JUDr. Tomáš Mádl poskytl velmi hodnotný rozhovor pro tématický magazín vydavatelství Economia, a.s. „Investice do umění“.

Vážení klienti, milí čtenáři, v magazínu Investice do umění se široké publikum může od Dr. Mádla dozvědět o: investicích do filatelie (klasická Amerika, britské kolonie, Mauritius, Britská Guyana, Staroaustralské státy, feudální Indie), tradici sbírání známek v Československu, o československé známkové tvorbě jako ukázce umění na té nejvyšší úrovní (Mucha, Švengsbír, Herčík, Švabinský), konvolutu investičního portfolia, stejně jako o úspěšných a neúspěšných investicích do známek (Lichtenštejnsko, Rakousko, Vatikán, Monako).

JUDr. Tomáš Mádl, zakladatel skupiny JURIS REAL

PPCP_IMG_2171-768x1152

Zdroj: PPCP, vlastní zpracování, 2022

 

 

V Praze dne 20. prosince 2022

 

Mgr. Petr Jezdinský (s využitím magazínu Investice do umění)