Na stavbu bytů na obyvatele loni pomyslně vyhrál Plzeňský kraj.

11.7.2021

Vážení klienti, milí čtenáři, nejvíce nových bytů v rodinných a bytových domech na obyvatele v České republice se loni začalo stavět v Plzeňském kraji, na 1 000 obyvatel, 16 bytů (jinak stavební firmy v České republice loni celkem zahájily výstavbu nejvíce bytů v Praze, kde jejich počet klesl o dvě pětiny na 3 246). Nejméně to bylo naopak v Ústeckém kraji, a to 1, 38 bytu. Průměr za Českou republiku činil 2, 69 bytu. Podíl rodinných domů (dále i „RD“) na zahájené výstavbě nových bytů pak meziročně vzrostl o šest procentních bodů na 67, 4 procenta. ČTK to vypočítala na základě údajů Českého statistického úřadu (dále jen „ČSÚ“), přičemž v úvahu vzala pouze novostavby, nezapočítala např. stavby nebo rekonstrukce.

V roce 2019 se „pro změnu“ nejintenzivněji stavělo v Praze s 4,39 bytu na 1 000 obyvatel - viz: https://www.stavebni-forum.cz/cs/newsroom/nejintenzivnejsi-je-bytova-vystavba-v-praze/. V meziroční komparaci si tak naše hlavní město pohoršilo o čtyři místa. Liberecký kraj se propadl ze třetího místa na 11. příčku. Naopak Plzeňský kraj byl předloni pátý. Pořadí na posledních třech místech se nezměnilo. Pouze ve třech regionech se intenzita výstavby meziročně zvýšila. Jednalo se o Plzeňský, Ústecký a Pardubický kraj. V Olomouckém kraji zůstala na stejné úrovni. V absolutním počtu nově zahájených staveb bytů byl nejlepší Středočeský kraj s 5 090 byty. Následovaly Jihomoravský kraj (3 846 bytů), Praha (3 666 bytů) a Plzeňský kraj (2 462 bytů). Nejméně novostaveb stavební firmy a jednotlivci zahájili v Karlovarském (617 bytů), Libereckém (933 bytů) a Ústeckém kraji (1 128 bytů). Počet zahájených staveb nových bytů v České republice loni v meziročním porovnání klesl o 11 procent na 28.872. Analytici upozorňují, že bytů se v posledních letech staví málo, hlavně kvůli komplikovanému povolování staveb. Nedostatečná nabídka je podle nich jednou z příčin výrazného cenového růstu. Např. v Praze zdražily nové byty od poloviny roku 2015 takřka o 100 procent. Jako další příčiny odborníci zmiňují rostoucí ceny pozemků, stavebních prací a materiálů, vysoké daňové zatížení nebo zbytečně přísné technické předpisy.

Obrázek č. 1: Bytový dům Matyáš skupiny JURIS REAL ve Vraném nad Vltavou

w600h400wm1-30659-prodej-byty-1-kk-b-492m2-vrane-nad-vltavou-mg-4127-hdr-trava-kopie-fa38d8-0425da

Zdroj: JURIS REAL, vlastní zpracování, 2021

Největší podíl rodinných domů na celkovém počtu zahájených novostaveb existoval loni v Ústeckém kraji (89,4 procenta), kde to ovšem bylo dáno především velmi nízkým počtem bytů v bytových domech. Následovaly Středočeský (89,1 procenta), Moravskoslezský (84,4 procenta) a Jihočeský kraj (82,2 procenta). Výrazně nejnižší podíl pak měla metropole (11,5 procenta). Následovaly Plzeňský (49,9 procenta) a Karlovarský kraj (60,3 procenta). Od roku 2006, kdy jsou data ČSÚ k dispozici, byl v České republice nejvyšší podíl rodinných domů na zahájených novostavbách v roce 2012, a to 78,2 procenta. Naopak nejnižší byl s 57,9 procenta v roce 2007.

Obrázek č. 2: Moderní budova Úřadu městské části Praha – Štěrboholy, tj. městské části metropole, kde developerská divize skupiny JURIS REAL plánuje stavět.

