Kulturní Letná se otevírá dětem.

23.2.2019

Vážení a milí čtenáři, přijměte ještě jedno pozvání na pražskou Letnou, kde dnes začíná Matějská pouť a příští sobotu se zde koná i masopust. Není určitě náhodou, že právě na Letné, kde jeden z našich vůbec nejlepších realitních makléřů, pan Martin Vlček, který disponuje tel. č.: 601 587 147, resp. e-mailem: vlcek@rkjuris.cz, nabízí k pronájmu prostorný byt 3+Kk o velikosti 74, 7m2.

Obrázek č. 1: Pohled z okna inzerovaného bytu mj. na Letenskou vodárenskou věž a komplex obytných budov Molochov

w123h87-k18c7-64f26-pronajem-bytu-3-kk-80m2-praha-7-letna-img-2548-e4853b

Zdroj: JURIS REAL, spol. s r. o., vlastní zpracování, 2018

V sobotu dne 2. března se na Letné koná už tradiční masopust. Tato kulturní akce, nad kterou převzal záštitu Mgr. Jan Čižinský, starosta Městské části Praha 7 se koná na Strossmayerově náměstí od 13:00 hod. do 17:00 hod. V Národním zemědělském muzeu začíná program ale již od 10:00 hod., stejně jako v Národním technickém muzeu od 11:00 hod. (viz níže)!

Obrázek č. 2: Maškarní masky před kostelem sv. Antonína

masopust02

Zdroj: http://www.praguecityline.cz/kalendar-akci-v-praze/akce/letensky-masopust, vlastní zpracování, 2019

Oblíbené masopustní období začínalo už po Třech králích, v této době se na venkově konaly zabíjačky, tancovačky a svatby. Období vyvrcholilo o masopustním úterý, kdy probíhaly rozverné obchůzky maškar. Medvěd (někde kůň) provozoval se všemi ženami symbolický divoký tanec, odkazující na dávné tradice plodnostní magie. Maškary dostávaly pohoštění, nejčastěji smažené koblihy, šišky, slaninu a alkohol. V úterý byl odsouzen symbol masopustní poživačnosti – někde jím byl Bakchus, jinde Masopust ve strakatém kostýmu, příp. Pohřebenář v slaměném oděvu, regionálně také kůň, případně basa. Její pochování symbolizovalo začátek půstu, který mimo konzumace masitých pokrmů zakazoval muziky a tancovačky, Popeleční středou tak začínal čtyřicetidenní půst, který skončil až o Velikonocích. A jaké masky patřily k masopustu? Medvěd, Kobyla, Kozel, Beran, Smrtka, Ženich s nevěstou, Cikánka, Laufr, Šašek, Turek, Žid, Kominík, Kohout, Čáp a mnohé další… Specifikou sedmičkového masopustního průvodu je „obchůzka“ maškar po kulturních institucích, kde je čeká „kulturní pohoštění“. Do Národního technického muzea, Národního zemědělského muzea, Muzea kávy a Galerie Scarabeus, mají všechny maškary vstup zdarma a je pro ně připraven bohatý, kulturní program (zdroj: http://www.praguecityline.cz/kalendar-akci-v-praze/akce/letensky-masopust).

Obrázek č. 3: Plakát kulturního programu

Masopust plakat 2019

Zdroj: https://www.nzm.cz/akce/letensky-masopust-2019, vlastní zpracování, 2019

Národní zemědělské muzeum pak k Letenskému masopustu uvádí následující: „Průvod Letenského masopustu k nám v sobotu 2. března zavítá po 13. hodině, ale už dopoledne od 10 hodin si můžete s dětmi zahrát na muzejním dvoře hru „Ztratilo se zvíře“. V rámci hry děti vyzkouší svou mušku i rychlost, budou hledat stopy a poznávat zvěř. Doplnit energii doporučujeme u stánků s občerstvením, které budou na dvoře k dispozici již od 9 hodin. Pro děti jsou připraveny tři pohádky – Z tajného deníku Smolíčka Pé, Pohádky pana Pohádky, které vycházejí ze známých příběhů dvou klasických pohádek O Budulínkovi a O Červené Karkulce, a třetím představením bude Tak trochu masopustní pohádka. Poté bude následovat odsouzení, symbolické zahubení a oplakávání Bakcha. Na závěr programu se můžete těšit na české lidové tance v provedení Folklorního  spolku Bejvávalo z DDM Prahy 7. O hudební doprovod akce se postarají flašinetář, harmonikář i další muzikanti. V muzeu bude probíhat také výstava Barbory Bálkové – Masky a výstava fotografií z minulých Letenských masopustů. Svoji tvorbu kostýmů a masek představí studenti SPŠ oděvní z Prahy 7, Jablonského 3 (zdroj: https://www.nzm.cz/akce/letensky-masopust-2019).

