Konec roku je příležitostí k bilancování v Prestige Philately CLUB PRAGUE.

Poslední setkání se uskutečnilo dne 12. prosince v hotelu Alchymist, za účasti 25 členů klubu a 30 hostů. Zmíněné setkání mělo pracovně / společenský ráz.

Velkou ctí, a rovněž velkým úspěchem PPCP a důkazem zájmu o jeho práci v zahraničí byla přítomnost slavných osobností světové filatelie. Setkání navštívil mimo jiné pan Dr. Ulrich Ferchenbauer, proslulý znalec Rakouska a osobnost s historicky největšími zásluhami o rozvoj rakouské filatelie a klasického sbírání, autor nepřekonatelného katalogu z r. 2008, signatář Roll of Distinguished Philatelists, držitel prestižní Crawford Medal atd.

Obrázek č. 1: JUDr. Tomáš Mádl, první prezident PPCP

Vanoce_PPCP_IMG_7037-150x150

Zdroj: https://www.ppcp.cz/event/3-setkani-ppcp/

Hlavním bodem programu pak byla přednáška p. Karla Louise, šéfa Corinphily a spoluvlastníka holdingu Global Philatelic Network, o současných trendech světového filatelistického trhu nejvyšší úrovně z hlediska sběratelských priorit. Velmi zajímavé pojednání o raritách na světových aukcích a o determinaci poptávky skrze historické, „Genealogické“ a sociální kontexty slavných známek a dopisů.

V průběhu večera pak pan D. Kopřiva uvedl krátkou prezentaci o úspěšné účasti PPCP na Monacophilu 2019. Bylo vysloveno zvláštní poděkování předním členům klubu  – J. Stunovi za skvělé nastudování a uvedení přednášky v Monaku a Z. Matějovskému za nezištné poskytnutí reklamního prostoru pro permanentní LED spoty PPCP na 30 atraktivních místech po celé zemi.

V závěru tohoto slavnostního večera byla zhodnocena činnost a výsledky v letošním roce. Byly naplánovány další kroky v oblasti mediálního působení na veřejnosti a zejména při realizaci průlomového projektu – 14 denní výstavy rarit v Národním muzeu na podzim příštího roku.

V Praze dne 26. prosince 2019

Mgr. Petr Jezdinský (upraveno a převzato z webu PPCP, konkrétně z velmi zajímavého textu pana Mgr. Davida Kopřivy)