JURIS REAL Living rozjel velmi zajímavé developerské projekty.

Vážení potenciální klienti, milí čtenáři, po svém velmi úspěšném developerském projektu bytového domu Matyáš ve Vraném nad Vltavou, jenž je postaven na výjimečném místě, které je těsně spojeno s řekou Vltavou, a svou skladbou bytů byl velmi konkrétně a adresně určen, jak pro mladé rezidenty, tak i pro rodiny s dětmi, připravila skupina JURIS REAL skrze svou projekční, inženýrskou a developerskou divizi JURIS REAL Living další velmi atraktivní projekty, a to v pražských Štěrboholech a Nučicích u Prahy.

V případě Štěrbohol se jedná o projekt ŘADOVÉ RODINNÉ DOMY ŠTĚRBOHOLY II.ETAPA – S14-S39, které se nacházejí na parcele stavební č. 349/344, 349/345, 370/21, 370/128-172 v katastrálním území Štěrboholy. Termín dokončení stavby, kolaudace či zahájení prodeje, ještě není stanoven.

V případě Nučic jde o projekt, který se skládá z objektu A - rodinný dům o třech bytových jednotkách (A1, A2 a A3) a objektu B - dvou řadových domů (B1 a B2). Termín zahájení realizace prodeje připravujeme již na březen letošního roku.

Pakliže se jedná o development skupiny JURIS REAL, tak ten je výhradně založen na celkové kvalitě provedení, nikoliv na neadresné kvantitě celkového počtu dokončených nemovitostí, který se spíše hodí v podmínkách Československa či České republiky do 70. či 80. let minulého století, kdy se stavěly panelové domy.

Na projektu bytového domu Matyáš ve Vraném nad Vltavou je také vidět, jak naše developerská divize akceptuje přírodu a respektuje nejen urbanistický ráz města, ale i symbiózu s okolní krajinou.

Více informací se můžete dozvědět na: https://www.rkjuris.cz/pripravovane-projetky. Prodej zaštiťuje pan Mgr. Roman Kaplan, který disponuje tel. číslem: 774 335 502 a e-mailem: kaplan@rkjuris.cz.

 

V Praze dne 12. února 2022

Mgr. Petr Jezdinský