Prohlídky pro děti a dospělé, resp. pro maškary jsou připravené ale i v sousedním NTM (Národním technickém muzeu). V Národním technickém muzeu jsou k vidění různé expozice, např. o dopravě, stavitelství a architektuře, hutnictví, hornictví, astronomii či chemii atd.

Obrázek č. 4: Budova NTM v Kostelní ulici

hlavni_budova_020_1

Zdroj: www.ntm.cz, vlastní zpracování, 2019

Nejmenší děti ale nejspíše ocení výstavu o cukru a čokoládě. Cukrovarnictví bývalo přitom v Československu pojmem! Cukr byl totiž pro Československo strategickou komoditou, která měla politický vliv, a proto se mu také říkalo „bílé zlato“. Cukrovarníci také od začátku podporovali technické muzeum a měli zásadní podíl na jeho založení v roce 1908. Významným způsobem rovněž přispěli na stavbu budovy NTM na Letné (zdroj: http://www.ntm.cz/expozice/cukr-cokolada).

Obrázek č. 5: Foto z výstavy s názvem „Cukr a čokoláda“

cukr_a_cokolada_0

Zdroj: http://www.ntm.cz/expozice/cukr-cokolada, vlastní zpracování, 2019

Další kulturní program se koná v Letenské vodárenské věži, která stojí v ulici, kde se nachází nabízená imobilie k pronájmu. Od Národního zemědělského muzea se k ní dostaneme nejlépe podél budovy Ministerstva vnitra (tzv. „Kachlíkárny“) a přes ulici Milady Horákové a už dříve zmíněný Molochov.

Obrázek č. 6: Pohled na Letenskou vodárenskou věž v roce 1888 bez současných ulic Milady Horákové a Na Výšinách

220px-Letna_Water_Tower_1888_Mulac

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Letensk%C3%A1_vod%C3%A1rensk%C3%A1_v%C4%9B%C5%BE, vlastní zpracování, 2019

Od „Věže“ se vydáme ulicí Na Výšinách do ulice Jana Zajíce, ve které nalezneme Galerii Scarabeus, kde se koná další program. Základem galerijního konceptu jsou autorské individuální a skupinové výstavy. Ve Scarabeu každoročně probíhá monotematická expozice zaměřená na určitý umělecký obor nebo techniku, mezi které patří: Historie ex libris I, II, Fotografické konfrontace, Paličkovaná krajka, Kanafas – historie a současný design, Smaltovaný šperk, Autorská hračka, Masopustní a karnevalové masky, Rodinná loutková divadla. Jednou za rok mají možnost v galerii Scarabeus představit svoji tvorbu studenti a mladí absolventi uměleckých škol. Součástí prohlídky galerie Scarabeus je také Muzeum kávy alchymista, které je věnováno fenoménu kávy z historického, designového i kulturně společenského hlediska. Výstava fotografií „Pražské kavárny a jejich svět“ dokumentuje vysokou uměleckou úroveň prvorepublikových interiérů. Image novodobého „Letenského Montmartru“ dotváří retro Kavárna a cukrárna alchymista (zdroj: https://www.praha7.cz/volny-cas-prehled/kultura/kulturni-instituce/). Letné se v období tzv. „První republiky“ přezdívalo „Letenský Mortmartre“ nejen díky poloze na kopci a sídlu Akademie výtvarných umění, ale také z toho důvodu, že se zde nacházelo mnoho ateliérů, uměleckých hospůdek a kaváren. Přáním zakladatelky galerie Scarabeus, paní PhDr. Kateřiny Ebelové, Ph.D. bylo navázat na genius loci lokality umístěné poblíž Letenských sadů a Stromovky. Za patnáct let existence bylo v galerii Scarabeus uskutečněno více než 160 výstav prezentujících výtvarnou tvorbu současných českých tvůrců i zahraničních autorů. Od jara do podzimu se výstavní prostory galerie rozšiřují rovněž do zahrady ve vnitrobloku, kde probíhají nejen vernisáže, nýbrž také koncerty, divadelní a taneční vystoupení, autorská čtení a další kulturní aktivity (zdroj: http://www.galeriescarabeus.cz/historie_galerie_scarabeus.htm). Zajímavostí bezesporu je, že v galerii se nachází i velmi dobrá restaurace s pověstnou kuchyní, a tak čekání na vybrané pochutiny, si můžete zpříjemnit prohlídkou výtvarných děl, pakliže nenarazíte na nějakou sparťanskou ikonu, jakou je např. Horst Siegel. Restauraci a galerii navštěvoval i MUDr. Václav Čermák, lékař Sparty a České fotbalové reprezentace, který se o fotbalu klidně bavil s dalšími hosty.

