Nová podoba webu www.exdrazby.cz dostává už pevné obrysy.

Vážení stávající klienti, milí čtenáři, v úzkém kruhu dvou programátorů (resp. softwarových inženýrů), právníka a dvou specialistů na reality a dražby pilně pracujeme na zcela nové podobě webu https:www.exdrazby.cz, který je aktuálně vůbec největším portálem exekutorských dražeb v tuzemsku.

Nový web bude uživatelsky, proklientsky přitažlivý jak pro stávající uživatele z řad soudních exekutorů, tak i pro potenciální zájemce z široké veřejnost.

Obrázek č. 1: Staré logo webu www.exdrazby.cz

download

Speciální pozornost či péči pak budeme věnovat zástupcům veřejného sektoru, tj. státní správě a také samozřejmě zástupcům územních samosprávných celků, jako jsou obce, města či kraje, neboť jsme si vědomi, že tento produkt na trhu postrádají. Stejně tak vhodné řešení u nás bezesporu najdou i insolvenční správci.

Nová forma internetových stránek https:www.exdrazby.cz bude elektronickou aukční a dražební síní, která v sobě bude obsahovat aukce, a dražby jak podle zákona o veřejných dražbách, tak i podle exekučního a občanského soudního řádu. Krátkou videoukázku můžete vidět na: https://pixape.cz/.

Obrázek č. 2: Nové logo webu www.exdrazby.cz, které je předzvěstí nového, moderního pojetí dražebního a aukčního prostředí v České republice.

177581252_2903316496554249_2927238565276383005.j

V Praze dne 21. srpna 2021

Mgr. Petr Jezdinský