BIENNALE PRESTIGE PHILATELY CLUB PRAGUE v Historické budově Národního muzea v Praze s názvem „Poklady světové filatelie“ bylo slavnostně zahájeno.

Vážení klienti, milí čtenáři, Biennale PPCP bylo dne 16. prosince 2020 slavnostně, za přítomnosti zástupců mnoha médií, zahájeno a potrvá minimálně do 3. ledna 2021.

Obrázek č. 1: Zprava Ing. Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR a člen PPCP, JUDr. Tomáš Mádl, prezident PPCP a ředitel Společné realitní a advokátní kanceláře JURIS REAL, spol. s r. o. (uprostřed) a Ing. Vít Vaníček (úplně zleva), člen výboru PPCP při otevírání výstavy

EpWZpziXcAADHf9

Zdroj: Twitter Vlastimila Weinera, vlastní zpracování, 2020

PPCP dostal vládní výjimku ze současných opatření kolem covidu, a to spolu s výstavou Rembrandt v Národní galerii a výstavou Sluneční králové v Národním muzeu. Konání Biennale díky jeho mimořádnosti a neopakovatelným zahraničním zápůjčkám, tak dostalo statut „státního zájmu“! Zveme tedy všechny zájemce o filatelii a historii do Historické budovy Národního muzea. Dodáváme, že od pátku 18. 12. bude možno zakoupit vstupenky pouze on line na webových stránkách Národního muzea. Těšíme se na Vás!

Obrázek č. 2: Výstavní prostory tvoří 3 sály o celkové rozloze přes 500m2, a to ve II. patře Historické budovy Národního muzea.

Floor-layout-1-1024x728

Zdroj: https://www.ppcp.cz/biennale/plan-vystavy-a-exponaty/, vlastní zpracování, 2020

Hned v prvním vstupním sále A mohou návštěvníci navštívit velký prodejní stánek České pošty, která pro Biennale vydává mj. sérii příležitostných známek. Je zde taktéž instalován bankomat pro prodej EURO bankovek vydaných v rámci Biennale. Filatelistické a poštovně historické exponáty jsou pak vystaveny v sálech B a C. Umístěny jsou ve více než dvaceti velkých „3D“ vitrínách 160/160 cm, dále v menších „3D“ vitrínách a v 50 nových výstavních rámech PPCP formátu A0. V sále B se nachází mimo jiné instalace velkého projektu „500 let pošty v českých zemích“. Tento exponát je největším souborem známek a dopisů s jednotícím kontextem, jaký kdy byl v dějinách české filatelie vystaven. Je složen z částí „zlatých“ výstavních exponátů a sbírek několika předních členů PRESTIGE PHILATELY CLUB PRAGUE. Podobný projekt s názvem „Rakousko/Uhersko – evropská velmoc“ představují rakouští filatelisté z vídeňského klubu Vindobona. V sálu B jsou připraveny též menší tematické exponáty: První známky světa, Nejvzácnější poštovní razítka rakouské monarchie, Letecké známky z našeho území, Philipp von Ferrary, Londýnská exilová vydání a další. Nejvýznamnější částí výstavy jsou desítky jednotlivých rarit mezinárodního významu umístěných v samostatných rámech v části sálu B a v sálu C. Tyto známky a dopisy, zapůjčené ze sbírek členů Prestige Philately Club Prague, Club de Monte Carlo a Vindobona, jsou vystaveny se souvisejícími dokumenty, to jest tedy v novém stylu filatelistického výstavnictví, který je srozumitelný a atraktivní pro nefilatelistickou veřejnost a o jehož prosazení PPCP usiluje.

Obrázek č. 3: Pohled do sálu C, resp. do tzv. čestného dvora

EpWK7X7XUAA-7hv

Zdroj: https://www.ppcp.cz/biennale/plan-vystavy-a-exponaty/, vlastní zpracování, 2020

V Praze dne 19. prosince 2020

Mgr. Petr Jezdinský (s využitím PPCP)