JUDr. Tomáš Mádl přednášel dne 10. 11. 2021 na půdě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Vážení čtenáři, milí klienti, JUDr. Tomáš Mádl, zakladatel skupiny JURIS REAL a historicky první prezident PRESTIGE PHILATELY CLUB PRAGUE přednášel dne 10. listopadu 2021 spolu s dalšími význačnými filatelisty na slovutné půdě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Nejen filatelistickým, nýbrž i historickým tématem byla meziválečná ČSR republika a její známková tvorba.

Obrázek: Pozvánka na přednášku

PPCP-pozvanka-na-prednasku

Zdroj: PPCP, vlastní zpracování, 2021

 

V Praze dne 15. listopadu 2021

Mgr. Petr Jezdinský