JUDr. Tomáš Mádl byl přijat do Club de Monte Carlo de l’Elite de la Philatélie.

Přijetí Dr. Tomáše Mádla předcházelo cca 6-měsíční seznamování a přijímací řízení ze strany vedení. Svým celkovým významem a prezentací Tomáš Mádl dosáhl hned tří doporučení od stávajících členů jmenovaného prestižního klubu. V neposlední řadě Prestige Philately Club Prague, jehož je právě JUDr. Tomáš Mádl prezidentem, opětovně vzbudil v zahraničí až nečekaný zájem světových filatelistických elit. V současné době Je Dr. Tomáš Mádl jediným zástupcem filatelistů z východního bloku.

Obrázek č. 1: Znak prestižního monackého klubu

clubdemontecarlo

Zdroj: https://www.monacophil.eu/en/club.html#, vlastní zpracování, 2019

Obrázek č. 2: Uvítací dopis

img290

Zdroj: http://www.ppcp.cz/event/club-de-monte-carlo-prijal-do-svych-rad-prezidenta-ppcp-dr-tomase-madla/, vlastní zpracování, 2019

Obrázek č. 3: Monacké Muzeum známek a mincí, sídlo CMC v Monackém knížectví (ve Fontvieille)

pic07

Zdroj: https://www.monacophil.eu/en/club.html#, vlastní zpracování, 2019

Club de Monte Carlo (CMC) je přitom nejprestižnějším existujícím společenstvím sběratelů známek na světě, mezi které patří muzea i přední filatelisté. Má pouze 100 členů, mezi které můžeme např. zařadit královnu Alžbětu II., monackého knížete Alberta II., National Postal Musem - Smithsonian Istitution (Národní poštovní muzeum ve Washingtonu), resp. vlastníky zejména klasických rarit, jako je Joseph Hackmey atd.

Tomáš Mádl je mezi předními sběrateli známek konzistentně oceňován zejména jako držitel dvou Large Gold Medals ze světových výstav za svou sbírku Československo 1918-1939. Současně prokázal vlastnictví významných vzácností ze světové klasiky, které jsou pro Club de Monte Carlo de l’Elite de la Philatélie prioritní.

V Praze dne 13. července 2019

Mgr. Petr Jezdinský (s využitím Prestige Philately Club Prague)