Díky novým laureátům Nobelovy ceny za ekonomii jsou aukce běžné.

22.10.2020

Vážení čtenáři, milí klienti, určitě víte, že společnost JURIS REAL Dražby, a. s. v uplynulém týdnu rozjela na portálu www.jrdrazby.cz nový aukční a dražební web. Letošní laureáti Nobelovy ceny za ekonomii Paul Milgrom a Robert Wilson se přitom zasloužili o to, že se aukce staly všudypřítomnou součástí národního hospodářství a pomáhají státům i podnikatelským subjektům ušetřit nebo rozumně investovat finanční prostředky. Např. v případě veřejné správy mohou správně nastavené aukce na základě myšlenek a práce právě nově oceněných ekonomů rozdělovat spravedlivě vzácné komodity nebo služby a vyvarovat se tak často netransparentních zkorumpovaných veřejných soutěží, které se uskutečnily v minulosti i v České republice. Tato zjištění vyplývají z názorů předních českých národohospodářů.

Obrázek č. 1: Nobelova cena

a45a2e8608ac3c29b860db95db09905f_resize=680,383_

Zdroj: https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/nobelovu-cenu-za-ekonomii-ziskali-americane-milgrom-a-wilson/r~b782347c0c7111eba25cac1f6b220ee8/, vlastní zpracování, 2020

Obrázek č. 2: Letošní nositelé Nobelovy za ekonomii - zprava Robert Wilson a zleva Paul Milgrom

milgrom-wilson-3_2-992x656

Zdroj: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/, vlastní zpracování, 2020

Cena Švédské národní banky za rozvoj ekonomické vědy na památku Alfreda Nobela, tzv. Nobelova cena za ekonomii (NC), je udílená od roku 1969. Cenu zavedla Švédská říšská banka u příležitosti 300. výročí svého vzniku. Přestože nebyla zmíněna v závěti Alfreda Nobela a nejedná se tedy de iure o Nobelovu cenu, je tak běžně označována. Rozhoduje o ní, podobně jako při Nobelově ceně za chemii a fyziku, Švédská královská akademie věd a uděluje se společně s ostatními cenami v oblasti věd.

Letošní Nobelovu cenu za ekonomii získali Američané Milgrom a Wilson za vylepšení teorie aukcí a vynálezy nových formátů aukcí, oznámila výše uvedená Královská akademie věd ve Stockholmu. Oba ocenění totiž objasnili, jak aukce fungují a proč se kupující chovají právě tak, jak se chovají. Využili ale také svých teoretických objevů k tomu, aby vymysleli zcela nové formáty aukcí a služeb a přišli s novými formáty, ze kterých mají prospěch jak prodejci, tak i kupující a daňoví poplatníci po celém světě, uvedla akademie.

V praktické rovině se oba čerství laureáti mohou podle analytika České spořitelny Michala Skořepy pochlubit tím, že jejich poradenství využila celá řada velkých firem nebo státních institucí, od různých ministerstev přes energetické burzy až po ropné giganty. „Možná nejznámější oblastí, kde oba spojili své analytické schopnosti i nasbírané zkušenosti, byly v 90. letech 20. století aukce kmitočtů organizované americkým telekomunikačním úřadem,“ upozornil. Přední analytik Lukáš Kovanda v této souvislosti doplnil, že vedle aukce telekomunikačních sítí Milgrom také radil např. firmám jako Yahoo či Google s koncipováním jejich aukcí inzertního prostoru.

Ole Jann z CERGE-EI, což je společné akademického pracoviště Národohospodářského ústavu AV ČR a Univerzity Karlovy, informoval, že každý den změní vlastníka prostřednictvím aukcí aktiva v hodnotě miliard dolarů, a to když vlády nebo firmy vydávají dluhopisy, když se draží licence pro těžbu přírodních surovin nebo probíhají aukce kmitočtů pro mobilní sítě, nebo když vlády zadávají veřejné zakázky. „Skutečnost, že aukce jsou všudypřítomnou součástí ekonomiky, ačkoliv o nich často vůbec nepřemýšlíme, je z nemalé části zásluhou výzkumu, kterému se Milgrom věnuje od 70. let minulého století,“ řekl. Migrom je přitom členem výkonného a dozorčího výboru CERGE-EI a současně třetím z členů výboru, který obdržel Nobelovu cenu. „Letošní udělení ceny za ekonomické vědy je důkazem, že ekonomie skutečně ovlivňuje každého. A jako u každé vědy - ukazuje se, že dobrá teorie je zároveň tím nejlepším nástrojem pro aplikační praxi,“ konstatoval ředitel CERGE-EI Sergey Slobodyan.

Analytik Natland Petr Bartoň upozornil, že je to v posledních 15 letech již několikátá cena za aukce a jejich optimální design. „To odráží rostoucí důležitost správného rozdělování vzácných věcí, především státem. Většina věcí, kterých „je jenom jedna,“ vytváří státní monopol. Ten pak může stát přidělovat korupčně svým známým, nebo spravedlivě na základě aukce. Díky Wilsonovi a Milgromovi to lze dělat dobře, a nemusíme tak být svědky „karlovarských losovaček“,“ sdělil. Uzavřel, že český stát bohužel v komparaci se sousedy používá aukcí stále příliš málo.

Odborné prameny:

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ekonomove-diky-novym-laureatum-nobelovy-ceny-jsou-aukce-bezne/1944965,

https://www.e15.cz/zahranicni/vysvetlili-jak-se-lide-chovaji-na-aukcich-ted-za-to-ziskali-nobelovu-cenu-za-ekonomii-1374061,

https://knihovna.vse.cz/nobel/#:~:text=Nobelova%20cena%20za%20ekonomii%20(NC,cenu%2C%20je%20tak%20b%C4%9B%C5%BEn%C4%9B%20ozna%C4%8Dov%C3%A1na.,

https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/,

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/nobelovu-cenu-za-ekonomii-ziskali-americane-milgrom-a-wilson/r~b782347c0c7111eba25cac1f6b220ee8/.

 

Mgr. Petr Jezdinský (s využitím výše uvedených zdrojů)