Exekutorský úřad Prachatice poskytuje dlužníkům slevu na exekuce.

13.5.2022

Vážení čtenáři, milí klienti, vhledem k tomu, že skupina JURIS REAL se při své realitně-právní činnosti dlouhodobě a úspěšně věnuje od nepaměti výkupům exekučně zatížených nemovitostí, nemohli jsme přehlédnout v médiích níže uvedenou, velmi zajímavou zprávu. Exekutorský úřad Prachatice totiž vyhlásil 5. května 2022 kampaň, během které  se mohou povinní zbavit úroků a rovněž většiny poplatků za vedení exekuce.

Cílemtéto bohulibé kampaně“ je uhradit pohledávky privátních věřitelů. V případě konkrétních obchodních korporací tak postačí, pakliže dlužník uhradí pouze jistinu dluhu, tj. základ bez úroků a dalšího příslušenství, a dále min. náklady exekuce. Ty činí v dotčených řízeních podle zákona 7.865 Kč.

Vše ostatní nad rámec jistiny a nákladů exekuce se povinnému odpouští. Sleva na exekuci se tak pohybuje od 30 do 60 procent. Většinou se totiž jedná o stará řízení, o exekuce nařízené před 10 a více lety. Takže úroky a příslušenství tam za tuto dobu značně narostly,“ vysvětluje autor projektu Kamil Košina, soudní exekutor Exekutorského úřadu Prachatice.

Do projektu se dosud zapojily společnosti s ručením omezeným JK Chaloupky Komárov, Kandahár a SONSTAV. Dlužníkům prostřednictvím prachatického exekutorského úřadu nabízejí mimořádné smazání úroků, sankcí a dalšího příslušenství, které se s jejich závazky pojí.

Jak o slevu na exekuci požádat? Na webu www.exekutor-prachatice.cz stačí vyplnit kontaktní formulář a úřad se s vámi spojí.

Vyčíslí vám přesnou částku k úhradě, kterou musíte zaplatit dle pokynů na účet č. 285063450/0300. Po tomto částečném uhrazení exekuce se řízení zastaví, čímž je povinný osvobozen od celého závazku.

Kampaň Férové exekuce trvá do 31. srpna. Do té doby musí dlužník nejen podat žádost prostřednictvím Exekutorského úřadu Prachatice, ale také uhradit stanovenou částku.

Mgr. Petr Jezdinský (za pomoci Exekutorského úřadu Prachatice, webů Hypoindex.cz a Měšec.cz)