Nejvyšší soud podstatně změnil dosavadní pojetí moderace smluvní pokuty.

13.4.2023

Vážení čtenáři, milí klienti, soudy mohou v odůvodněných případech snížit sjednanou smluvní pokutu podle okolností a následného vývoje konkrétních sporů. Nejvyšší soud překlenul svou dřívější judikaturu z doby před schválením nového občanského zákoníku.

Právní větu přijal velký senát občanskoprávního a obchodního kolegia a měla by se stát součástí sbírky rozhodnutí Nejvyššího soudu. Soudní rozhodnutí je dostupné na úřední desce. Na nový výklad čekala řada advokátů a dalších právních profesionálů. Nejvyšší soud v tiskové zprávě hovoří o zásadní změně dosavadního pojetí moderace smluvní pokuty. Nejvyšší soud se konkrétně zabýval sporem mezi Veletrhy Brno a firmou, která v polovině minulé dekády zvažovala uspořádání automobilového veletrhu. Obě strany uzavřely předběžnou dohodu, která pro případ porušení mlčenlivosti stanovila smluvní pokutu 250.000 korun. Informace se ale dostala do médií a firma později začala po Veletrzích Brno žádat zaplacení pokuty. Krajský soud v Brně dospěl k závěru, že skutečně došlo k porušení mlčenlivosti a požadavek na zaplacení smluvní pokuty označil za důvodný bez ohledu na to, zda vznikla firmě nějaká škoda. Nejvyšší soud nyní rozsudek krajského soudu zrušil a vrátil mu spor k novému projednání.

 

Soud nezkoumá nepřiměřenost ujednání o smluvní pokutě, nýbrž nepřiměřenost konkrétního nároku na smluvní pokutu,“ píše se v nové právní větě! Dřívější judikatura směřovala právě k obsahové kontrole přiměřenosti původního ujednání. Aktuálně se rozhodovací praxe změní. „Jejím východiskem se naopak stává zkoumání přiměřenosti konkrétní pohledávky na smluvní pokutu a jejím cílem pak zajištění toho, aby s ohledem na konkrétní zájmy stran nebyla věřiteli hrazena smluvní pokuta in concreto nepřiměřená,“ rozhodl Nejvyšší soud v Brně.

Obrázek: Budova Nejvyššího soudu v Brně

Brno,_Burešova_20,_Nejvyšší_soud_ČR_(0965)

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Nejvy%C5%A1%C5%A1%C3%AD_soud_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky, vlastní zpracování, 2023

Podle velkého senátu lze postup při moderaci pokuty nově rozčlenit na tři kroky. Nejprve soud zjistí, jakou funkci měla smluvní pokuta plnit. Poté se zabývá konkrétními okolnostmi, a to nejen v době sjednávání smluvní pokuty, ale také při porušení smluvní povinnosti, anebo i později, pokud existuje souvislost. Když zjistí, že pokuta je neadekvátní, může ji snížit na přiměřenou výši se zřetelem k těm funkcím, které má plnit, a „s přihlédnutím k hodnotě a významu zajišťované povinnosti“.

Mgr. Petr Jezdinský (s využitím webů Nejvyššího soudu, Advokátního deníku, Právního prostoru, textací na www.epravo.cz a ČTK)