JUDr. Tomáš Mádl: Filatelie v době geopolitické a ekonomické krize poskytuje investorům stabilitu.

Vážení klienti, milí čtenáři, Dr. Tomáš Mádl, právník, developer a zakladatel skupiny JURIS REAL poskytl v nedávné době řadu zajímavých rozhovorů o filatelii v byznysových, právních a tradičních českých médiích, tj. v časopisu Lawyers&Bussines (magazínu pro advokacii a byznys) a Mladý svět.

Zmínil v nich zejména stabilitu a finanční výnosnost (vedle samozřejmě ze sociologického pohledu nezpochybnitelné hodnotové stránky věci) v současné velmi komplikované geopolitické a národohospodářské situaci, i když velmi hodnotné známky z prvorepublikového Československa jsou aktuálně „nedostatkovým zbožím“ a jejich cena je poměrně „vyšponovaná“.

 

JUDr. Tomáš Mádl taktéž připomněl socio-kulturní podstatu a aspekt filatelie, kdy při sbírání známek člověk a dítě automaticky a nenásilně (dobrovolně) získává znalosti z výtvarného umění, zeměpisu či dějepisu.

 

Obrázek: JUDr. Tomáš Mádl, zakladatel Skupiny JURIS REAL, úspěšný právník a developer

5629739_

Zdroj: www.ppcp.cz, vlastní zpracování, 2022

 

V Praze dne 2. dubna 2022

Mgr. Petr Jezdinský