JUDr. Tomáš Mádl poskytl velmi zajímavý rozhovor pro časopis Interview.

Vážení klienti, milí čtenáři, Dr. Tomáš Mádl, generální ředitel skupiny JURIS REAL, dal v nedávné době podnětné interview, ve kterém popsal své filatelistické začátky, prozradil investiční potenciál poštovních známek, pohovořil o skončeném Biennale v Národním muzeu, stejně jako o pedagogické potenci, která filatelie bezesporu představuje zábavnou formou ve vzdělání dětí a mládeže, a to především v humanitních vědách a uměleckých oborech, jako je zeměpis, dějepis či výtvarná výchova a v neposlední řadě i o jednáních o filatelistických zápůjčkách pro Biennale 2022 ze Smithsonian Institution ve Washingtonu a britské Royal Collection, resp. královské sbírky známek.

Obrázek č. 1: JUDr. Tomáš Mádl na stránkách časopisu Interview

interview-2021-04-13-strana-19

Zdroj: Vlastní archiv Tomáše Mádla, Interview, PPCP, vlastní zpracování 2021

Obrázek č. 2: Hlavní budova Smithsonian Institution ve Washingtonu

1024px-Smithsonian_Building_NR

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Smithson%C5%AFv_institut, vlastní zpracování, 2021

Obrázek č. 3: National Postal Museum (Národní poštovní muzeum, které patří pod hlavičku Smithsonian Institution)

deliveryService

Zdroj: https://www.si.edu/museums/postal-museum?destination=/museums&searchResults=1&id=p1b-1474716020541-1475755828442-0, vlastní zpracování, 2021

Obrázek č. 4: Inverted Jenny (obrácená Jenny), nejslavnější americká známka

download

Zdroj: www.google.cz, vlastní zpracování, 2021

V Praze dne 18. dubna 2021

Mgr. Petr Jezdinský