Lhůta pro podání přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, resp. úhrada této daně se posouvá do 31.12.2020.

15.6.2020

Vážení čtenáři a klienti, Společná realitní a advokátní kancelář JURIS REAL, spol. s r. o. není pouze realitní a advokátní kanceláří, která např. prodává či pronajímá reality, resp. provádí výkupy nemovitostí či dražby, ale kanceláří, která dennodenně sleduje legislativní vývoj a má i ve svém týmu daňového poradce, se kterým lze event. změny v daňové problematice i konzultovat. Z tohoto důvodu si autor této aktuality nemohl nevšimnout nenápadné novinky, které si konkurenční realitní kanceláře vůbec nepovšimly (a to zřejmě z prozaického důvodu, že si toho ještě nestačily povšimnout významné právní a ekonomické rubriky internetových i tištěných médií), jež ale jistě bude mít pro futuro ohromné dopady na tuzemský realitní trh.

Jde o novinku z daňové branže, která byla publikována dne 10. června 2020 v bodě III. a IV finančního zpravodaje č. 9/2020 – viz: https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj/2020/financni-zpravodaj-cislo-9-2020-38671, viz také: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-prodlouzeni-danovych-ule-38663.

Foto č. 1: Budova ministerstva financí na Malé Straně, v ulici Letenská 525/15

250px-Letenská,_ministerstvo_financí,_vchod

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_financ%C3%AD_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky, vlastní zpracování, 2020

1. Starší rozhodnutí ministryně financí

Na podání přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, resp. úhradu zmíněné berně (daně) totiž doposavad platilo – pakliže se jednalo o převody nemovitostí, kde byl povolen (proveden) vklad do katastru nemovitostí od 1. prosince 2019 a později – tzv. generální pardon, který spočíval v prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně, resp. úroků z prodlení, a to za podmínky, že daňové přiznání by bývalo bylo podáno, resp. daň uhrazena do 31. srpna 2020.

2. Nové rozhodnutí ministryně financí

(!) Avšak ministryně financí na základě ustanovení § 260 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla v bodech III. a IV. v nejnovějším rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodů mimořádné události, vydaném ve finančním zpravodaji č. 9/2000 pod Č. j. 15195/2020/3901-4 dne 10.6.2020, že lhůty pro podání daňového přiznání a úhradu daně se posouvají až na 31. prosince 2020! Prozaickým důvodem je projednávání návrhu na zrušení daně z nabytí nemovitostí v tzv. 2. čtení v Poslanecké sněmovně dne 16. června 2020.

Foto č. 2: JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., místopředsedkyně vlády a ministryně financí

A-Schillerova_188

Zdroj: https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/alena-schillerova-167019/, vlastní zpracování, 2020

Elitní advokátní kancelář Kocián, Šolc, Balaštík ke shora uvedenému mj. uvádí (viz: https://www.ksb.cz/covid/cs/articles/149_prodlouzeni-obdobi-pro-odlozeni-podani-priznani-k-dani-z-nabyti-nemovitosti-a-uhrady-teto-dane). Jelikož vláda počítá se zrušením daně z nabytí nemovitých věcí, které bude účinné zpětně a bude se týkat daně stanovené od výše uvedeného data, rozhodnutí ministryně financí prodlužuje možnost odkladu bez sankcí až do 31. prosince 2020. Formálně se prominutí týká sankcí spojených s pozdním podáním přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a pozdní úhradou této daně, u nichž lhůta nastala od 31. března 2020 do 30. listopadu 2020 (katastr nemovitostí tedy provedl vklad v období prosinec 2019 až srpen 2020). Cílem či vizí ministerstva je de facto omezit administrativu spojenou s tím, že by do přijetí zákona, kterým se předmětná daň zcela zruší, museli nabyvatelé nemovitostí tuto daň platit a finanční úřady by jim ji posléze musely vracet.

Mgr. Petr Jezdinský (s využitím výše uvedených zdrojů a renomované daňové kanceláře manželů Běhounkových)