Na wikipedii byl publikován článek o panu JUDr. Tomáši Mádlovi.

Vážení klienti, milí čtenáři, wikipedie publikovala shrnující článek o životě, pracovních aktivitách, zájmech (filatelie a AC Sparta Praha) a filantropii Dr. Tomáše Mádla.

Obrázek: JUDr. Tomáš Mádl

225px-PPCP_IMG_2171

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_M%C3%A1dl, vlastní zpracování, 2020

Článek na wikipedii můžete nalézt na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_M%C3%A1dl.

Wikipedie (anglicky a v mnoha dalších jazycích Wikipedia) je mnohojazyčná online encyklopedie vytvořená a udržovaná jako projekt otevřené spolupráce se svobodným  (otevřeným) obsahem, na jejíž tvorbě spolupracují fakultativní (dobrovolní) přispěvatelé z celého světa. Používá wiki redakční systém, a je to největší a nejoblíbenější všeobecné referenční dílo na World Wide Webu. Dle hodnocení služby Alexa Internet z června 2019 je jednou z nejpopulárnějších webových stránek vůbec.

Obsahuje výhradně bezplatný obsah a neobsahuje jakékoliv komerční reklamy. Wikipedie je vlastněna a podporována, stejně jako další vzájemně propojené projekty, nadací Wikimedia Foundation, neziskovou organizací, která je financována především prostřednictvím darů.

Česká Wikipedie je českojazyčná verze Wikipedie, mezinárodní internetové encyklopedie s otevřeným obsahem, na jejíž tvorbě spolupracují dobrovolní přispěvatelé z celého světa.

Celý projekt včetně české části provozuje nadace Wikimedia Foundation založená podle zákonů státu Florida (USA). Na tvorbě české Wikipedie se přibližně 10 % podílejí i lidé ovládající češtinu žijící mimo Českou republiku. Česká verze je podle počtu článků 27. v pořadí z celkem 302 existujících  jazykových verzí. Je také pátou největší verzí psanou ve slovanském jazyce (po ruské, polské, ukrajinské, srbské a srbochorvatské). V roce 2019 na ni denně přicházelo v průměru 2 246 828 dotazů.

V Praze dne 18. února 2020

Mgr. Petr Jezdinský (s využitím wikipedie)