Obrázek č. 7: Výtvarní díla v Galérii Scarabeus I

galerie_vystavy_5

Zdroj: http://www.galeriescarabeus.cz/fotogalerie.htm, vlastní zpracování, 2019

Obrázek č. 8: Výtvarní díla v Galérii Scarabeus II

galerie_vystavy_3

Zdroj: http://www.galeriescarabeus.cz/fotogalerie.htm, vlastní zpracování, 2019

Obrázek č. 9: Poetický vnitroblok Galerie Scarabeus

02

Zdroj: http://www.galeriescarabeus.cz/kontakt_galerie.htm, vlastní zpracování, 2019

Tím končí naše dnešní vyprávění o Letenském masopustu, nikoliv ale o Letné a její atraktivitě. Na počátku našeho vyprávění jsme taktéž hovořili o Matějské pouti. Pakliže se vydáme na Výstaviště pěšky, můžeme se cestou zastavit, pakliže využijeme cestu přes blízkou Stromovku, i u tzv. hlavní budovy Akademie výtvarných umění v ulici U Akademie, kdy určitě nebude vadit krátká odbočka či zajížďka v podobě návratu do Královské obory (Stromovky).

Obrázek č. 10: Budova AVU

hlavni_budova_0

Zdroj: https://www.avu.cz/category/avu-menu/akademie/budovy/hlavn%C3%AD-budova, vlastní zpracování, 2019

Instituce, která si dala za úkol vzdělávat budoucí umělce, má skutečně velice dlouhou historii. Jako „kreslířská akademie“ původně vznikla už na podzim roku 1799. Škola nejprve sídlila v areálu Klementina. K změně statutu školy došlo až na konci 19. století, kdy ji z popudu malíře Julia Mařáka převzala do své správy zemská vláda. Současná hlavní budova školy byla postavena v letech 1897-1903 podle návrhu architekta Václava Roštlapila ve stylu pozdního historismu s patrnými prvky nastupující secese. Vchod do objektu, na který navazuje velkorysé schodiště, je situován ve středu budovy. Na severní stranu, směrem do Stromovky, jsou orientovány velkoryse prosklené malířské a sochařské ateliéry, na jih pak posluchárna a menší učebny. Od roku 1910 zde působila i grafická speciálka pod vedením Maxe Švabinského. Na hlavní budovu navazuje jednoduchý objekt Školy architektury, který zde vznikl v letech 1922-1924 podle návrhu Josefa Gočára a Jana Kotěry. Oba legendární architekti zde také působili jako pedagogové. Později tu začal působit i ateliér restaurování uměleckých děl (zdroj: https://www.praha7.cz/volny-cas-prehled/o-praze-7/pamatky/). Abychom mohli využít na pražské Výstaviště cestu přes přilehlou Stromovku, musíme se vrátit nahoru z ulice U Akademie ke vchodu do Královské obory v ulici nad Královskou oborou, kde se nachází jeden ze vstupů do Stromovky na Horní Letné. Podle přiložené mapky (resp. její dolní části) budeme de facto „kopírovat“ železnici v Královské oboře.

