Nahlížení do katastrálního operátu má být od června komplikovanější.

19.5.2021

Vážení klienti, milí čtenáři, zajímá vás, komu patří např. sousední pozemek, který byste chtěli kvůli rodině odkoupit, anebo různé další podrobnosti o vlastnictví věcí nemovitých? Aktuálně vám k jejich zjištění stačí pouze pár minut času a několik kliknutí myší či tlačítkem enter, a pak snadno můžete nahlédnout do katastru nemovitostí. Od června se tato praxe ale změní, pro zevrubnější informace se budete nejdřív muset složitě zaregistrovat. Český úřad zeměměřický a katastrální totiž významně zpřísní přístup do své databáze. Jako důvod uvádí, že od počátku letošního roku čelí „útokům“ softwarových robotů, kteří neúnosně zatěžují databáze úřadu.

K tomu, aby člověk i nadále viděl stejné údaje v katastru nemovitostí, jako dosud, bude nutná registrace. První možností bude registrace prostřednictvím tzv. Portálu národního bodu pro identifikaci – eidentita.cz, druhou účet „Dálkového přístupu do katastru nemovitostí“. Nepřihlášeným uživatelům se od června zobrazí jen základní informace z registru. V nich ale nebudou jména osob, které jsou vlastníky nemovitost. Např. právníci proto logicky očekávají, že se přístup veřejnosti k informacím z katastru výrazně zkomplikuje. „Odhaduji, že se více jak čtvrtina obyvatel nedostane k původně veřejnému registru,“ konstatoval Pavel Tomek ze společnosti ADOL Monitor zpracovávající informace o nemovitostech na českém trhu. „Je to prostě lumpárna, odsouzeníhodné jednání státního orgánu,“ sdělil odborník na informační technologie Vladimír Smejkal. „To, že se katastr vymlouvá, že jejich servery jsou přetížené nějakými roboty, to je jeho problém,“ míní. „Jsou to údaje, které si platíme formou daní, a měli bychom k nim mít neomezený přístup,“ prohlásil Smejkal. Úředníci naopak tvrdí, že zavedené opatření zvýší ochranu soukromí a osobních údajů vedených v katastru nemovitostí. „Informace budou i po přihlášení zobrazovány bezplatně,“ slíbil úřad prohlášení pro tisk.

Obrázek č. 1: Sídlo Českého úřadu zeměměřického a katastrálního v Praze Kobylisích

Křižovatka_Střelničná,_katastrální_úřady

Zdroj: www.google.com, vlastní zpracování, 2021

Zatímco občané budou mít cestu nahlížení do katastru složitější, realitním kancelářím zpřísnění podmínek nevadí. „Podle zákona o realitním zprostředkování (pozn. zákon č. 39/2020 Sb.) již realitní zprostředkovatelé musí dokládat ke smlouvám, které uzavírají, úplnou verzi, která je na dálkový přístup, za který si platí,“ řekl generální sekretář Asociace realitních kanceláří Jan Borůvka. „Je to problém klientů. Jestli se na to chtějí koukat, musí se přizpůsobit,“ konstatoval. Také jeho ale překvapuje, že se úředníci nejsou schopni se svými technickými potížemi vypořádat bez dopadu na občany. „Přece by měli dokázat zamezit robotickému nahlížení do té databáze,“ míní.

Obrázek č. 2: Katastrální pracoviště Nymburk

9NVqGh

Zdroj: www.google.com, vlastní zpracování, 2021

Jak se půjde do budoucna nově přihlásit do katastru nemovitostí:

- přes Portál národního bodu pro identifikaci pro autentizaci – eidentita.cz (k přihlášení je nutný buď občanský průkaz z elektronickým čipem, identifikační prostředek NIA ID založený na kombinaci jména, hesla a SMS kódu anebo Mobilní klíč eGovernmentu),

- pomocí účtu „Dálkového přístupu do katastru nemovitostí“.

Podle dalších expertů je ale takové omezení přístupu nezákonné a sníží úroveň ochrany soukromí a osobních údajů. Lidem se přístup k údajům kvůli složité registraci podstatně ztíží, a někomu i zcela znemožní. Tvrdí to advokát Mgr. Petr Novotný, který se obrátil otevřeným dopisem na vedení Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního a v zájmu ochrany práv občanů úřad oficiálně žádá, aby od zamýšlených změn upustil. Za jeho názor se postavili Společenství vlastníků jednotek (dále jen "SVJ") a odborníci z praxe a založili iniciativu občanů „Otevřený katastr".

Anonymní uživatelé nebudou mít v internetovém nahlížeči katastru nemovitostí od června přístup ke jménu vlastníka nemovitosti či účastníka řízení, dostanou se pouze k základním údajům. Kompletní údaje budou dostupné pouze přihlášeným uživatelům pomocí dálkového přístupu do katastru nebo přes portál eIdentita, který ale podle advokáta Novotného reálně využívá jen malý zlomek občanů. „Přístup k informacím je jedním ze základních principů demokratického právního státu. Omezovat ho lze pouze v souladu se zákonem, v případech, kdy to nejde jinak, a pouze na nezbytnou dobu. Katastr nemovitostí je ze zákona veřejný, občané mají právo do něj nahlížet bez nutnosti identifikace,“ uvedl Mgr. Novotný. Novotnému vadí i podoba, jakou úřad o změnách informoval – na webu nahlížení do katastru nemovitostí v dubnu prezentoval jako upozornění uživatelům aplikace, jiným způsobem chystanou novinku neoznámil. „Připravovaná změna je nezákonná, navíc prováděná plíživě formou technické úpravy databáze,“ poznamenal známý a renomovaný advokát. Mgr. Novotný míní, že úředníci by si neměli „brát občany jako rukojmí proti softwarovým robotům nebo přetíženým databázím“. Upozornil mj. na skutečnost, že katastrální úřad bude nyní zpracovávat osobní údaje o každém, kdo se do registru přihlásí. Vedle osobních údajů vlastníků nemovitostí tak bude mít kompletní přehled o tom, kdo a kdy do katastru nahlíží a o jaké nemovitosti se zajímá.

„Od revoluce jsme zvyklí, že se kdokoliv může do katastru podívat bez jakékoli identifikace. To se teď najednou po třiceti letech změní. Společenství vlastníků jednotek ale musí nahlížet do katastru nemovitostí, aby mohla plnit zákonné povinnosti. Kolem nutnosti registrace se nevede žádná veřejná diskuze a úřad to změní zcela v tichosti. Dle našich záznamů má ze 70 000 českých SVJ pouhých 7,1% datovou schránku, a jedna pětina nemá ani email, natož pak, aby měli povinnost mít členové jakoukoliv eIdentitu,“ dovozuje předseda SVJ Mirek Kaigl ze společnosti Paragrafs.

Úřad na svém webu napsal, že omezením anonymního přístupu chce zvýšit ochranu soukromí a osobních údajů vedených v katastru nemovitostí. Omluvil se „všem korektním uživatelům za mírné zhoršení komfortu“. „Úpravy aplikace nezpůsobí běžným uživatelům větší komplikace,“ sdělil. Současně ujistil, že informace budou i po přihlášení zobrazovány bezplatně.

Mgr. Petr Jezdinský (s využitím webů ČUZK, ČTK, denik.cz, advokátní deník, česká justice, lidovky.cz, Idnes.cz)