Návštěvnické centrum České národní banky slaví narozeniny.

18.5.2023

Vážení čtenáři, milí klienti, návštěvnické centrum ČNB oslaví 20. května rok od svého otevření prvním návštěvníkům. Tento den proto bude pro návštěvníky od 9 do 17 hod. připraven speciální program. Půjde o workshopy, soutěže o ceny nebo venkovní únikovou hru s odhalováním finančních podvodů.

Obrázek č. 1: Logo České národní banky k  třicetiletému výročí vzniku

 

download

Zdroj: www.cnb.cz, vlastní zpracování, 2023

 

Obrázek č. 2: Budova ČNB v Praze Na Příkopě

Praha_ČNB_vstup

 

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_n%C3%A1rodn%C3%AD_banka, vlastní zpracování, 2023

Vyjma toho bude možné navštívit i stálé expozice Za Měnou a Lidé a peníze. Dále proběhne speciální prohlídka krátkodobé výstavy Rozděleno! Vznik české a slovenské měny v roce 1993 k výročí třiceti let od vzniku české koruny, kterou provede autor výstavy a hlavní archivář ČNB Jakub Kunert.

 

Během prohlídky vysvětlí měnovou odluku a nastíní i důležité detaily rozdělení České a Slovenské Federativní Republiky. Návštěvníci se od něj rovněž dozvědí o vzniku České národní banky a Národní banky Slovenska, tehdejší roli Státní banky československé či o přípravě nových bankovek a mincí, jejichž návrhy i finální podoba jsou na výstavě také k vidění. Otevřená bude i výstava Zakladatelé československé měny, připomínající osobnosti a dílo JUDr. Aloise Rašína a prof. JUDr. Karla Engliše.

Obrázek č. 3: Budova pobočky České národní banky v Brně na Rooseveltově

390px-ČNB_v_Brně_II

 

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_n%C3%A1rodn%C3%AD_banka, vlastní zpracování, 2023

 

Guvernér Aleš Michl taktéž během dne předá historicky první ocenění za mimořádný přínos pro rozvoj finanční a ekonomické gramotnosti. Cena guvernéra má za cíl ocenit, podpořit a propagovat tvůrce projektů, které mají zásadní význam pro rozvoj finanční a ekonomické gramotnosti v České republice. „Centrální banka se rozvoji finanční a ekonomické gramotnosti věnuje dlouhodobě, svými aktivitami se zaměřuje především na žáky 2. stupně základních škol, studenty středních škol a širokou veřejnost,“ informoval Michl.

 

V sobotu 20. května budou moci zájemci zajít od 18 do 23 hod. navštívit též brněnskou expozici, která se otevře v rámci Brněnské muzejní noci. Vedle prohlídky expozice Lidé a peníze a výstavy děl Jiřího Harcuby Krása ve skle a kovu zde bude také připraven rozmanitý doprovodný program.

 

Mgr. Petr Jezdinský (s využitím ČNB a měšec.cz)