Obrázek č. 11: Mapka Stromovky

stromovka-80

Zdroj: http://www.praguecityline.cz/stromovka-a-vystaviste-v-holesovicich, vlastní zpracování, 2019

Stromovka, původně Královská obora, je majestátní zelený komplex typu anglické zahrady a se svou rozlohou bezmála 95 hektary je mezi pražskými zahradami největší. Každý zde najde, co hledá. Množství cest pro procházky, projížďky na kole či bruslích. Možnost jen tak si lehnout na trávu k vodě, sednout si do příjemné restaurace či s dětmi navštívit nepřeberné množství dětských hřišť. A pro Vás zvídavé zde existuje možnost obdivovat unikátní zavlažovací systém pro Stromovku 16.století – kanál Rudolfovu štolu, která je světovým unikátem (zdroj: http://www.praguecityline.cz/stromovka-a-vystaviste-v-holesovicich).

Obrázek č. 12: Královská obora (Stromovka)

89f22edd-d106-4dc6-962c-45af9edf3504_656_449_crop

Zdroj: http://www.praguecityline.cz/stromovka-a-vystaviste-v-holesovicich, vlastní zpracování, 2019

Obyvatelé metropole ale i mimopražští turisté využili dnešního slunečného dne k návštěvě Matějské pouti, která začala na pražském holešovickém Výstavišti. Stovky atrakcí, včetně novinek jako adrenalinové To Scan a Techno power, si budou moci lidé vyzkoušet po zhruba dva měsíce. Včera i přes poněkud chladnější počasí dorazily do areálu první tisícovky dospělých a dětí. "Start letošní Matějské pouti se vydařil, postupně přichází více a více lidí," sdělila ČTK organizátorka Eva Kočková. Letos podle ní nabídne pouť návštěvníkům nově také farmářské trhy, které se budou konat každý pátek, sobotu a neděli v dolní části areálu. "Další novinkou je předprodej vstupenek v Ticketportal, aby lidé nemuseli stát před Výstavištěm dlouhé fronty," dodala Kočková. Z atrakcí se do Prahy vrátily zahraniční Katapult, Dům naruby nebo oblíbený volný pád Golmine Tower. Z dolní části areálu však zmizela desetiletí stará horská dráha, které byla stejně jako několika dalším atrakcím vypovězena nájemní smlouva. "Náhradou za horskou dráhu máme tři menší bobové dráhy a klasický Super Mouse, který sem jezdí každý rok s holandským lunaparkem," uvedla organizátorka. V dolní i horní části areálu jsou podle ní také dvě nová obří kola. Stejně jako v minulých letech se i letos 1. dubna uskuteční charitativní den pro děti z dětských domovů, azylových domů a handicapované děti. Vedle volného vstupu na atrakce je čeká i hudební vystoupení. Zájemci také mohou na Výstavišti navštívit expozici animačního studia Pixar, které zde představuje skicy, kresby a modely z filmů, jako je Příběh hraček, Auta nebo Ratatouille. Každý rok navštíví Matějskou pouť desetitisíce lidí. Přesnou návštěvnost ale organizátoři neví, protože ve všední den se vstupné neplatí. Loni i přes nepřízeň počasí dorazilo poslední víkend poutě až 50.000 lidí denně. Ceny atrakcí zůstaly na loňské úrovni, víkendové vstupné činí 30 korun. Historii Matějské pouti eviduje Národní knihovna v záznamech od roku 1595, díky únorovému termínu svátku svatého Matěje jde o první jarní pouť v Evropě. Původní poutě se konaly v okolí dejvického kostelíka, v místech, kterým se dnes říká Na Babě nebo U Matěje (zdroj: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/na-matejskou-pout-dorazily-prvni-tisicovky-lidi/1725018). Více o „Matějské“ naleznete na: https://www.vystavistepraha.eu/kalendar-akci/detail/matejska-pout-2019/).

Obrázek č. 13: Atrakce na Matějské pouti, v pozadí je vidět Průmyslový palác.

DSC_0819-1440x568

Zdroj: https://www.vystavistepraha.eu/kalendar-akci/detail/matejska-pout-2019/, vlastní zpracování, 2019

Mgr. Petr Jezdinský