JURIS REAL prodává byt na architektonicky hodnotném a přírodně romantickém sídlišti Skřivánek v Ústí nad Labem.

14.6.2020

Vážení čtenáři, vizí dnešní aktuality je vás seznámit s překvapivě malebným okolím sídliště Skřivánek v severočeské metropoli, jež leží nejen na soutoku Labe a Bíliny, nýbrž i s právě dotvářející přírodní kulisou zmíněného sídliště mezi Českým středohořím a Krušnými horami, na kterém prodává naše realitní makléřka, paní Bc. Pavlína Horáčková, jež disponuje tel. č.: 774 335 508 a e-mailem: horackova@rkjuris.cz, prostorný byt 3+1 o velikosti 73 m2.

Sídliště Skřivánek

Ústecké sídliště Skřivánek je jedno z velkých ústeckých sídlišť, které nechal minulý režim postavit v 60. letech minulého století v Ústí nad Labem (zdroj: https://www.usti-aussig.net/stavby/karta/nazev/33-sidliste-skrivanek).

Autorem projektu sídliště Skřivánek byl Ing. arch. Vladimír Eminger z Krajského projektového ústavu v Ústí nad Labem. Zevrubný územní plán byl vypracován v roce 1962. Sídliště postavily Pozemní stavby Ústí nad Labem v letech 1963 až 1968. Na sídlišti bylo vystavěno celkem 1 635 bytů typu T06B, 2 jesle, 3 mateřské školy, zdravotní středisko s lékárnou, dětské zdravotní středisko, velkoprodejna potravin a průmyslového zboží s restaurací, okrsková prodejna potravin, dům služeb s poštou, údržbářské středisko a sběrna surovin, což naznačuje už na tehdejší ekonomické a společenské poměry bohatou občanskou vybavenost (zdroj: https://www.usti-nad-labem.cz/dejiny/1945-95/ul-8-64.htm). 

Ing. arch. Vladimír Eminger se s největší pravděpodobností inspiroval od Alvara Alta, finského architekta, který vybudoval stavbu, resp. obytný dům na Klopstockstrasse 30-32 v nově vznikající čtvrti Hansaviertel v Západním Berlíně, kam se v roce 1957 sjeli na mezinárodní stavební výstavu nejvýznamnější světoví architekti jako gesto otevřenosti Západního Německa vůči světu (zdroj: https://hansaviertel.berlin/ a https://navi.finnisharchitecture.fi/hansaviertel-apartment-house/).

Obrázek č. 1: Bytový dům architekta Alvara Alta na Klopstockstrasse 30-32 v Hansaviertel v Berlíně

aalto_F_Rep_290_0055593-600x400

Zdroj: https://navi.finnisharchitecture.fi/hansaviertel-apartment-house/, vlastní zpracování, 2020

Součástí výstavby na Skřivánku je i 14 podlažní věžový dům o 72 bytech, který je opakováním mosteckých atypických panelových věžových domů z prvků T06B vypracovaných Ing. arch. Luďkem Filipem. Autor ústeckého „věžáku“ je Ing. Blahoslav Vrba. Projekt byl zpracován v roce 1965. Postavily ho Pozemní stavby Ústí nad Labem v letech 1965 až 1967 (zdroj: https://www.usti-nad-labem.cz/dejiny/1945-95/ul-8-64.htm).

Obrázek č. 2: Letecký pohled na sídliště v 60. letech minulého století

ff7bdb3f74140_gallery

zdroj: https://www.usti-aussig.net/stavby/karta/nazev/33-sidliste-skrivanek, vlastní zpracování, 2020

Obrázek č. 3: Prodejna s potravinami na sídlišti Skřivánek při dostavbě sídliště

1b8ce1c967830_gallery

zdroj: https://www.usti-aussig.net/stavby/karta/nazev/33-sidliste-skrivanek, vlastní zpracování, 2020

K samotnému „Ústí“ pak můžeme konstatovat, že zde žije 93 tisíc obyvatel (je součástí půlmilionové severočeské aglomerace), je taktéž univerzitním městem (sídlí zde Univerzita Jana Evangelisty Purkyně) s průmyslovou tradicí a sportovním zázemím a v neposlední řadě i důležitým silničním a železničním uzlem.

Nedávná historie

Ve dnech 17. a 19. dubna 1945 byla pětina městského centra nálety spojeneckých leteckých sborů (armád) de facto srovnána se zemí, což si vyžádalo více než 500 lidských životů. Útoky způsobily citelné zásahy nacistům, došlo ale i na tragické omyly, jejichž civilní oběti se staly vděčným soustem propagandy, jak té nacistické, tak i pozdější komunistické. Po nástupu komunistického režimu se pokračovalo s odstraňováním válečných škod a rozvíjel se těžký průmysl. Na počátku 60. let město přijalo plán komplexní přestavby, který počítal se zbouráním drtivé většiny historické zástavby v centru a nahrazení moderní výstavbou. Ten se následně skutečně uplatnil zejména v 70. a 80. letech, kdy byly prováděny rozsáhlé plošné asanace, budovaly se nové masivní objekty na místech původní zástavby, dopravní stavby a celkově se změnil i ráz městského jádra. Současně se budovalo množství sídlišť většinou na vyvýšených místech města z důvodu lepšího stavu ovzduší (zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ast%C3%AD_nad_Labem).