1280px-Overview_of_municipal_office_at_Ústřední_street_in_Štěrboholy,_Prague

Zdroj: CS.wikipedie, 2021, vlastní zpracování, 2021

Tabulka č. 1: Počet zahájených staveb bytů na 1 000 obyvatel v roce 2020 v jednotlivých krajích

Kraj

Počet bytů

Počet obyvatel

Byty/1000 obyvatel

V roce 2019

Plzeňský

2462

591.590

4,16

3,02

Středočeský

5090

1,395.970

3,65

4,23

Jihomoravský

3846

1,195.226

3,22

3,41

Vysočina

1427

509.895

2,80

2,95

Praha

3666

1,331.464

2,75

4,39

Pardubický

1425

523.580

2,72

2,49

Olomoucký

1667

631.660

2,64

2,64

Jihočeský

1628

644.239

2,53

2,76

Zlínský

1458

581.304

2,51

2,62

Královéhradecký

1291

551.527

2,34

2,47

Liberecký

933

443.222

2,11

3,59

Karlovarský

617

293.789

2,10

2,35

Moravskoslezský

2234

1,195.443

1,87

2,19

Ústecký

1128

818.940

1,38

1,11

Česká republika

28.872

10,707.839

2,69

3,04

Zdroj: ČSÚ, https://www.estav.cz/cz/9481.nejvice-bytu-na-obyvatele-se-loni-zacalo-stavet-v-plzenskem-kraji, (pozn.: Poslední dostupné údaje o počtu obyvatel jsou z konce 3. čtvrtletí 2020)

Tabulka č. 2: Podíl rodinných domů na celkovém počtu zahájených staveb bytů v roce 2020

Kraj

Bytové domy

Rodinné domy

Celkem

Podíl RD (v pct)

Rok 2019

Ústecký

120

1008

1128

89,4

96,0

Středočeský

555

4535

5090

89,1

88,7

Moravskoslezský

349

1885

2234

84,4

76,9

Jihočeský

290

1338

1628

82,2

78,4

Pardubický

264

1161

1425

81,5

87,7

Královéhradecký

244

1047

1291

81,1

81,8

Vysočina

339

1088

1427

76,2

76,2

Liberecký

240

693

933

74,2

41,1

Zlínský

389

1069

1458

73,3

64,4

Jihomoravský

1258

2588

3846

67,3

62,1

Olomoucký

654

1013

1667

60,8

60,0

Karlovarský

245

372

617

60,3

51,5

Plzeňský

1233

1229

2462

49,9

67,5

Praha

3246

420

3666

11,5

6,1

Česká republika

9426

19.446

28.872

67,4

61,5

Zdroj: ČSÚ, https://www.estav.cz/cz/9481.nejvice-bytu-na-obyvatele-se-loni-zacalo-stavet-v-plzenskem-kraji, (pozn.: Poslední dostupné údaje o počtu obyvatel jsou z konce 3. kvartálu 2020)

Tabulka č. 3: Podíl rodinných domů na celkovém počtu zahájených staveb bytů v ČR od roku 2006

Rok

Bytové domy

Rodinné domy (RD)

Celkem

Podíl RD (v pct)

2006

14.541

20.620

35.161

58,6

2007

15.283

20.990

36.273

57,9

2008

13.724

22.918

36.642

62,5

2009

11.045

18.750

29.795

62,9

2010

5798

16.611

22.409

74,1

2011

5013

17.060

22.073

77,3

2012

4022

14.399

18.421

78,2

2013

4857

12.490

17.347

72,0

2014

6657

12.440

19.097

65,1

2015

6848

13.727

20.575

66,7

2016

5870

15.865

21.735

73,0

2017

7244

18.678

25.922

72,1

2018

7280

19.186

26.466

72,5

2019

12.491

19.947

32.438

61,5

2020

9426

19.446

28.872

67,4

Zdroj: ČSÚ, https://www.estav.cz/cz/9481.nejvice-bytu-na-obyvatele-se-loni-zacalo-stavet-v-plzenskem-kraji, (pozn.: Poslední dostupné údaje o počtu obyvatel jsou z konce 3. čtvrtletí 2020)

Zdroje:

Český statistický úřad,

Ekonomická rubrika ČTK,

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pocet-zahajenych-staveb-bytu-loni-klesl-o-24-5-procenta-na-9426/1993266,

https://www.estav.cz/cz/9481.nejvice-bytu-na-obyvatele-se-loni-zacalo-stavet-v-plzenskem-kraji,

https://www.stavebni-forum.cz/cs/newsroom/nejintenzivnejsi-je-bytova-vystavba-v-praze.

Mgr. Petr Jezdinský