JUDr. Tomáš Mádl poskytl v srpnu rozhovor pro HIGH LEVEL MAGAZIN.

Vážení čtenáři, filatelie byla vždy úzce spojeny s historií různých států, monarchií, království i státních pošt. Cílem pražského klubu je proto spojit přední sběratele, experty a investory ve filatelii, aby nejen svou sběratelskou aktivitou, nýbrž i celkovým významem a kreditem své osobnosti prezentovali nejvyšší hodnoty a tradiční prestiž filatelie v soudobé společnosti.

Obrázek č. 1: Druhá stránka rozhovoru

img337-724x1024

Zdroj: https://www.ppcp.cz/category/pcpp-v-mediich/, vlastní zpracování, 2019

Mj. se v tomto rozhovoru uvádí, že: Jedna malá poštovní známka může mít hodnotu činžovního domu nebo dokonce hotelu s personálem, jak o tom píše světoznámý spisovatel Bohumil Hrabal ve svém báječném románu „Obsluhoval jsem anglického krále“. Přitom se toto jmění vejde do kapsičky u vesty nebo do malé pudřenky. Na rozdíl od zlata je historie známek poměrně krátká, její vznik se datuje od roku 1840. Ty nejlepší a nejcennější známky navíc fascinují svým přesným a úžasným rodokmenem. U každé sběratelské známky se totiž eviduje její historie, a to jednak na základě historie jejich majitelů, ale i podle hodnoty, za kterou byla známka pořízena. Často je to velmi působivé a dobrodružné čtení. Obecně jsou známky jako alternativní investiční komodita jednoznačně na vzestupu. Před patnácti lety nebylo tolik kapitálu ani kupců, investoři do známek nebyli v Česku skoro žádní. Impulzem změny byla poslední globální krize. Tehdy čeští investoři začali řešit alternativní investice. Zjistili, že ve světě jsou v portfoliích bohatých investorů známky už dávno. Navíc za konjunktury posledních let se objevilo spoustu volného kapitálu. Známky jsou dlouhodobá alternativní investice, která ale rozhodně není pro každého. A když se podíváte na investiční výnos některých nejznámějších známek, tak budete hodně překvapeni. Např. klasické známky z USA a speciality z britských kolonií prokazatelně udělaly za deset let tržní výnos 300 procent. Jsou to ovšem vybrané kousky, které tvoří promile celého filatelistického trhu. Roli hraje celá řada faktorů. Mj. i to, za jakou měnu kupujete a v jaké měně budete prodávat. Známky jsou komodita mnohem složitější než zlato nebo diamanty. Nutně potřebujete poradce. Nejlepší věci přitahují poptávku nepřetržitě. Dolů půjdou jen těžko. Na rozdíl od jiných komodit je ve filatelii jasně definována hodnota objektu. Téměř na každou známku existuje katalogové zařazení. U vzácných položek můžete transparentně sledovat jejich výkony v aukcích. Obdobně jako např. u akcií nebo tradičních komodit typu zlata či diamantů můžete u známek vidět grafy vývoje jejich hodnoty. V metropolích, jako je Londýn, New York nebo ve Švýcarsku, jsou navíc velké skupiny poradců, kteří se na známky zaměřují. Sledují tržní trendy a souvislosti s makroekonomickými daty.

Více (v nezkrácené a originální verzi) se můžete dočíst v tištěné verzi magazínu HIGH LEVEL, popř. na: https://www.highlevelmagazine.com/clanek/nadherny-svet-znamek, resp. na: https://www.ppcp.cz/category/pcpp-v-mediich/.

 

V Praze dne 23. srpna 2019

Mgr. Petr Jezdinský