Každý šestý rodinný dům či byt v ČR je prý podpojištěný.

20.11.2021

Vážení čtenáři, milí klienti, každý šestý rodinný dům či byt je podle výzkumu ČSOB Pojišťovny pojištěn na příliš nízkou částku. Zatímco hodnota nemovitostí skokově roste, v praxi nejsou výjimkou ani smlouvy neměněné 20 let! Velké pojišťovací ústavy tvrdí, že u nich je podíl smluv s nedostatečnou pojistnou částkou malý. Klientům nabízejí tzv. indexaci smluv, to jest tedy jejich aktualizaci.

Generelním (obecným) principem pojištění nemovitosti je to, aby pakliže vznikne škoda na dané realitě, měl by poškozený obdržet od pojišťovny takový objem finančních prostředků, aby si mohl danou imobílii opravit do původního stavu, případně si ji znovu pořídit. U rodinného domu je pojistná částka stanovena na základě takzvané reprodukční hodnoty nemovitosti. Jde o částku, za kterou by se dala nemovitost postavit v podobných rozměrech a z dnešních materiálů, a to kompletně firmou na klíč. U bytu je naopak pojištění nastaveno podle aktuální tržní ceny nemovitosti.

„V praxi se s tzv. podpojištěním setkáváme v několika málo procentech případů pojistných událostí. Podle odborníků platí pravidlo, že čím je smlouva starší, tím je větší předpoklad podpojištění. Setkáváme se i se smlouvami, které lidé neaktualizovali déle než 20 let. A to navzdory tomu, že jsme jim tuto možnost opakovaně aktivně nabízeli,“ sdělil ČTK mluvčí Generali České pojišťovny Jan Marek. Podíl podpojištěných se obtížně odhaduje, bude činit v řádu jednotek procent, a to hlavně u hodně starých smluv, doplnil mluvčí Kooperativy Milan Káňa. Vzhledem k růstu cen stavebních prací a materiálů je podle  jeho mínění určitě třeba se na smlouvu s poradcem podívat, zda není starší než tři roky.

Odpovědnost za správné určení pojistné částky domu je na vlastníkovi, může mu s tím ale pomoci pojišťovna nebo odhadce. Ideálně by majitel nemovitosti měl už při uzavírání pojistné smlouvy mít k dispozici odhad nemovitosti zpracovaný odhadcem, který zahrnuje i reprodukční cenu nemovitosti.

Takzvané podpojištění vzniká tehdy, když si vlastník stanoví pojistnou částku nižší, než je současná hodnota nemovitosti. Nastane-li pojistná událost, likvidátor pojišťovny stanoví reprodukční hodnotu ceny nemovitosti těsně před pojistnou událostí. Tuto cenu porovná s pojistnou částkou stanovenou na smlouvě. Jestliže je částka ve smlouvě nižší, než je aktuální reprodukční cena nemovitosti stanovena likvidátorem, může pojišťovna krátit plnění z pojistné částky stanovené majitelem ve stejném poměru, jako je pojistná částka k reprodukční ceně.

Naše doporučení:

- Abyste se vyhnuli podpojištění své nemovitosti, revidujte pojistku každé dva roky. Ceny na realitním trhu se jen tak nezastaví, a proto je třeba pojistnou částku pravidelně upravovat.

- Při prvním sjednání pojištění si dejte pozor, abyste do smlouvy uvedli správné údaje o rozloze pojišťované nemovitosti v m2. Pokud byste do smlouvy nechali zapsat nižší rozlohu, sníží se i pojistná částka, a tedy také případné plnění.

- Máte-li nemovitost na hypotéku, pojištění je sice podmínkou úvěru, ale jedná se pouze o orientační výpočet tzv. minimální pojistné hodnoty. Slouží jako spodní hranice pro stanovení pojistné částky.

Mgr. Petr Jezdinský (za pomoci Deníku Právo - sobotní vydání dne 16. 10. 2021, ČTK a České spořitelny)