Martin Němeček v pořadu Snídaně s Novou seznámil širokou veřejnost s nejznámějšími známkami světa.

Vážení čtenáři, Ing. Martin Němeček, člen PRESTIGE PHILATELY CLUB PRAGUE, jednatel společnosti JURIS REAL Reality, spol. s r. o., úspěšný bankéř, investor a zejména z filatelistického pohledu přední specialista na známky německých kolonií, byl dne 2. listopadu 2020 hostem relace Snídaně s Novou.

Foto č. 1: Martin Němeček při podpisu Zakladatelské listiny PPCP

PPCP_IMG_9189-1024x683

Zdroj: https://www.ppcp.cz/member/martin-nemecek/, vlastní zpracování, 2020

Martin Němeček především široké laické veřejnosti stručně představil PRESTIGE PHILATELY CLUB PRAGUE, aby posléze krátce (ale přitom s profesionální erudicí) posluchače televizního pořadu seznámil i se třemi ikonickými známkami (resp. filatelistickými oblastmi), tj. Penny Black, Modrým mauriciem a Britskou Guyanou.

Foto č. 2: Martin Němeček v živém vysílání televize Nova

IMG-20201106-WA0005

Zdroj: Televize Nova, archiv Martina Němečka, vlastní zpracování, 2020

Tzv. černá jednopennyovka (Penny Black), je první poštovní známkou světa. Byla totiž vydána ve Spojeném království 1. května 1840. S myšlenkou jednotného porta a označovaní poštovní obálky nalepovací známkou indikující, že poštovné bylo předplaceno, přišel ve Velké Británii Sir Rowland Hill. Dříve totiž platila velmi komplikovaná soustava poštovních tarifů a poplatky hradil příjemce zásilky, což přinášelo řadu situací, kdy příjemce nemohl nebo nechtěl zásilku převzít. Sir Rowland Hill byl známý a neúnavný prosazovatel a později i realizátor britské poštovní reformy. Martin Němeček taktéž připomněl, že Penny Black představuje v současné době spolu s čínskými, indickými a ruskými známkami velmi zajímavou investiční příležitost.

Obrázek č. 1: Penny Black, nejstarší poštovní známka na světě. Od jejího vydání přitom uplynulo již neuvěřitelných 180 let.

103px-Penny_black

Zdroj: www.google.com, vlastní zpracování, 2020

Modrý mauricius je zřejmě nejznámější poštovní známkou na světě. Zároveň je jednou z nejcennějších známek světa. Známka modré barvy s nominální hodnotou 2 pence byla vydána spolu se známkou červené barvy (Červený mauricius) s nominální hodnotou 1 penny 20. září 1847 na ostrově Mauricius. Jde o vůbec první známky britské koloniální říše vydané mimo území vlastní Velké Británie, kde byly první známky (Penny Black) vydány v roce 1840 (viz výše). Každá z nich byla vydána v počtu pouhých 500 kusů. Mnoho z nich bylo použito na pozvánkách k plesu, které posílal tehdejší mauricijský guvernér Sir William Maynard Gomm krátce po jejich vydání. Vzácnost těchto známek spočívá zejména v poměrně malém množství známek tohoto vydání, které byly původně vydány s nápisem POST OFFICE (poštovní úřad). O rok později, v roce 1848, byly totiž vydány obdobné známky, ale již se změněným nápisem POST PAID (poštovné zaplaceno), který lépe vystihoval poštovní funkci známek. Ty byly vydány již ve větším množství, takže jejich cena je relativně nižší (nejméně 10násobně).

V srpnu 2016 zakoupil nejcennější dvojici známek Modrého a Červeného mauricia soukromý investor z České republiky za přibližnou cenu 100 milionů korun. Na konci roku 2016 získal tento sběratel v aukci za cenu 2,4 miliónu eur obálku s dvěma Červenými mauricii, tzv. Bombay Cover neboli Bombajský dopis.

Obrázek č. 2: Modrý mauricius

220px-Modry_mauritius

Zdroj: www.google.com, vlastní zpracování, 2020

Roku 1850 byla na Britské Guyaně vydána emise čtyř hodnot - 2C, 4C, 8C a 12C ve čtyřech různých barvách. Toto vydání vzniklo, obdobně jako POST OFFICE na Mauriciu, v lokálních a velmi improvizovaných podmínkách. Jednalo se o urgentní zakázku ze strany šéfa poštovního úřadu E. T. E. Daltona pro tiskárnu novin Royal Gazette v Georgetownu.

