Čeští filatelisté dosáhli ve Švédsku významného diplomatického úspěchu.

JUDr. Tomáš Mádl, ředitel Společné realitní a advokátní kanceláře JURIS REAL, spol. s r. o. a současně první prezident Prestige Philately Club Prague a další elitní filatelisté jako: Ing. Vít Vaníček, Mgr. David Kopřiva, Dr. Pavol Lazar a Dr. Jaroslav Stuna se zúčastnili mezinárodní filatelistické výstavy světového formátu Stockholmia 2019, která se konala v hlavním městě Švédska od 29. května 2019 do 2. června 2019 u příležitosti 150. výročí založení britské Royal Philatelic Society.

Obrázek č. 1: Stockholm, hlavní město Švédska – videa naleznete na: https://www.youtube.com/watch?v=g9QpC7QwnRU, resp. na: https://www.youtube.com/watch?v=y0xmSiM5Ro8, popř. na: https://www.youtube.com/watch?v=SnAdCmdrYzQ

250px-Stockholm_lead_image

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Stockholm, vlastní zpracování, 2019

Obrázek č. 2: Logo mezinárodní filatelistické soutěže Stockholmia 2019

Logo_rgb-300x190

Zdroj: http://www.ppcp.cz/event/ppcp-na-stockholmia-2019/, vlastní zpracování, 2019

Obrázek č. 3: The Bordeaux Cover, hlavní lákadlo výstavy, na kterém je společně modrý i červený mauritius.

bordeaux-cover-280x182

Zdroj: http://www.sberatel.info/nejstarsi-filatelisticka-spolecnost-sveta-oslavi-kulate-narozeniny-na-mezinarodni-vystave-stockholmia-2019-k-videni-bude-mimo-jine-take-nejdrazsi-dopis-sveta/, vlastní zpracování, 2019

Obrázek č. 4: Nad výstavou převzal záštitu J. V. Karel XVI. Gustav, švédský král.

image_160_WorldPhilatelicExhibition2019AB-200x300

Zdroj: http://www.sberatel.info/nejstarsi-filatelisticka-spolecnost-sveta-oslavi-kulate-narozeniny-na-mezinarodni-vystave-stockholmia-2019-k-videni-bude-mimo-jine-take-nejdrazsi-dopis-sveta/, vlastní zpracování, 2019

Obrázek č. 5: Karel XVI. Gustav, představitel moderní (a zejména pro „Běžné občany“ politicky, ekonomicky a sociálně velmi stabilní) evropské konstituční monarchie

images

Zdroj: www.google.com, vlastní zpracování, 2019

Obrázek č. 6: Karel XVI. Gustav při neformálním rozhovoru – kratičké video o výstavě naleznete na: https://www.youtube.com/watch?v=gGLQohNygcM.

dsc_0047

Zdroj: http://www.stockholmia2019.se/, vlastní zpracování, 2019

Obrázek č. 7: JUDr. Tomáš Mádl uprostřed významných filatelistů a partnerů I

2-1

Zdroj: http://www.ppcp.cz/event/ppcp-na-stockholmia-2019/, vlastní zpracování, 2019

Obrázek č. 8: JUDr. Tomáš Mádl uprostřed významných filatelistů a partnerů II

3-1

Zdroj: http://www.ppcp.cz/event/ppcp-na-stockholmia-2019/, vlastní zpracování, 2019

Mgr. David Kopřiva - člen výboru Prestige Philately Club Prague - mj. k této světové filatelistické události poznamenal (cit.). „Jde o exkluzivní akci svou noblesou a počtem světových unikátů vysoko nad úrovní většiny světových výstav. S královským patronátem, s rekordním  počtem skvostů z British Royal Collection. Za přítomnosti všech významných osobností světové filatelie, z řad sběratelů, expertů, aukcionářů a publicistů. Daleko se tak převýší i význam takových supershow jako je třeba Monacophil jenž pořádá Club de Monte Carlo. Nemluvě o mytickém Bordeaux Cover, který cca 30 let nebyl nikde spatřen (zdroj: http://www.sberatel.info/nejstarsi-filatelisticka-spolecnost-sveta-oslavi-kulate-narozeniny-na-mezinarodni-vystave-stockholmia-2019-k-videni-bude-mimo-jine-take-nejdrazsi-dopis-sveta/).

Česká a Slovenská republika zažila ve Stockholmu velký diplomatický úspěch na poli filatelie.

Jak už bylo ostatně uvedeno v anotaci této aktuality, dosáhl Prestige Philately Club Prague (resp. česká, československá či slovenská filatelie) v neutrálním Švédsku význačného diplomatického úspěchu na mezinárodní úrovni, a to nejen samozřejmě zásluhou pana Dr. Mádla a výboru klubu, nýbrž svědomité práce všech členů, když jmenovaný klub navázal spolupráci s top (klíčovými) osobnostmi světové filatelie.

Uvedené partnerství či kooperace byla zahájena mimo jiné s panem Patrickem Maselisem prezidentem Clubu de Monte Carlo (dále jen „CMC“), s viceprezidentem Claesem Arnrupem  a rovněž s nejužším managementem firem Koehler a Corinphila pány D. Michelsonem a K. Louisem (zdroj: http://www.ppcp.cz/event/ppcp-na-stockholmia-2019/).

Na společném meetingu se zástupci CMC byl prezentován Prestige Philately Club Prague, jeho činnost, vize a cíle, které vzbudily mezi výše uvedenými experty velký ohlas, především pak PR formy, přítomnost v médiích a reklamním prostoru. Taktéž byly na této mezinárodní scéně diskutovány otázky prestižní filatelii, světového filatelistického trhu, metody inspirace pro filatelii u nejširší laické veřejnosti (a to nejen v České republice), Biennale v Národním Muzeu etc. Pánové Maselis a Arnrup přijali pozvání na Biennale 2020 a zejména pozvali PPCP na Monacophil 2019 do Monte Carla. Několik významných členů Prestige Philately Club tedy připraví společnou prezentaci práce, cílů a metod jmenovaného prestižního klubu. Tato prezentace se uskuteční v Monaku na konci listopadu a je první takovou akcí na půdě Clubu de Monte Carlo. Jde tedy v mezinárodním měřítku o velice významný precedent. Už před meetingem se CMC navíc podařilo vyjednat návštěvu pana Karla Louise na setkání v Praze dne 12. prosince 2019 (zdroj: http://www.ppcp.cz/event/ppcp-na-stockholmia-2019/).

 

V Praze dne 7. června 2019

Mgr. Petr Jezdinský