Ministerstvo financí poslalo zákonné pravomoci České národní banky k připomínkám.

9.9.2018

Česká národní banka (dále jen „ČNB“) by měla získat zákonnou pravomoc určovat parametry hypotečních úvěrů na bydlení. Legislativní novelu zákona o ČNB do připomínkového řízení předložilo ministerstvo financí. Tento návrh již na začátku roku 2017 schválila vláda ČR, tehdejší Sněmovna jej ovšem nestihla před loňskými volbami do Poslanecké sněmovny projednat. Návrh tak MF předložilo znovu. Řada poslanců již při loňském projednávání vyjadřovala obavy, že navrhovaná regulace ztíží dostupnost hypoték, a tím i de facto bydlení.

Veškerá omezení hypoték ze strany ČNB mají přitom aktuálně podobu doporučení hypotečním bankám, poněvadž dosud neexistuje právní předpis, jímž by si česká centrální banka mohla tato pravidla vynutit. Jednotlivé komerční banky se nicméně těmito doporučeními většinou řídí. Má to omezit možná rizika na finančním trhu, a to např. nadměrné zadlužování domácností. Naposledy v červnu ČNB oznámila, že od října rozšíří pravidla pro poskytování hypoték o požadavky na výši příjmu domácnosti. Dluh žadatele o hypotéku by nově neměl překročit devítinásobek jeho ročního čistého příjmu. Žadatel by měl současně na splátku dluhu vynakládat nejvýše 45 procent svého měsíčního čistého příjmu.

ČNB zpřísnila podmínky na hypotečním trhu již několikrát. Poprvé předloni na podzim, kdy obchodním bankám fakticky zakázala půjčovat na celou hodnotu nemovitosti. V dubnu 2017 ČNB zase doporučila neposkytovat hypotéky nad 90 procent ukazatele LTV (poměr výše úvěru k hodnotě zástavy) a omezit i hypoteční úvěry nad 80 procent. Takových mohou hypoteční banky poskytnout jen 15 procent. Právě u těchto ukazatelů legislativní návrh umožňuje centrální bance stanovovat závazné horní hranice. Zároveň ale návrh obsahuje exempci (výjimku), která umožní, aby určité procento z celkového objemu poskytovaných úvěrů nemuselo splňovat horní hranici jednoho nebo více úvěrových ukazatelů. "Tato výjimka zohledňuje především výjimečné případy spotřebitelů, u kterých je požadavek dodržení horní hranice jednoho nebo více úvěrových ukazatelů zcela nedůvodný, např. vzhledem k jejich nestandardním majetkovým poměrům," uvádí legislativní návrh. Objem takových hypotečních úvěrů by neměl přesáhnout pět procent celkového objemu úvěrů zajištěných nemovitostí poskytnutých v předcházejícím kalendářním čtvrtletí. Současně bude muset „banka bank“ minimálně dvakrát ročně přezkoumat podmínky pro nastavené limity. Jestliže je změní, budou podle právní normy účinné čtyři měsíce po zveřejnění. Ukazatele by podle návrhu neměly být použity v případě refinancování hypotéky, nesmí ale být navýšen zůstatek hypotečního úvěru. Bankovním domům pak bude hrozit za nedodržování limitů až desetimilionová pokuta.

Novela zákona dále výslovně doplňuje možnosti ČNB založit k podpoře plnění svých úkolů firmu nebo v takové společnosti vlastnit podíl. "Nejedná se o změnu právního stavu, nicméně dosud se tato eventualita opírala jen o generelně (obecně) definované oprávnění," uvádí návrh. V aplikační praxi by mohlo jít např. o založení výzkumného institutu. Např. rakouská centrální banka má vlastnický podíl v Joint Vienna Institute. V případě Bank of England jde o Centre for Central Banking Studies. Taktéž maďarská centrální banka má vzdělávací institut.

Legislativní předloha dále stanoví, že důvěrné statistické údaje mohou sloužit pro účely plnění úkolů ČNB, jakékoliv jiné použití je třeba považovat za jejich zneužití.

Mění se i metodika výpočtu úroku za nedodržení povinných minimálních rezerv a zaměstnancům ČNB se zakazuje angažmá ve statutárním nebo jiném orgánu obchodní korporace vyjma pověření ze strany České národní banky.

V případě roční zprávy o výsledku hospodaření ČNB do zákona byla doplněna povinnost, aby dokument obsahoval vedle stávající informace o mzdách členů bankovní rady informaci o mzdách vedoucích zaměstnanců v přímé řídicí působnosti bankovní rady. Mělo by tak být poprvé v roční zprávě o výsledku hospodaření ČNB za rok 2019. Novela dále např. ruší omezení pro operace mezi ČNB a „dalšími“ (rozuměj jednotlivými obchodními) bankami. Platná předloha omezuje splatnost operací ČNB s bankami na tři měsíce a předpokládá, že centrální banka usměrňuje fungování pouze na peněžním trhu. To je trh, kde se obchoduje s finančními instrumenty se splatností do jednoho roku. „K bezproblémovému provádění měnové politiky je žádoucí, aby ČNB bylo umožněno obchodovat s širším spektrem aktiv než doposud, a současně s širším okruhem subjektů na finančním trhu, nikoli pouze s bankami, pobočkami zahraničních bank a spořitelními a úvěrními družstvy," konstatuje legislativní návrh zákona.

Deník Hospodářské noviny pak oslovily jednotlivé politické strany, aby se vyjádřily, zda podpoří tento návrh zákona. Proti se vyslovili někteří poslanci za ODS, Piráty, TOP 09, ale také někteří z řad ANO. Pro posílení pravomocí, tj. pro návrh byli spíše poslanci ČSSD a KSČM.

Mgr. Petr Jezdinský