Návrh nového stavebního zákona se má v Poslanecké sněmovně začít projednávat 27. října.

21.10.2020

Vážení čtenáři, expertní tým prezidenta Miloše Zemana podpořil návrh nového stavebního zákona. Po sobotním jednání v Lánech to řekla novinářům ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Za přípravu nové právní normy odpovídá právě Ministerstvo pro místní rozvoj. Odborníci navrhli několik úprav, které budou podle ministryně zařazeny do komplexního pozměňovacího návrhu k zákonu.

Obrázek č. 1: Zámek Lány, oficiální letní sídlo československých a českých prezidentů

09fe45c6-2ba7-4a1d-b0bb-70a8aa23e281

Zdroj a více na: https://www.kudyznudy.cz/aktivity/zamek-lany-letni-sidlo-ceskych-presidentu, vlastní zpracování, 2020

Návrh nového stavebního zákona se teď nachází v Poslanecké sněmovně PČR. Ministryně Dostálová by chtěla, aby jeho první čtení přišlo na řadu 27. října. Udělá prý vše pro to, aby Parlamentem návrh zákona prošel ještě v tomto volebním období. „Zatím lhůty odpovídají tomu, že skutečně by platnost zákona mohla nastat v dubnu nebo květnu příštího roku,“ sdělila ministryně pro místní rozvoj Dostálová. Nebude tak navrhovat zkrácení lhůty pro projednání zákona ve výborech.

Garančním výborem bude hospodářský výbor, který byl garančním výborem i k liniovému zákonu. Stavební zákon s ním přitom významně souvisí. Zpravodajem zákona bude Martin Kolovratník. „Chceme, aby poslanci měli dost času na projednání ve výborech a pokud přijdou s nějakým návrhem, který zákon ještě vylepší, jsme připraveni na něm spolupracovat,“ uvedla Klára Dostálová. Druhé čtení zákona ve Sněmově by mělo proběhnout v prosinci nebo v lednu. Po třetím čtení zamíří do Senátu ČR a následně zákon podepíše prezident. Do května příštího roku bychom chtěli, aby byl zákon schválen a mohl nabýt platnosti. Účinnosti bude nabývat postupně do poloviny roku 2023.

„V povolování staveb se už nutně musíme posunout do 21. století. Jinak nebude naše země v Evropě vůbec konkurenceschopná. Potřebujeme kvalitní dálnice, rychlostní železnice a další klíčovou infrastrukturu státu. Současně musíme mít jednoduchý, rychlý a plně digitalizovaný systém povolování staveb pro naše občany. To vše při zachování dostatečné ochrany veřejných zájmů,“ konstatovala Klára Dostálová. Připravit výstavbu dálnice u nás v průměru trvá 13 let. Komplikované povolovací procesy např. zbrzdily stavbu pražského okruhu do Běchovic už o 15 let a navíc ji prodražily o 1,5 miliardy korun. A to se ještě ani nekoplo do země! Pražský okruh se připravuje od 70. let min. století a zatím je hotova necelá polovina. Pokračování okruhu směrem do Běchovic za více než 10 miliard korun přitom povoluje malý stavební úřad v Uhříněvsi, který se s takovým projektem v aplikační praxi před tím nesetkal.

To ale nový stavební zákon změní. Všechno zjednoduší a zkrátí. Takovou stavbu jako Pražský okruh bude povolovat specializovaný úřad státní stavební správy, kde budou soustředěni lidé, kteří mají s velkými projekty zkušenosti. Takový úřad potřebujeme nejen pro silnice, dálnice a nové tratě včetně těch vysokorychlostních, nýbrž i pro nové energetické zdroje a vedení. Nový stavební zákon výrazně urychlí povolování všech staveb. I u velkých staveb typu dálnic budou stavebníci do roka vědět, zda mohou stavět, či nikoliv. A to včetně odvolání a přezkumu. Takový byl cíl nového stavebního zákona a ten Ministerstvo pro místní rozvoj splnilo.

Hlavními principy nového zákona jsou jedno řízení před jedním stavebním úřadem, integrace dotčených orgánů do stavebních úřadů, pevně dané lhůty, opatření proti nečinnosti nebo apelační princip, kdy nadřízený úřad nebude vracet věc zpět k novému projednání. MMR plánuje, že zákon bude platit od jara příštího roku. Účinnost by měla nabíhat postupně do poloviny roku 2023.

Obrázek č. 2: Takto má do budoucna vypadat dálniční síť v České republice.

PlannedMotorwaysCZ.svg_

Zdroj: https://www.podalnici.cz/dalnicni-sit-v-cesku/, vlastní zpracování, 2020

Připomínky členů expertního týmu se podle Dostálové týkaly fungování dotčených orgánů. „Zejména jsme debatovali o povolení k nakládání s vodami,“ dodala ministryně na dotaz ČTK a dodala, že o tom bude ještě debatovat s Ministerstvem zemědělství. Svaz průmyslu i Hospodářská komora by podle ministryně také chtěly oddělit model samosprávy a státní správy u samotného stavebního povolení. Obě organizace by chtěly též zjednodušit fázi územního plánování.

 

Mgr. Petr Jezdinský (s použitím webů Ministerstva pro místní rozvoj a Advokátního deníku)