Nádherný článek o Biennale od pana Jaromíra Petříka

Vážení čtenáři, milí klienti, ve známém filatelistickém časopise Merkur Revue byl publikován článek p. Jaromíra Petříka o Biennale v Národním muzeu. Pan Petřík nejen zhodnotil po stránce odborné skončenou unikátní výstavu poštovních známek, nýbrž představil ve velmi čtivé podobě i samotný PRESTIGE PHILATELY CLUB PRAGUE, jehož historicky prvním prezidentem je pan JUDr. Tomáš Mádl, vlastník skupiny JURIS REAL.

Obrázek: Stránka z časopisu Merkur Revue

img797-724x1024

Zdroj: Merkur Revue, https://ppcp.cz/category/pcpp-v-mediich/, vlastní zpracování, 2021

Více informací se můžete dočíst na: https://ppcp.cz/category/pcpp-v-mediich/.

V Praze dne 4. května 2021

Mgr. Petr Jezdinský (s využitím Merkur Revue a PPCP)