Dr. Tomáš Mádl věnoval interview o filatelii pro internetový časopis PRESTIGE life style.

Vážení čtenáři, milí klienti, pan JUDr. Tomáš Mádl, zakladatel a vlastník skupiny JURIS REAL a historicky první prezident PRESTIGE PHILATELY CLUB PRAGUE, v atraktivní formě pohovořil nejen o svém koníčku, ale i o soustavné filatelistické práci, výše zmíněném prestižním pražském klubu, velmi úspěšném Biennale v Národním muzeu či v neposlední řadě i o přijetí do Club de Monte Carlo de l’Elite de la Philatélie.

Obrázek: Dr. Tomáš Mádl, zakladatel a vlastník skupiny JURIS REAL a historicky první prezident PRESTIGE PHILATELY CLUB PRAGUE

PPCP_IMG_2171-768x1152

Zdroj: www.ppcp.cz, vlastní zpracování, 2021

Celý rozhovor si nezaujatě můžete přečíst na: http://www.elisting.cz/prestige-media.

V Praze dne 28. května 2021

Mgr. Petr Jezdinský