JURIS REAL se pokorně loučí s letošním nelehkým rokem, který zásadně ovlivnil životy našich spoluobčanů.

22.12.2020

Vážení klienti, obchodní partneři, kolegové z realitní, developerské a dražební branže, milí čtenáři, jako poslední námět letošního roku jsme na webových stránkách naší společnosti jistě mohli zvolit „např.“: Ceny bytů, nový realitní zákon (pozn. zákon o realitním zprostředkování), zrušení daně z nabytí nemovitosti či legislativní přípravu nového stavebního zákona. Tato vyjmenovaná témata skutečně v roce 2020 snad nejvíce rezonovala i v české společnosti, přičemž ale zase např. realitní kanceláře, které se na realitní zákon poctivě připravovaly, neměly s jeho praktickou implementací do firemního života žádné obtíže.

Nicméně vzhledem k celosvětové pandemii koronaviru a vládním restrikcím napříč všemi zeměmi světa, které spočívají v době nouzového stavu i v omezení některých základních občanských práv a svobod, jako svobody shromažďování, cestování či podnikání, věnujeme dnešní pojednání velmi unikátní nemovitosti. Vždyť nedaleko sídla našich společností, tj. Šrobárovy vily, se nachází Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a zatímco většina Čechů, Moravanů a Slezanů bude na Štědrý večer doma slavit Vánoce, doktorku Hanu Krásovou a zdravotní sestru Annu Rujákovou čeká náročná služba ve vinohradské nemocnici. Na oddělení ARO se v době, kdy si ostatní vychutnávají kapra a rozbalují dárky, budou starat o nejtěžší případy pacientů s covidem-19, a pevně věří, že alespoň v tento sváteční den žádný z pacientů nezemře.

Nejedná se přitom o imobilii nějak pompézní nebo dokonce určenou na prodej. Spousta lidí ji ani logicky nezná. Avšak snad celý svět zná tu překrásnou vánoční píseň „Tichá noc, svatá noc“, která na tomto místě v obci Oberndorf u Salzburgu poprvé zazněla na Štědrý den roku 1818. K prvnímu představení došlo v tehdy farním kostele svatého Nikoly (Mikuláše) ředitelem školy Franzem Xaverem Gruberem a mladým knězem Josephem Mohrem. Vzhledem k tomu, že v 90. letech 19. století několik povodní na řece Salzach (Solná) zničilo velkou část Oberndorfu, byl kostelíček bohužel nakonec zbořen a na jeho místě byla v roce 1937 postavena pamětní kaple.

Obrázek č. 1: Pamětní kaple Tichá noc, která stojí na místě zbořeného kostela.

Ticha noc - kaplicka

Zdroj: https://www.dovolenavalpach.com/blog/ticha-noc-svata-noc-slavi-200-let, vlastní zpracování, 2020

Kaplička Tiché noci je jasným příkladem toho, že v jednoduchosti je krása. Má půdorys ve tvaru osmiúhelníku, zvonovou střechu s lucernou a portál s klenutou střechou. Její interiér je velmi prostý, zdobí jej oltář s vysokým reliéfem Narození Páně a vitráže, které vyobrazují autory písně. Kaple je veřejnosti zpřístupněna po celý rok a půlhodinová komentovaná prohlídka vás vyjde přibližně na 3 eura za osobu. V bývalém farním domě v těsné blízkosti kaple pak najdete rovněž muzeum (Stille Nacht Museum), které mapuje veškerou historii koledy i život jejích autorů. Za vstup do muzea zaplatíte 4,5 eura.

Obrázek č. 2: Typická krajina u Salzburgu

Ticha noc - hudebnici

Zdroj: https://www.dovolenavalpach.com/blog/ticha-noc-svata-noc-slavi-200-let, vlastní zpracování, 2020

Námi zvolené téma je přitom velmi aktuální, neboť tato světoznámá vánoční koleda se zrodila v nelehké době. Joseph Mohr, duchovní ve městě Salzburg, napsal v roce 1816 báseň, která měla šest slok. Šlo mu především o vyjádření pospolitosti a spojení lidí. Jako farář měl k lidem blízko, znal jejich starosti a trápení. Z textu básně je znát hloubka jeho víry, kterou chtěl ostatním lidem darovat naději a víru v lepší časy. O dva roky později se Joseph Mohr v rámci své pastýřské (duchovní) služby přesunul právě do Oberndorfu u Salzburgu, kde se setkal s učitelem Franzem Xaverem Gruberem a požádal ho o zhudebnění své básně. Přitom sesterské město přes řeku Salzach je Laufen v Bavorsku (Německu). Městečko totiž bylo rozděleno na dvě části v důsledku napoleonských válek, kdy bylo v roce 1816 po vídeňském kongresu územně rozčleněno bývalé knížectví salcburských arcibiskupů na část převzatou Bavorským královstvím a část převzatou Rakouskem.

Obrázek č. 3: Původní rukopis

RS1094_autograph01-lpr-300x222.jpg.pagespeed.ce.J1qa4S_WiB

Zdroj: https://www.stillenacht.com/cs/pisen/vznik/, vlastní zpracování, 2020

Na svůj rozlet do světa si musela píseň počkat několik let. Karl Mauracher, stavitel varhan z Zillertalského údolí, si při svých cestách píseň oblíbil a přivezl ji ze Salcburska do Tyrolska. V roce 1830 byli v Tyrolsku známí tzv. „Tyrolští národní pěvci“. Jednalo se o hudebně nadané rodiny sedláků, které si v zimě přivydělávaly prodejem zboží na trzích po celé Evropě. Aby přilákaly zákazníky, často zpívaly lidové písně ze své domoviny, „Tichou noc, svatou noc“ nevyjímaje. Za rozšíření této nádherné písně do celého světa můžeme však poděkovat především sourozencům Strasserů z Hippachu a rodině Rainerů z Fügenu., kteří byli nejznámějšími představiteli tyrolských národních pěvců a pomohli přinést píseň do Evropy, Ameriky i Ruska. Dalšími rozšiřovateli písně byli misionáři na svých cestách. S pěveckými sbory ze Salcburska se v polovině 19. století pravděpodobně dostala píseň i do Čech a na Moravu. Populárnost této vánoční koledy v České republice pak koneckonců dokazuje i rakouský web: https://www.stillenacht.com/cs/akce-2/ v češtině.

Vážení klienti, obchodní partneři, kolegové z realitní, developerské a dražební branže, milí čtenáři, přejeme vám Vánoce plné štědrosti, pohody, lásky, klidu, a v novém roce hodně štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů!

Mgr. Petr Jezdinský (s využitím webů ČTK, stillenacht.com, dovolenavalpach.com a radynacestu.cz)