JUDr. Tomáš Mádl byl dnes hostem Lucie Výborné v dopoledním vysílání Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu.

Vážení čtenáři a klienti, je to právě rok a jeden den, co byl u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného československého státu, založen Prestige Philately Club Prague, jehož prvním prezidentem se stal JUDr. Tomáš Mádl, ředitel Společné realitní a advokátní kanceláře JURIS REAL, spol. s r. o.

Cílem PPCP je spojit přední sběratele, experty a investory ve filatelii, aby nejen svou sběratelskou aktivitou, nýbrž i celkovým významem a kreditem své osobnosti prezentovali nejvyšší kvality a tradiční prestiž filatelie ve společnosti. Prestige Philately Club Prague mj. chrání i historicko-kulturní odkaz československé známky, resp. filatelie, která vzbuzuje ve světě tradičně nejen obrovský ohlas široké laické veřejnosti, nýbrž zejména velké uznání světových (špičkových) filatelistů.

Obrázek č. 1: Logo PPCP

download-7934f4

Zdroj: www.google.com, vlastní zpracování, 2019

Toto významné, byť jednoroční výročí, může být důvodem pro určité bilancování či jen krátké zamyšlení. Nejen že se součástí tohoto významného filatelistického klubu stali význační filatelisté, ale klub zažil obrovský diplomatický úspěch na Stockholmii, kterou zaštiťoval švédský král Karel XVI. Gustav a sám pan JUDr. Tomáš Mádl pak získal od mezinárodní jury zlatou medaili na světové filatelistické výstavě v čínském Wuhanu a hlavně se stal i členem vůbec nejvýznamnější filatelistické organizace, kterou je Club de Monte Carlo-de l'Elite de la Philatélie.

A jak je již avizováno v názvu naší aktuality, byl dnes Dr. Tomáš Mádl hostem Lucie Výborné v dopoledním vysílání Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu, kde se probírala nejrůznější témata ze světa československé filatelie, která je velmi symbolicky protkána nelehkou historií našeho státu. Stejně tak je Československý rozhlas úzce spojen s dějinami Československa, resp. s revolučními květnovými dny v Praze v roce 1945 a vojenskou okupací vojsky Varšavské smlouvy v srpnových dnech roku 1968.

Ostatně celý rozhovor Lucie Výborné s JUDr. Tomášem Mádlem si můžete poslechnout a zhlédnout na: https://radiozurnal.rozhlas.cz/znamky-jsou-o-pribezich-diky-nim-jsou-nadcasove-vysvetluje-filatelista-madl-8097026.

Obrázek č. 2: Dr. Tomáš Mádl v rozhlasovém studiu

9689bb50c5162e404b2cea7e990b0843

Zdroj: https://radiozurnal.rozhlas.cz/znamky-jsou-o-pribezich-diky-nim-jsou-nadcasove-vysvetluje-filatelista-madl-8097026, vlastní zpracování, 2019

A co říci na úplný závěr? Přejme Prestige Philately Club Prague mnoho zdaru, a to především při mezinárodní reprezentaci české a slovenské filatelie!

 

V Praze dne 29. 10. 2019

Mgr. Petr Jezdinský