny-mauritius-narodni-muzeum-vystava.A201216_144206_ekonomika_rie, vlastní zpracování, 2020

Stejně tak i velmi kladně hodnotí přístup asistentek PRESTIGE PHILATELY CLUB PRAGUE při zmiňovaném prodeji výstavních katalogů, vlastních známek PPCP k BIENNALE, které byly samozřejmě zlevněné pro mladé filatelisty do 18 let a pamětních euro bankovek.

Především si ale pisatel těchto řádků myslí, že si členové PPCP právě skončeným prvním BIENNALE nasadili vysokou laťku. Přípravy na výstavu 2022 tak již de facto začaly a veřejnost se může těšit na další rarity, jakou bude „např.“ Inverted Jenny (Převrácená Jenny), nejznámější známka USA, jejíž odhadovaná hodnota činí zhruba 1.600.000 amerických dolarů.

Obrázek č. 3: Iverted Jenny, nejznámější americká známka

220px-US_Airmail_inverted_Jenny_24c_1918_issue

Zdroj: www.google.com, vlastní zpracování, 2020

V Praze dne 31. prosince 2020

Mgr. Petr Jezdinský