Byty v České republice mají nejčastěji tři pokoje a rozlohu 60 až 79 m2.

15.11.2022

Vážení čtenáři, milí klienti, v České republice existovalo loni 4,48 milionu obydlených bytů, tj. o 9,1 procenta více než v roce 2011. Nejčastější mají byty v ČR rozlohu 60 až 79 metrů čtverečních a tři obytné místnosti. Toto zjištění vyplývá z výsledků loňského sčítání, které uveřejnil Český statistický úřad (dále i jako „ČSÚ“).

Nejvyšší počet obydlených bytů, takřka 630.000, mělo podle Sčítání 2021 hlavní město. Praha se tak na celorepublikovém počtu podílela 14 procenty. Druhý byl Středočeský kraj s více než 560.000 byty a třetí Moravskoslezský kraj s více než 500.000 obydlenými byty. „Naopak jejich nejnižší počet se nacházel na území Karlovarského kraje, kde jich bylo necelých 130.000, a podílely se na všech bytech v České republice pouhými 2,8 procenty,“ informuje ČSÚ. Druhý nejnižší počet obydlených bytů statistici zaznamenali v Libereckém kraje, kde jich bylo necelých 190.000. Podle rozlohy jsou v České republice nejčastější byty se 60 až 79 m2. Loni jich v celé zemi bylo takřka 1,2 milionu. Následovalo 788.000 bytů o rozloze mezi 40 a 59 metry čtverečními. Na třetím místě se umístily byty s celkovou rozlohou 80 až 99 metrů čtverečních, kterých bylo 603.000. Mezi byty převažovaly ty se třemi místnostmi, následované dvoupokojovými byty. „Počet těchto bytů dohromady přesáhl 2,4 milionu,“ „spočítali“ statistici. Průměrně podle nich v ČR připadá na jeden byt 3,2 obytných místností.

 

Ve více než třetině obydlených bytů žil loni jen jeden člověk. Následovaly byty se dvěma a se třemi bydlícími. V průměru připadalo na jeden byt 2,3 člověka. Stejně jako v jiných charakteristikách se i v tomto případě výrazně odlišovalo hlavní město od ostatních krajů. „Podíl obydlených bytů s jednou osobou zde byl nejvyšší v zemi, a to na úkor podílu bytů s vyššími počty bydlících osob. Ten byl v Praze naopak nejnižší nebo jeden z nejnižších,“ uvedl předseda ČSÚ Marek Rojíček. Statistiky zajímal kromě rozlohy bytu či počtu jeho obyvatel i právní důvodu užívání. Zjistili, že v České republice jsou nejčastější byty ve vlastním domě, kterých bylo téměř 1,6 milionu. Následovalo 1,1 milionu bytů v osobním vlastnictví. Přes 890.000 obydlených bytů bylo nájemních či pronajatých a 141.000 družstevních.

 

Byt ve vlastním domě byl nejčastějším právním důvodem užívání bytu ve všech regionech vyjma Praha a Karlovarského kraje. V hlavním městě a na západě Čech existoval největší podíl bytů v osobním vlastnictví. Kromě 4.480.139 obydlených bytů zaznamenali statistici při čítání dalších zhruba 860.000 bytů spadajících do kategorie neobydlených. To ale nutně neznamená, že jde o prázdné byty, upozorňuje ČSÚ. Může jít např. o chaty či chalupy, nebo o byty využívané pouze část týdne.

 

Mgr. Petr Jezdinský (s využitím Českého statistického úřadu a ČTK)