Přírodní památky a enviromentální ochrana

Ústí nad Labem, které leží na soutoku řek Labe a Bíliny, se rozkládá v hlubokém údolí (až 500 m) Labe nazývaném Porta Bohemica a na okolních svazích a vyvýšeninách. Kotlinu ohraničují severní Mariánská a jihovýchodní Střekovská skála, vrchy Větruše na jihu a Sedlo na východě. Četná údolí a rokle s vodopády zde vyhloubilo množství menších potoků ústících do obou řek. Většina území spadá pod Verneřickou část Českého středohoří. Menší západní části města spadají pod Mosteckou uhelnou pánev a v minulosti se zde těžilo hnědé uhlí. Na severozápad od města se nachází Krušné hory. Nejvyšší hory na jihu města nad Brnou dosahují výšky až 630 metrů nad mořem a nejnižší bod naměřený při hladině Labe má 131 m n. m. Na území Ústí nad Labem zasahuje šest zvláště chráněných území. Z velkoplošných jde o CHKO České středohoří. Maloplošní chráněná území zastupují dvě přírodní památky, a to Divoká rokle v Mojžíři a Loupežnická jeskyně u Svádova, dvě přírodní rezervace, v podobě Kozího vrchu u Mojžíře a Sluneční stráně v Brné, a národní přírodní památka Vrkoč ve Váňově. Dále se na území města nachází dohromady 20 památných stromů (zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ast%C3%AD_nad_Labem).

„Bohatý život v Ústí“

Město sevřené v údolí Labe nabízí spousty zajímavých cestovatelských zážitků. Rodiny s dětmi tak např. ocení zoologickou zahradu, zrcadlové bludiště, modelová kolejiště nebo hrad Střekov, na obdivovatele moderní architektury čeká Mariánský most, stavební kuriozity zastupuje kostel se šikmou věží atd. (viz níže). Z centra severočeské metropole je možné se vyvést moderní kabinovou lanovkou k výletnímu zámečku Větruše. Vyjma restaurace a kavárny tu lze najít vyhlídkovou věž, tenisové kurty a další sportoviště. Dětem se určitě zalíbí přírodní a zrcadlové bludiště s pokřivenými zrcadly a dětský koutek s prolézačkami, pískovištěm a lavičkami. Od Větruše Vás rozsáhlá síť turisticky značených stezek dovede na další impozantní místa v okolí. Po Nebeských schůdcích se dá sejít na nábřeží Labe. V samotném centru města si návštěvníci mohou prohlédnout Mariánský most a kostel Nanebevzetí Panny Marie, jehož 65 metrů vysoká věž se po bombardování za druhé světové války vychýlila o 201 cm od šikmé osy. Na strmých svazích za Mariánskou skálou lze objevit zoologickou zahradu. Oblíbeným cílem rodin s dětmi je rovněž zámek v Trmicích s výstavou modelových kolejišť. V letních měsících parného léta je možné využít rekreační oblast kolem jezera Milada anebo Termální koupaliště Brná. Hráči golfu naleznou zajímavé hřiště na upravených terasách Všebořického dolu (zdroj: https://www.kudyznudy.cz/kam-pojedete/severozapadni-cechy/krusne-hory-a-podkrusnohori/usti-nad-labem).

Ústí nad Labem a jeho překrásné okolí na fotkách

Obrázek č. 4: Porta Bohemica, česká brána do Českého středohoří

164dce1b-6943-4d72-8d38-1b97ae46fec3

Zdroj: https://www.kudyznudy.cz/aktivity/porta-bohemica-ceska-brana-do-ceskeho-stredohori, vlastní zpracování, 2020

Obrázek č. 5: Vodopád nad Váňovem

220px-Stredohori_vodopad

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Porta_Bohemica, vlastní zpracování, 2020

Obrázek č. 6: Lanovka na Větruši

f515ed6c-420e-48a4-a2d3-52f323f095a3

Zdroj: https://www.kudyznudy.cz/aktivity/lanova-draha-vetruse, vlastní zpracování, 2020

Obrázek č. 7: Zámeček na Větruši

a7bfdb8b-3cad-4f95-8bc5-5764aa2b29d9

Zdroj: https://www.kudyznudy.cz/aktivity/lanova-draha-vetruse, vlastní zpracování, 2020

Obrázek č. 8: Majestátní hrad Střekov, kde čerpali inspiraci hudební skladatel Richard Wágner, jenž zde našel múzu ke koncipování opery Tannhäuser, německý básník a prozaik Johann Wolfgang Goethe a český literát Karel Hynek Mácha, představitel českého romantismu a zakladatel moderní české poezie.

594aedc8-7fe8-4785-ae68-98d61d414f16

Zdroj: https://www.kudyznudy.cz/aktivity/tajuplny-hrad-strekov, vlastní zpracování, 2020

Obrázek č. 9. Mariánský most přes Labe

650b4dfc-8c6d-4708-92b0-3abe8b003929

Zdroj: https://www.kudyznudy.cz/aktivity/mariansky-most-usti-nad-labem, vlastní zpracování, 2020

Obrázek č. 10: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, se čtvrtou nejšikmější věží v Evropě

bdf3f1a5-74db-461d-95e8-e830236962d3

Zdroj: https://www.kudyznudy.cz/aktivity/kostel-nanebevzeti-panny-marie-v-usti-nad-labem, vlastní zpracování, 2020

Obrázek č. 11: Jezero Milada, třetí největší jezero v České republice

milada-2

Zdroj: https://www.kudyznudy.cz/aktivity/jezero-milada-treti-nejvetsi-jezero-v-ceske-repu, vlastní zpracování, 2020

 

Mgr. Petr Jezdinský