Tiskly se kruhové známky pomocí mosazné destičky stočené do tvaru trubky s naletovanými tiskárenskými „typy“, tj. s písmeny a číslicemi tvořícími nápis BRITISH GUIANA a nominální hodnotu. Tištěno ručně obyčejnou tiskařskou barvou na různě barevné papíry, písmena poskládaná nepravidelně a v jiném typu než vyznačený nominál.

Takto velmi neumělé první vydání této kolonie bylo brzy po zrodu filatelie seznáno vzácným a od počátku patřilo k prestižním součástem slavných sbírek. Mezi sběratelskou elitou se ujala vtipná přezdívka „Cotton Reel“, neboť známky nejvíce připomínaly tehdejší ozdobné etikety na koncích špulek s bavlněnými nitěmi. Není ale známo, kdo s tímto nápadem přišel první.

Obrázek č. 3: Zelený Cotton Reel z Britské Guyany

cla_129

Zdroj: www.google.com, vlastní zpracování, 2020

V zimě r. 1856 nepřiplula do tehdejší Demerary (nyní Geogetownu) loď s novými známkami včas a šéf pošty E. T. E. Dalton nechal urychleně vydat další lokální a provizorní emisi a to v tiskárně novin Official Gazette vlastněných firmou Baum & Dallas v Georgetownu. Opět byl použit nekvalitní barevný papír, se shora nanesenou barvou a trpící od počátku jejími abrazemi a opět jednoduchý černý tisk, nyní s napodobeninou „Plachetnice“ z Waterlow, podle představ pánů Bauma a Dallase.

Není třeba dodávat, že E. Dalton nebyl příliš spokojen s výsledkem, stejně jako před 6 lety s kruhovými „Cottonreels“. Přesto byly vydány a v únoru 1856 dány do oběhu 4-centové známky pro dopisy ve třech různých barvách, z toho jedna v barvě „magenta“ tj. fialovo-červená a na tomtéž papíru „magenta“ i známky 1-centové pro lokální novinové zásilky. Vše v „nouzovém“, tedy minimálním nákladu, což od počátku řadí celou emisi ke koloniálním raritám.

Novinová 1C je v současné době známá pouze v jediném exempláři a jest onou legendární „Britskou Guyanou“ a nejdražší známkou světa.

Obrázek č. 4: Britská Guyana One Cent Magenta 1856, vydražena aukční síní Sotheby v roce 2014 za cenu 9, 5 mil. amerických dolarů, která se v současné době nachází ve sbírce Stuarta Weitzmana, obuvnického magnáta.

3a2f504831743be3824ce45e902a4fda_resize=708,614_

Zdroj: www.google.com, vlastní zpracování, 2020

Závěrem relace pan Martin Němeček velmi poutavě vyprávěl jako významný odborník na známky německých kolonií o koloniálních územích Německého císařství, které bylo do roku 1919 dokonce i koloniální velmocí a spravovalo „např.“ Mariany, Marshallovy ostrovy, Karolíny, Německou východní (dnešní Tanzanie, Rwanda, Burundi a západní Afriku (současná Namibie), a taktéž samozřejmě všechny diváky v úplném závěru živého přenosu pozval na Biennale PRESTIGE PHILATELY CLUB PRAGUE do Národního muzea v Praze, které je vzhledem k epidemiologické situaci pouze posunuté, nikoliv ale zrušené.

Obrázek č. 5: Mapa kolonií Německého císařství

DZ8i9ZWWAAAQNZ-

Zdroj: www.google.com, vlastní zpracování, 2020

Foto č. 3: Martin Němeček zprava, moderátor Aleš Lehký a moderátorka Gábina Partyšová (úplně vlevo)

IMG-20201106-WA0007

Zdroj: Televize Nova, archiv Martina Němečka, vlastní zpracování, 2020

V Praze dne 15. listopadu 2020

Mgr. Petr Jezdinský (s využitím TV NOVA a poznámek Mgr. Davida Kopřivy)