Metropole požaduje ve stavebním zákonu ponechání práva obcí a měst na územní plánování.

16.4.2021

Vážení čtenáři, vedení hlavního města hodlá prosadit do návrhu nového stavebního zákona, aby obcím zůstalo právo rozhodovat o územním plánování (o územním plánu), mohly si vytvořit své vlastní stavební předpisy nebo aby mohly dokončit rozdělané územní plány. Požadavky shrnulo hlavní město do tzv. „Čtyř městských artikul“, které představili primátor Zdeněk Hřib, jeho náměstek Petr Hlaváček a ředitel Institutu plánování a rozvoje (IPR) Ondřej Boháč. Podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové však nesmí přechod pořizování územně-plánovací dokumentace ohrozit strategické zájmy státu. O připomínkách město neúspěšně jednalo s Ministerstvem pro místní rozvoj. Nyní jedná i s poslanci, aby změny předložili a návrh zákona upravili. Poslanecká sněmovna projednává návrh zákona od počátku března.

Obrázek č. 1: Nejzásadnější stavebně-technické parametry, které je nutné dodržet při stavbě objektů ve městě či obci.

 konec_psp_1

Zdroj: https://www.iprpraha.cz/novystavebnizakon, vlastní zpracování, 2021

„Bohužel podoba návrhu nového stavebního zákona nesměřuje k posílení samospráv a jejich pravomocí. K urychlení stavebního řízení nedojde tím, že sestěhujeme všechny úředníky na jedno místo,“ konstatoval primátor Zdeněk Hřib. Jako první vznesla Praha požadavek, aby městům zůstala pravomoc rozhodovat o územním plánování, o což by schválením nynějšího návrhu zákona ztratily. Druhá připomínka žádá, aby města měla právní nárok na vlastní stavební předpisy. Ředitel IPR Boháč řekl, že každé město se rozvíjí jinak a nelze přístup centralizovat. Řada měst, mezi nimi např. Praha, Brno nebo Liberec, má rozpracované nové územní plány. Jestliže návrh právního předpisu projde beze změny, budou je moci zahodit a práce na nich tak vyjde naprázdno. Poslední bod hovoří o právu obcí na samosprávu.

Obrázek č. 2: V Tower architekta Radana Hubičky na Pankrácké pláni

Pankrác_V_Tower_1

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/V_Tower, vlastní zpracování, 2021

Náměstek primátora Hlaváček sdělil, že je velmi podstatné se zaměřit nejen na rychlost stavebního povolování, nýbrž také na územní plánování. Pokud nedojde k dohodě v této fázi, celý proces se podle něj nezrychlí. Shody všech aktérů řízení by se mělo dosáhnout právě ve fázi plánování a má se tak podle náměstka dít na úrovni obcí či měst.

Obrázek č. 3: Palác Vinohrady (též Stimbuilding, dříve: Strojimport, Palác STIMB, Casablanca INT), který vyprojektovali architekti Zdeněk Kuna, Zdeněk Stupka a Olivier Honke-Houfek, jenž v roce 1971 postavila milánská společnost FEAL, a který se nachází na jihozápadní straně křižovatky ulic Vinohradská a Jana Želivského.

strojimport2

Zdroj: https://www.earch.cz/cs/revue/zdenek-kuna-architekt-ktery-zmenil-panorama-prahy, vlastní zpracování, 2021

Podle  ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové mají velká města pravdu v tom, že musí mít v rukou silný nástroj, kterým budou ovlivňovat rozvoj svého území. A tím je územní plánování. „Samotné povolování staveb je pak spíše technicistní záležitostí, kterou by měla mít na starosti profesionální státní stavební správa. V tomto principu si rozumíme a já jej dlouhodobě podporují,“ sdělila Dostálová.

Obrázek č. 4: Restaurace Praha EXPO 58 na Letné

f9ca09d7-5fad-4ac2-a7c8-b8b9c00a9bd7

Zdroj: https://www.kudyznudy.cz/aktivity/ceskoslovensky-pavilon-z-vystavy-expo-1958-na-letn, vlastní zpracování, 2021

Jiná věc je podle ní ovšem paragrafové znění takové úpravy. Jak uvedla, přechod pořizování územně-plánovací dokumentace na samosprávy je poměrně zásadní změna, která má široké souvislosti a nesmí ohrozit strategické zájmy státu např. při výstavbě dálnic, železnic nebo přenosové soustavy.

Dále připomněla, že aktuální verze stavebního zákona počítá s vlastními stavebními předpisy pro Prahu, Brno a Ostravu. „Dále jsme vyšli vstříc s prodloužením termínu pro platnost územních plánů, které měly skončit příští rok,“ podotkla Dostálová.

Místo původního návrhu ministerstva poslanci jako základ pro další projednávání odhlasovali komplexní pozměňovací návrh sněmovního hospodářského výboru, který počítá s převodem všech stavebních úřadů pod stát. Nyní organizačně spadají pod obecní úřady, i když vykonávají tzv. přenesenou působnost státní správy a místní politici do jejich rozhodování nesmějí zasahovat. Stavební zákon se připravuje už několik let a vyvolává odborné spory. Výhrady mají Ministerstvo kultury, samosprávy či některé občanské a ekologické spolky.

Mgr. Petr Jezdinský (s využitím Advokátního deníku a webu Institutu plánování a rozvoje)